A gépjármű műszaki vizsga új ellenőrzési tételei

Az EU járműműszaki előírások az eredményes típusvizsgálat, a forgalomba helyezés műszaki feltételeit és az ehhez szükséges vizsgálati módszereket tartalmazzák. Az időszakos műszaki vizsgálat során támasztott követelmények és vizsgálatok ezekből nem közvetlenül következnek, hiszen itt a járművet nem lehet megbontani, főleg nem megrongálni. A típusjóváhagyással kapcsolatos EU-rendeletek műszaki előírásait a hazai rendeletek nem tartalmazzák, de nem is kell, hogy tartalmazzák.

A műszaki előírásból levezetett ellenőrzési tételekkel kapcsolatban az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/45/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) ad iránymutatást, mely a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szól. Ezt a hazai „5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet, 5. A vizsgálatok tartalma és módszerei, a járművek hiányosságainak értékelése” átvételben tartalmazza. Az irányelvtől el lehet nemzeti szinten térni, így amikor az irányelvben még nem jelennek meg a rendeletekben már előírt új rendszerek, követelmények, vagyis az irányelv már nem naprakész, nem jelenti azt, hogy a hatályos EU-rendeletek alapján ne lehetne nemzeti szinten módosításokat végrehajtani.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.