Útvesztőben a félpótkocsik járműkategorizálása

Tanulságos történetek folyamatosan vannak, és „botor ember az”, aki nem próbál tanulni belőlük. Aki járművekkel foglalkozik, az tisztában van vele, hogy mind a közúton, mind pedig bármely hatósági eljárásban az adott járművel kapcsolatban az alapdokumentum a forgalmi engedély. Ezért is nagyon fontos, hogy minden abban látható, rögzített adat pontos legyen, illetve következetesen, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően legyen beírva. Nem utolsó szempont, hogy értsük is a forgalmiban látottakat!

Ilyen paraméter többek között a járművek kategóriájának a helyes és tudatos megadása! Egy időszakos műszaki vizsga során „futottunk bele abba az anomáliába”, hogy adott 1 tengelyes félpótkocsi forgalmi engedélyébe O3 járműkategória került rögzítésre, míg a forgalmi engedélybe lévő össztömegnél 21 000 kg lett feltüntetve.

Ahogy utaltam az elején, aki jártas a jogszabályok „szövevényében”, azt kapásból elgondolkodtatja, hogy helyes adatpárosítással állunk-e szemben?

A többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. §-ában az alábbit olvashatjuk:
„(9) A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatóak:
i) „O3 járműkategória”: több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve),
j) „O4 járműkategória”: több, mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik.”

Tehát ha megállunk a „beidegződéseknél”, akkor bizony kapásból erősödik a gyanú, hogy elírás történt-e.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.