Elmarad az október 27-ére meghirdetett Műszaki Vizsga Konferencia

A Nemzeti Közlekedési Hatóságot a közeljövőben – legjobb információink szerint - nagy ívű és mélyreható szervezeti változások érintik, mely átszervezésnek – elsőként a szervezeti kereteket illetően - ez év végéig végbe is kell mennie.
Az átalakítás lényege az, hogy a szervezet megyei bontásban része lesz a megyei kormányhivataloknak és központi hivatala - ma még messze nem tisztázottan - koordinációs és megyei szintre nem lebontható feladatokat fog ellátni. Ezeket a feladatokat a következő időszakban tekintik át és döntenek felőlük. Számos, eddig a KEKKH hatáskörébe utalt feladatot is el fog látni a nevezzük így, a „központi hivatal”.

A 2011. január 1-jével megyei kormányhivatallá átalakuló mai Közigazgatási Hivatalokat felügyelő minisztérium (KIM) „csupán” funkcionális irányítást lát el felettük, míg a megyei kormányhivatal szakigazgatási szervét a szakminisztériumnak is felügyelnie kell. Ez a kettős irányítás újdonság, az ezt biztosító jogi szabályozás még rendezendő.
Tisztázni kell, hogy az új rendszerben az első és másodfokú hatósági feladatkörök hová kerülnek.
Lehetséges, hogy a mai KÖKIR informatikai rendszert is változtatni (leváltani?) kell, mert a megyei hatósági informatikai rendszerhez illeszkedőt kell majd kialakítani.
Ma még tisztázatlanok a finanszírozási kérdések. Mi fogja az állami bevételt kárpótolni a mai, jóval tíz milliárd feletti NKH éves befizetés elmaradásánál. Vajon a megyei befizetések? Lehetséges, hogy az átalakulás a díjrendeleteket sem hagyja változatlanul.

Jelen pillanatban és várhatóan még október végéig az átszervezésről végleges információval sem az NFM, sem a KIM, természetszerűen az NKH munkatársai sem tudnak szolgálni.
Érdeklődésünkre, miszerint mikorra várható a végleges szervezeti felépítés (esetleg szervezeti és működési szabályzat), azt a választ kaptuk, hogy október vége, november eleje.

Olvasóinkat természetesen a fejleményekről tájékoztatni fogjuk.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.