A vizsgálóállomások auditálása

Megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelete a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról.
A 181/2017. Korm. rendelet attól még megmaradt, tehát összefésülve kell értelmezni, így az egyes állomások már meglévő audit tanúsítvány lejárta előtti min. 60 nap kérelmezési idő megmaradt.
Érdekes kérdés lett az auditálási díj, mivel összeolvasva szakértői tevékenység, melyre nem terjed ki a díjrendelet, tehát alapvetően „szabadpiaci áras” lett.

4. § (1) Az auditálás tárgya a vizsgálóállomás engedélyezéséhez szükséges feltételek meglétének megállapítása, vizsgálata és minősítése, mely az alábbiakra terjed ki:
a) a pénzügyi megfelelőség igazolására a kormányrendelet szerint; a 181/2017. rendelet szerint,
b) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti követelmények meglétének és megfelelőségének bizonyítására – az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzatban foglaltak figyelembevételével – a járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, a járművek, járműfődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása;

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.