A fékhatásosság minősítési dilemmája

A műszaki vizsga technológia európai egységesítése a 2014/45. számú EU-irányelveknek megfelelően a tagországok kötelezettsége. Magyarországon is elkészült a hazai rendeletekbe illesztés, a „nemzeti fejlesztési miniszter 2/2018. (II. 5.) NFM rendelete egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról”, mely a Magyar Közlöny 2018. évi 13. számában, 2018. február 5-én, hétfőn jelent meg. A 2/2018. (II. 5.) NFM rendelet 1. számú melléklete (5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez) a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje előírásokat tartalmazza. 

Az EU nem kifogásolja, ha az egyes országok eltérnek az irányelv útmutatásától, ha azzal egyenértékű, vagy szigorúbb a vizsgálat és természetesen azt sem ellenzi, ha a csak ajánlott vizsgálatokat is kötelezővé teszik.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.