Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2022. június | Olvasson bele!

Mazda CX-7 SCR

hirdetés

A Mazda SUV-zászlóshajójának 2,2 literes, MZR-CD erőforrása – a hazai piaci kínálatban elsőként – SCR nitrogén-oxid-redukáló emissziótechnikai rendszerrel dolgozik együtt. A nagy teljesítményű, tágas országúti szabadidő-autó, a Mazda CX-7 így megfelel az Euro5-ös emissziós előírásoknak.

Az SCR-rendszer mellett, pontosabban előtte a kipufogógáz áthalad egy oxidációs katalizátoron (DOC) és egy részecskeszűrőn (DPF). Ezeket az elemeket jeladók sora felügyeli. Gázhőmérsékletet mérünk a DOC+DPF egység előtt és a DOC után a DPF előtt. Nyomáselvételi helyek vannak a DPF előtt és után, ezekből nyomáskülönbségjelet képezünk, hogy a koromszűrő eltömődöttségéről legyen információnk.

A DOC+DPF után ismét megmérjük a kipufogógáz hőmérsékletét, egy lambdaszonda pedig – áttételesen – a légviszonyt „méri”.


Az AdBlue tartály betöltőnyílása a csomagtérből érhető el egy jelölt fedél lecsavarozása után

Ezt követi az SCR-rendszer AdBlue® adagolóporlasztója.

Az SCR, azaz a szelektív katalitikus redukció

Az SCR-katalizátor oldalán találjuk a nox-szondát. Mindezeket – kérjük olvasóinkat – fedezzék fel a fényképábrákon.

Az SCR-rendszer lényegét olvasóink már ismerik, lényege az, hogy a dízel-kipufogógázban található nitrogén-oxidokat AdBlue® adalékkal, katlizátorágyon redukálja. Ennek révén a nitrogén-oxidok kb. 40%-át nitrogénné alakítja át.

Az SCR-rendszer működéséhez szükséges AdBlue®-ból mindig csak az éppen szükséges mennyiséget használja fel, fecskendezi be a kipufogógáz-áramba, így normál vezetési feltételek mellett a rendszert csak a kötelező karbantartások alkalmával, kb. 20 000 km-enként szükséges újra feltölteni. Az AdBlue® adagolórendszer Bosch Denoxtronic 2.2-es generációjú.

Az SCR-katalizátor zeolit (ásványi alapanyagú porózus szerkezet, mely mechanikailag és termikusan stabil) típusú katalizátorral, és egy áramlásirányban utána elhelyezett utóoxidációs katalizátorral végzi a kipufogógáz tisztítását. Optimális működési hőmérséklet 200 °C és 300 °C között van. A zeolitkatalizátor használata kénmentes gázolaj használatát követeli meg, de ma már a hazai kutakon ez az általános. A működési körülményektől függően előfordulhat, hogy elszökik a zeolit típusú katalizátorban nem tárolt ammónia (NH3). Az ammóniakibocsátás elkerülhető, ha egy ún. slip utóoxidációs katalizátorral, melyet az SCR-katalizátor házában, a zeolitkatalizátor után építenek be. Ez az utóoxidációs katalizátor ártalmatlan, az ammóniát nitrogénné és vízzé alakítja.

Műszerfali figyelmeztetések

Az AdBlue® szintjelző mellett a műszerfal SCR figyelmeztető fényjelzést és egy SCR figyelmeztető hangjelzést is ad. Ezenkívül számos értesítést/figyelmeztetést is megjelenít a multiinformációs kijelző (MID).

A tartályban rendelkezésre álló AdBlue® folyadék szintjét a szintjelzőn a pontok száma mutatja. Minden egyes pont a tartály kapacitásának egynegyedét jelenti.

A karbamidtartály kapacitása 15,5 liter. Szokásos vezetési feltételek mellett az 
AdBlue® mennyisége kb. 20 000 km megtételére elég, ezért az újratöltést rendszerint a rendszeres karbantartások alkalmával végzik el. Ha az AdBlue® elfogy, mielőtt a rendszeres karbantartás céljával márkaszervizbe vinnék az autót, akkor a vezetőt értesítések és figyelmeztetések tájékoztatják arról, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy az SCR-rendszerből ne fogyjon ki teljesen az AdBlue®.

Mi történik, ha kifogy az AdBlue®?

hirdetés

Ha az AdBlue® oldat kifogy, akkor a rendszer több lépésben tájékoztatja értesítésekkel és figyelmeztetésekkel a vezetőt:


Az AdBlue utántöltő flakon

Ha az AdBlue® oldat fennmaradó mennyisége elegendő egy 2400 km-es távolság megtételére, akkor a szintjelző a „remaining-distance-to-empty, kiürülésig megtehető távolság” jelzésre vált. Ebben az esetben az SCR figyelmeztető fényjelzés villog a motor beindításánál, és megszólal egy SCR figyelmeztető sípoló hangjelzés. Ezenkívül a MID (multiinformációs kijelző) az „ADBLUE LEVEL LOW CONTACT YOUR DEALER” („Az ADBLUE OLDAT SZINTJE ALACSONY, LÉPJEN KAPCSOLATBA MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL”) üzenetet jelzi ki a motor beindításakor.


A DPF nyomáselvételi helyeiről elmenő csövek, a kép jobb oldalán a DOC utáni hőmérő látszik


A DOC + PDF után található hőmérő és lambdaszonda

Ha a kiürülésig fennmaradó távolság 1500 km alá csökken, akkor az SCR figyelmeztető fény folymatosan világít azt követően, hogy a motor beindításakor villogott. Az SCR figyelmeztető sípoló hangjelzés újra megszólal, és a MID (multiinformációs kijelző) megjeleníti az „ADBLUE LEVEL LOW CONTACT YOUR DEALER” („Az ADBLUE OLDAT SZINTJE ALACSONY, LÉPJEN KAPCSOLATBA MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL”) üzenetet a motor beindításakor.

Ha a fennmaradó távolság 830 km alá esik, akkor az SCR figyelmeztető fényjelzés folyamatosan villog, és megszólal az SCR figyelmeztető sípoló hangjelzés a motor beindítása után. A MID (multiinformációs kijelző) az „ADBLUE LEVEL LOW CONTACT DEALER NOW” („Az ADBLUE OLDAT SZINTJE ALACSONY, LÉPJEN AZONNAL KAPCSOLATBA MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL”) üzenetet jelzi ki a motor beindításakor.

Ha a fennmaradó távolság 830 km és 0 km között van, a maximális sebesség fokozatosan lecsökken 50 km/h sebességre (E).

Ha az AdBlue® teljesen kifogy vezetés közben, akkor a „kiürülésig megtehető távolság” jelzés is elkezd villogni. A motor a rendszer károsodása nélkül tovább fut, de leállás után nem lesz lehetséges az újraindítás. Ebben az esetben a „kiürülésig megtehető távolság” jelzés és az SCR figyelmeztető fényjelzés is folyamatosan villog, a MID (multiinformációs kijelző) pedig az „IGNITION BLOCKED ADBLUE EMPTY” („A GYÚJTÁS BLOKKOLVA, AZ ADBLUE OLDAT KIFOGYOTT”) üzenetet jeleníti meg.

On-board diagnosztika

Az SCR-rendszeren majdnem minden DTC (Diagnostic Trouble Code – diagnosztikai hibakód) hibakódot okozó hibás működés a MIL (Malfunction Indication Light – hibás működés jelzőfény) kigyulladásával is együtt jár. A felmerülő hibás működéstől függően a rendszer értesítések és figyelmeztetések útján az alábbiak szerint tájékoztatja a vezetőt.


Műszerfali visszajelzések: 1 – SCR figyelmeztető hangjelzés 2 – SCR figyelmeztető fényjelzés 3 – Központi Információ-kijelző 4 – AdBlue® oldatszintjelző

Ha olyan hibás működés lép fel, mely olymódon befolyásolja az SCR-rendszert, hogy a motor beindítása arra nem ártalmas, akkor az SCR figyelmeztető fényjelzés folyamatosan villog, és a MIL fényjelzés kigyullad. A MID multiinformációs kijelző az „SCR MALFUNCTION CONTACT DEALER NOW” („SCR MŰKÖDÉSI HIBA, LÉPJEN AZONNAL KAPCSOLATBA MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL”) üzenetet jeleníti meg, az SCR figyelmeztető sípoló hangjelzés pedig megszólal a motor beindításakor.


Az AdBlue folyadék mágnesszelepes porlasztója. A porlasztókamrában a nyomás 5 bar


Az ACR-katalizátor nox-szondája

Ha a hibás működés hatása olyan nagy, hogy az utazás nem folytatható, akkor az első leállás után a motor újraindítása le lesz tiltva. Ebben az esetben az SCR figyelmeztető fényjelzés és az AdBlue® szintjelző is folyamatosan villog. A MIL jelzőfény kigyullad, és a MID multiinformációs kijelző az „IGNITION BLOCKED SCR MALFUNCTION” („A GYÚJTÁS BLOKKOLVA SCR MŰKÖDÉSI HIBA”) üzenetet jeleníti meg.

Az SCR-rendszer hibakódjai, hibakódkezelése már az OBD újabb generációjához tartozik, így például kódtörlések hosszú ideig nem lehetségesek, és bővebb „freez-frame” paramétereket is szolgáltat.


Kapcsolódó dokumentum:


16-18


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés