Új program, új rendszer

A módosítás egyik lényeges eleme, hogy új alapokra helyezi a közúti gépjárművek műszaki vizsgálatában résztvevők jogállását. A módosítást követően a Kkt. alanyi jogként rögzíti az időszakos vizsgálatban való közreműködés lehetőségét a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő vizsgáló állomásokat működtető szervezetek számára, felváltva a korábbi pályázati rendszert.
A Kkt. azt is egyértelművé tette, hogy vizsgabiztosok tekintetében a korábbi közszolgálati jogviszony megkövetése már nem indokolt, a vizsgálat során a vizsgabiztos nem hatósági személyként jár el.
Az új Közreműködői Megállapodás a Kkt. hatályos rendelkezéseinek felel meg, a jogszabályi megfelelőséget helyreállítja, a végrehajtási rendeletek szabályozását figyelmen kívül hagyva, tekintettel arra, hogy a rendeleti szabályozás még nem került összhangba a módosított törvényi szabályozással.
A régi megállapodásokat azonnali hatállyal felmondják és 2009-ben már csak azok vehetnek részt közreműködőként, akik új szerződéssel rendelkeznek.
„A közlekedési hatóság helyett meghatározott járművek megfelelőségének ellenőrzésében közreműködőként részt vehet a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szerv vagy szervezet és a közlekedési hatóság a Vizsgálóállomást közreműködőként kívánja igénybe venni.”
A GVOE új feltételrendszer kidolgozását javasolja, melyeket az új belépőknek teljesíteni kell. Ezen feltételeknek a régieknek is – megfelelő időbeni rátartással – meg kell felelni. Ez szolgálná a „régiek” piaci védelmét. Ma még az „5-ös” rendelet szerint a területi ellátottság és NKH kijelölés (pályázat) van érvényben, de ez megszűnik, így mindenki, aki a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, vizsgálóállomássá válhat. Ezért szükséges véleményünk szerint, a tárgyi és infrastrukturális feltételeket, mint belépési követelményeket meghatározni.

Vizsgabiztos és tanúsítványadó


A korábbi vizsgabiztos (neve még ma az, hogy vizsgabiztos) az új rendszerben nem vizsgáztat, a vizsgálat során a vizsgabiztos nem hatósági személyként jár el. Az új „vizsgabiztos” „minősített adatrögzítő”, aki az új rendszerben a tanúsítványadó feladatkörének közel megfelelő szerepet tölt be. A közhatalmat az NKH gyakorolja, a műszaki vizsga határozaton az NKH osztályvezetőjének a neve szerepel a vizsgabiztos csak szignálja.
A tanúsítványadói feladat- és munkakör megszűnik!
A jelenlegi – névjegyzékben szereplő – vizsgabiztosok, KÖKIR képzés után megkapják személyes hardver-kulcsukat (a gyakorlatban ez egy elektronikus azonosítót tartalmazó kártya).
A vizsgáztatási folyamatba belépésekor kártyaleolvasón segítségével jelentkezik be. A vizsgabiztos azonosító kártyájával önálló jogon végezheti a tevékenységét. Az NKH azonosítani tudja, hogy mely közreműködőnél, melyik vizsgabiztossal indult el egy hatósági folyamat.
A vizsgabiztosi KÖKIR képzést 2008 végéig lebonyolítandó. A képzést az NKH irányítja. A tanfolyam tervezetten távoktatási, e-learning módszerrel történik. Díja nem lesz díja, csak a vizsgának. A vizsga várhatóan régióközpontokban lesz. A sikeresen vizsgázott vizsgabiztosok itt kapják meg a hardverkulcsukat.
A jelenlegi tanúsítványadók vizsgabiztossá átképzése a tervek szerint 2-4 napos tanfolyami képzéssel történik. Függ attól, hogy a tanúsítványadó eddig hány továbbképzésen vett részt. Az átképzés tartalmazza a KÖKIR képzést is. A képzést valószínű, hogy a BME Gépjárművek tanszék fogja végezni.

Közúti Központi Információs Rendszer (KÖKIR)A KÖKIR program és az ezzel járó műszaki vizsga személyi feltételek és eljárási rend 2009. január 1-vel (gyakorlatilag január 5-vel, de néhány napos késés lehetséges) lép életbe. Az „éles” KÖKIR-hez csak az a vizsgálóállomás (közreműködő) kapcsolódhat, amelyik már az új megállapodással rendelkezik.
A KÖKIR alkalmazásával az adminisztratív terhek jelentősen csökkennek.
A KÖKIR rendszer csak akkor fogadja be (több más mellett) a kérelmet, ha a vizsgálóállomás fedezeti számláján az adott hatósági folyamat fedezetösszege rendelkezésre áll.
A KÖKIR megkívánja, hogy a vizsgára állított gépjárműről fénykép készüljön, mely a vizsgadokumentáció részét képezi. A KÖKIR továbbá megköveteli, hogy a hálózatba tartozó vizsgálóberendezések on-line kapcsolatban adják fel az adatokat. Ez új interface egységet és programot kíván. Az on-line kapcsolat teljes kiépítésére a közreműködők 2009. július 1-je a (tervezett) határidőt kapnak.
Az új Megállapodás keretfeltételei szerint megszűnik a vizsgáztatási kijelölési idő! Vizsgáztatni a nyitvatartási időben lehet.