Egyesítették!

A találgatásokat enkáhás körökből kiszivárgott hírek indították el. Megemlítették, hogy a vizsgarendszer reformjával együtt egységes rendszerbe kívánják hozni valamennyi járműműszaki időszakos megvizsgálási, engedélyezési eljárást, ebből tehát az RKF sem maradhat ki. Már a KÖKIR első bemutatásakor látható volt annak jelölt RKF modulja. A dolgot végrehajtani nem is egyszerű, mert ehhez először a törvény szavát kell módosítani. Ez megtörtént. Nézzük tételesen az átalakításokat!

Ilyen volt…

Tv. 28. § (1) A járművek környezetszennyezését a közlekedési hatóság az időszakos vizsgálaton (24. §) túl, rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében, valamint közúton és a jármű telephelyén végzett mérésekkel ellenőrzi.
(2) Rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatot a közlekedési és vízügyi miniszter, a belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter együttes rendeletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, a közlekedési hatóság által kijelölt költségvetési szerv, társadalmi szervezet, gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: kijelölt szervezet) végezhet. A kijelölt szervezet jogosult az általa végzett felülvizsgálatot bizonyító, hatósági engedélynek minősülő igazolólap kiállítására is.

Ami átírta…

2009. évi … törvény a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
(A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.)
„48. §
(5) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I . törvény 28. § (1) bekezdésében a „vizsgálaton (24. §) túl,” szövegrész helyébe a „vizsgálat keretében elvégzett” szöveg, 28. § (2) bekezdésében a „Rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatot” szövegrész helyébe az „A rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatban” szöveg, a „végezhet” szövegrész helyébe a „közreműködhet” szöveg lép, valamint hatályát veszti a 28. § (2) bekezdésének második mondata.”

Ilyen lett…

Tv. 28. § (1) A járművek környezetszennyezését a közlekedési hatóság az időszakos vizsgálat keretében elvégzett, rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében, valamint közúton és a jármű telephelyén végzett mérésekkel ellenőrzi.
(2) A rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatban a közlekedési és vízügyi miniszter, a belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter együttes rendeletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, a közlekedési hatóság által kijelölt költségvetési szerv, társadalmi szervezet, gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: kijelölt szervezet) közreműködhet.

A zöldkártya tehát a műszaki vizsga rendszerének integrált eleme lett. Informatikailag mindenképpen (elmaradt a (2) pont utolsó mondata). A zöldkártyás helynek is kapcsolódnia kell központi informatikai rendszerhez, valószínűleg a KÖKIR egy moduljához. A végrehajtásról még nem tudunk semmit. Megmaradnak-e az önálló zöldkártyahelyek? - ennek még egy ideig van esélye. Mely gépjárműveknél kell gázt mérni, mikor kell csak OBD, és mikor kell az OBD mellett gázt elemezni, mi lesz a periodicitás? – ma még (számunkra) tisztázatlan kérdések.
 

A zöldkártyához nem kell az autó

(kiegészítés a cikkhez, forrás: Népszabadság)

A zöldkártyát, azaz a gépjárművek "környezetvédelmi megfelelőségét" igazoló dokumentumot azért találták ki, hogy ne közlekedjenek rosszul beállított, a levegőbe a megengedett káros anyag sokszorosát kibocsátó gépjárművek. Ez az elv. Ami pedig a gyakorlatot illeti: az utakon egymást érik a füstölő, rosszul beállított autók, és nincs ember és hatóság, aki vagy amely kitilthatná őket a forgalomból. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak legalábbis nincs adata arról, hogy magas károsanyag-kibocsátás miatt valaha is kitiltottak volna egyetlen autót is a forgalomból. Nincs olyan jogszabály ugyanis, ami előírná, hogy a megengedettnél több káros anyagot kibocsátó autókat a vizsgaállomás jelzése alapján ki kell vonni a forgalomból.

A jelenlegi rendszer senkinek sem jó. Az autós nem tudja, mi szükség van a környezetvédelmi ellenőrzésre, amikor az utak tele vannak fekete füstöt okádó buszokkal, teher- és személyautókkal. Ráadásul átverik. Ugyanazért a vizsgálatért az egyik helyen ezresekkel többet kell fizetni, mint a másikon. A vonatkozó rendelet ugyanis még szakmérnöki diplomával is nehezen értelmezhető. Mert honnan is tudná egy egyszerű autótulajdonos, hogy az egyik motor vizsgálatához miért jó a szokványos fordulatszámmérő, a másikhoz pedig miért kell speciális. Különösen, hogy a rendeletből csak az nem derül ki, hogy pontosan mitől is speciális egy fordulatszámmérő. Pedig más az autós által fizetendő díj, ha az egyik vagy a másik eszközzel mérik a motor fordulatszámát. Az ilyen és hasonló jogi slendriánságok láttán az embereknek az a gyanúja támad, mintha a zöldkártya-kibocsátók maguknak írták volna a rendeletet.

Egyes helyeken környezetvédelmi vizsgálathoz autó sem szükséges. A közlekedési hatóság ellenőrei az elmúlt hónapokban tucatszám foglaltak le olyan "műmotorokat", amelyek bármelyik teher- vagy személygépkocsi motorjának az előírt károsanyag-kibocsátását képesek szimulálni. Nemrég egy ilyen műmotor segítségével kapott forgalmi engedélyt egy olyan autó is, amely a környezetvédelmi megfelelőségi vizsgálat idején állítólag bizonyíthatóan Milánó felé száguldott. A törvénytisztelő, autóját minden kötelező vizsgára időben felkészítő, s az előírt díjakat fillérre kifizető autós most azt hiszi, a műmotorhasználaton tetten ért állomásokat a hatóság azonnal bezárja. Ez tévedés. A ma hatályos rendelet szerint egy éven belül háromszor kell tetten érni ilyen vagy ehhez fogható "csaláson", s akkor is csak legfeljebb hat hónapra függeszthető fel az állomás működési engedélye.

A fentiekhez hasonló viszszásságok és jogi kiskapuk miatt jelenleg senki nem tudja megmondani, ténylegesen mekkora terhelést jelent a gépjárműforgalom a környezetre. Felbecsülni sem lehet, hány autó kapott zöldkártyát Magyarországon úgy, hogy ténylegesen nem is vizsgálták a károsanyag-kibocsátását. Ezen a gyakorlaton változtatna januártól a Nemzeti Közlekedési Hatóság az egyablakos műszaki vizsgarendszer bevezetésével. Ennek lényege, hogy egyszerre végeznék el az autók műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi vizsgálatát. (Az átmeneti időszakban az autók esedékes műszaki vizsgájáig az azt megelőzően lejáró zöldkártyát
érvényesnek tekintenék.)

A hatóság azt is lehetővé tenné, hogy az autós ne a műszaki vizsgán, hanem egy máshol, máskor elvégzendő külön vizsgálat keretében szerezze meg a zöldkártyát. De csak azok a műhelyek adhatnának ki igazolásokat, amelyek megfelelnek a hatóság előírásainak. Például, olyan zárt technológiai rendszert üzemeltetnek, melyben elképzelhetetlen a vizsgálat az autó ottléte nélkül. Az új rendelet tervezete a szaktárca asztalán fekszik, januárban hatályba léphet.