A téli gumiabroncsokra vonatkozó vizsgakövetelmény

Mint ismeretes a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: MR) 2013. 12. 10-étől hatályos szövegében a meghatározások között megjelent a téli gumiabroncs fogalma:

„97. § (17a) E rendelet alkalmazásában téli gumiabroncs az olyan gumiabroncs, amelynek

a) a gyártása során az anyagkeveréket, a futófelület mintázatát, a szerkezetét a téli időjárási körülményekhez és útviszonyokhoz választották meg annak érdekében, hogy alacsony hőmérséklet melletti rendeltetésszerű használata során fokozott kapaszkodóképességgel rendelkezzen,

b) a gyártója téli abroncsként jelölte meg az oldalfalán a következő jelölések valamelyikével: „M+S”, „M&S”, „M.S”, „MS”, „Winter”, „Winter Use” felirat, „Hópihe” ábra, „Háromágú hegycsúcs” ábra, és

c) a mintázat magassága (bordázat mélysége) meghaladja a 4 mm-t.”

A fentiekből adódik, hogy amennyiben egy jármű a fentiekben szereplő a), és b) pontnak megfelel, csak akkor tekinthető téli gumiabroncsnak, ha teljesíti a c) pontban megfogalmazott feltételt is.


➊ A téli abroncs mintázatmélysége éppen 4 mm. Megítélésünk szerint az abroncs mikrolamellás blokkjai – kopottságuk miatt – már nehezen tudnak dolgozni, így az abroncs alig felel meg az elvárható téli tapadási követelményeknek. Kopásjelzője még engedi a futófelület további 2 mm-es magasságcsökkenését.

Jelenti-e ez azt, hogy műszaki vizsgán, ha a gépjármű a fenti b) pont szerint azonosított téli gumiabronccsal jelenik meg, akkor követelmény a c) pont szerinti 4 mm-es bordázatmélység határérték?


➋ A szinte új téli abroncs árokmélysége 7,5 mm. A kopásjelző 5 mm-rel van mélyebben.

A GVOE kérésére az NKH Jármű Módszertani Főosztálya a kérdésben tájékoztatót adott, mely szerint a jogalkotó a fenti rendelettel egy időben nem módosította az MR kerekekre, valamint a futófelület mintázatának mélységére vonatkozó követelményeket és a jármű gumiabroncsaira vonatkozó más jogszabályi előírás sincs, beleértve a téli abroncsokat is.

Ugyanakkor az M1 kategória estében a kötelezően előírt mintázat mélység 1,6 mm, függetlenül attól, hogy milyen a gumiabroncs mintázati jellege. Tehát műszaki vizsgán csak az 1,6 mm mintázatmélység határértéket kell a megítélésnél figyelembe venni.

Abban az esetben viszont, ha jogszabály, vagy az arra jogosult miniszter elrendeli a téli abroncsok kötelező alkalmazását, mint arra több európai országban van példa, úgy csak az az abroncs fogadható el télinek, például közúti járműellenőrzésnél, amely a jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel.