Auto S.O.S.

Talán kevésbé kapott eddig széles körű nyilvánosságot, hogy napjainkban a gépjárművek aktív biztonsági rendszereire épülő „autonóm funkciók között” bizony az automatikus e-segélyhívás elérte a „felnőttkort”, hisz az (EU) 2015/758 rendelet 2018. március 31-től általánosan kötelezővé tette a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beépítését az M1 és N1 kategóriájú új járműtípusokba. Ezen állítás alátámasztásaként rögzíteni szükséges, hogy a közúti közlekedés biztonsága terén 2003 óta a legfontosabb uniós célkitűzések közé tartozik egy olyan fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése, amely minden járműben és minden tagállamban rendelkezésre áll.

Egészen napjainkig kellett várni, hogy hangsúlyt kapjon a hazai műszaki vizsgáztatás terén is ezen követelmény! A történeti hűséghez hozzátartozik, hogy bár régen volt, de 2017-ben az 53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításaként már a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert a műszaki feltételek közé bevette. Az Európai Parlament 2012. július 3-án állásfoglalást fogadott el „Az e-segélyhívó szolgáltatásról: egy új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” címmel, amelyben sürgette a Bizottságot, hogy a 2007/46/EK irányelv keretében terjesszen elő javaslatot annak érdekében, hogy 2015-ig kötelezően bevezessék a közszolgáltatásként működő, 112-es hívószámú e-segélyhívó rendszert.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.