Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2022. május | Olvasson bele!

A vizsgálóállomást engedélyeztetni kell? Fizethetünk ismét?

hirdetés

 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (29) bekezdése értelmében: „A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény hatálybelépését megelőző napon a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek az e törvény hatálybalépését megelőző napon fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.”

A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgálóállomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) korm. rendelet értelmében a vizsgálóállomásoknak ismételten kérelmezniük kell a tevékenység engedélyezését a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljárás díjköteles, díját a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint: „6. Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja, valamint a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára, járműkategóriánként: 171 200 Ft.” A korábban működő vizsgálóállomások esetében a közlekedési hatóság a korábbi kijelölések során megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat egy járműkategória esetében beszámítja. Az igazgatási szolgáltatási díjat a vizsgálóállomásonként (telephelyenként) és az adott telephelyen vizsgáztatandó járműkategóriánként kell megfizetni. 

 NKH Központi Hivatal tájékoztatója, Budapest 2010. január 7.c

Járműkategóriák a vizsgálóállomásengedélyezési eljárások során:

A vizsgálóállomások kijelölése során a díjfizetéskor a járműkategóriák számát az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

Megnevezés 

Járműkategória

Személyszállító jármű

M

Tehergépkocsi

N

hirdetés

Pótkocsi

O

Motorkerékpár

L

Traktor, lánctalpas traktor, lassújármű

T/C/LJ

Traktorpótkocsi, traktorvontatmányú gép

R/S


A díjat szervezetenként kell megfizetni! Amennyiben korábban működő vizsgálóállomás esetében kerül lefolytatásra az eljárás, a korábban megfizetett díjat egy kategória esetében megfizetettnek kell tekinteni!

Budapest, 2010. január 12.

 


Kapcsolódó dokumentum:


72


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés