A VIZSGÁLÓÁLLOMÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RÉSZLETES ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

181/2017. (VII. 5.) Kormány rendelet A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályai

Megjelenés: Magyar Közlöny, 2017. évi 109. szám (2017. 07. 06.) Hatályba lépés: 2018. május 20.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet. (2) Az auditálás 2 évig, az akkreditált státusz 5 évig hatályos.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.