Telepi környezetvédelem 2010/III.

A környezetvédelem mottója: a hangsúly a megelőzésen van.

Megelőzés:

A szakmai tudás (autószerelő, környezetvédelem és balesetvédelem) állandó fejlesztése mellett az átgondolt munkaszervezés, alkatrész- és eszközhasználat, a célszerű munkahely kialakítása nagyon fontos.

Az alkalmazott technológiáknál – autójavítás, a műszaki vizsgára felkészítés során – használatos veszélyes anyagok és veszélyes készítmények (és minden más anyag használata) a lehető legkisebb környezetkárosítással járó tárolása, használata a BIZTONSÁGI ADATLAP előírásai (technológiai, munkavédelmi, környezetvédelmi) szerint.

Az első félév feladatai:

– A 2009. év értékelése, elemzése, hiányok pótlása.

– Naplók kiegészítése, folyamatos – hetente – vezetése, dátum megjelöléssel.

– Veszélyeshulladék-gyűjtő hely állapotvizsgálata, javítása: kibetonozott padozat, (perem) fedél, kerítés, felirat („Veszélyeshulladék-gyűjtő hely”) fedéllel ellátott fémedények feliratai, a helyiség zárhatósága.

Telepszemléről röviden

A telepszemlét célszerű 3 havonta megtartani, jegyzőkönyvet felvenni, a hiányosságokat pontokba szedve megszervezni és a teendőket meghatározni (határidők, felelősök).

Célszerű összevont szemlét végezni – szakmailag sem választhatók szét – környezetvédelmi, munkavédelmi, tűz- és vagyonvédelmi, épületgépészeti, víz-, gáz-, villanyhálózatai szakmai szempont szerint.

A telepen működni kell egy kinevezett környezetvédelmi felelősnek (ez lehet a munkavezető is), aki biztosítja a kapcsolatot a hatóságokkal, elkészíti a rendeletekben előírt bevallásokat (pl. veszélyes hulladék a Környezetvédelmi Felügyelet felé, naponta ellenőrzi a rendeletek betartását és biztosítja a tárgyi feltételek meglétét:

– Biztonsági Adatlapok

– Veszélyeshulladék-napló

– Kárelhárítási napló

– Rendeletek

– Munkavédelmi napló (oktatás beírása)

– Telepszemle-jegyzőkönyvek

– Egyéb dokumentumok a fentiekhez kapcsolódóan.

Egy társadalmi környezetvédelmi feladat a közúti forgalom károkozásának csökkentése.

Központi állami feladat és helyi önkormányzati a rendeletek és helyi intézkedések megalkotása. A társadalom alapkérdése az önfenntartás, a működtetés, akkor gazdaságos, ha tevékenységeit kis költséggel (pl. közúti szállítással) tudja megoldani, és folyamatos elemzésekkel fejleszti. Szükséges a település szükségleteinek előállítása helyi ipar, öko-energiatermelés (pl. szélkerék, napelemek és napkollektorok).

A közúti közlekedés (áruszállítás, személyszállítás) károkozása:

környezeti károkozások a természetben

– károkozás az emberi egészségben az út menti települések lakóinál,

– útépítési, útfenntartási károkozások

– út menti házak, műtárgyak káreseményei

– út menti közműhálózatok kárai

– stb.

A fentiekkel kapcsolatban és minden környezetvédelmi témakörben szívesen ad felvilágosítást az esti órákban 17–19 óra között Markhót Péter a 06-1/3566-186-os telefonon.