A fényszóró-ellenőrzés fényerősségmérése

Aki nyitott szemmel jár az immár 2023. május 20-ai, új követelményeknek megfelelni kívánó műszaki vizsgálóállomásokon, az tapasztalhatja, hogy a fényszóróvizsgálatok során megkövetelt fényerősségmérés – háttérrendeleti technológia hiányában – sajátos hozzáállásokat is indukált a vizsgabiztosok körében. „Ha nem mondják meg, hogy mit kell csinálni, én nem mondom meg, hogy mit csinálok” – ez sajnos nem az egységesség és a közlekedésbiztonsági következetesség irányába mutat. A metrológiai megfelelést, háttér-támogatottságot – a hazai garázsipari szervezetekkel egyeztetve – sajnos nem tudják biztosítani, mivel jelenleg a tájékoztatásuk alapján a fényszóró-ellenőrzők kalibrálása/minősítése során a fényerősségmérő részegységeket nem tudják pontosságellenőrizni/kalibrálni.

A többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.0. pontja egyértelműsíti, hogy „az 5. pontban előírt módszerekkel végzett műszaki vizsgálatokat az azokra megfelelő létesítményekben és berendezésekkel kell elvégezni”, melyeknek az 1.1–1.19. pontban meghatározott követelményeknek kell megfelelniük. Így tehát nem képezheti vita tárgyát, hogy az 1.12. pontban rögzítettek teljesítése jogalkotói elvárás:
„1.12. Fényszóró-ellenőrző készülék, fényerősségmérésre alkalmas kivitelben, amely lehetővé teszi a fényszóróknak a gépjárművek fényszóró-beállításaira vonatkozó rendelkezések a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelv szerinti beállítását oly módon, hogy nappali fényben (a közvetlen napsugárzást nem számítva) a világos-sötét határ könnyen felismerhető legyen.”

 

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.