Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2023. január | Olvasson bele!

Az AdBlue

hirdetés

A belső égésű motorok – mind a dízel, mind a szikragyújtású – kipufogógázában lévő nitrogénoxid tartalmát az Euro előírások (és még szigorúbban az USA előírása) lépésről lépésre csökkentik. A csökkentés mértéke, a teljesítéshez szükséges műszaki beavatkozásokat tekintve, óriási léptékű. A dízelmotor kipufogógáztisztítás ún. emissziótechnikájában ezért korszakváltásnak lehetünk tanúi. A nitrogénoxidokat az Euro 5 és a haszongépjárművekre vonatkozó Euro V előírásait teljesítendő, kisebb járműveknél még fokozott kipufogógáz visszavezetéssel határérték alá lehet szorítani, de nagyobb motoroknál szinte kizárólag csak az utólagos redukció jöhet szóba. Vannak haszongépjárműgyártók, akik már az Euro IV előírást is SCR technikával teljesítették.

Személygépjármű dízeleknél az Euro 5 bevezetésével már az első SCR technikájú „fecskék” megjelentek, az Euro 6 követelményeit a többség – nagyobb személygépkocsi dízelmotoroknál – csak SCR-rel fogja tudni teljesíteni. A redukálás segédüzemanyagot igényel, ez az AdBlue nevű folyadék. A redukálás eljárását szelektív katalitikus redukciónak nevezzük. A közismert SCR megnevezés az angol Selective Catalytic Reduction név rövidítéséből származik.

A nitrogénoxidok (NO és NO2) redukálást ammónia (NH3) végzi katalizátor közreműködésével. Az ammóniának a katalizátorba kell jelen lennie. Ammóniát azonban közvetlenül – elsősorban biztonsági és tárolási okok miatt - nem tudunk a fedélzeten szállítani, ezért olyan anyagot kellett a kutatóknak keresni, mely magában hordozza az ammóniát, viszonylag veszélytelen, jól adagolható és belőle ott, ahol szükséges – a katalizátor előtt – az ammóniát létre lehet hozni.

Az AdBlue

Ez az anyag a karbamid vizes oldata, kereskedelmi megnevezése AdBlueÒ. A folyadék névadója a német autógyártói szövetség, a VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.), mely egyben a termék regisztrált védjegye is. Az oldatot Európában egységesen AdBlue-nak nevezik, így forgalmazzák a töltőállomásokon, és más kiszerelésben.

Az AdBlue szakmai neve: AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%). Európán kívül DEF rövidítéssel illetik, melyet az angol diesel exhaust fluid kifejezés kezdőbetűi adják. Németül a karbamid megnevezése Harnstoff. A vizes oldat rövidítése HWL, de a Harnstoff megnevezést a vizes oldatra is használják.

Hivatalos termékneve: AdBlue® NOx-redukáló adalék. A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: készítmény / adalék.

Az AdBlue® szennyeződésektől mentes technikai tisztaságú karbamid 32,5%-os (m/m) vizes (ioncserélt, desztillált) oldata.

A karbamid

A karbamid (urea) a szénsav diamidjának (Diaminometanal) tekinthető színtelen, szagtalan, szerves vegyület, prizmákban kristályosodik. Képlete CO(NH2)2. Vízben és alkoholban jól oldódik. Moláris tömege: 60,07 g/mol, sűrűsége: 1,33·10³ kg/m³, olvadáspontja: 132,7 °C (406 K). CAS száma: 57-13-6  EINECS-száma: 200-315-5.

A szilárd (kikristályosodott) karbamid olvadáspontja feletti hőmérsékleten (132,7-135 °C) bomlik, bomlása során szénmonoxid, szén-dioxid, ammónia és nitrogén-oxidok keletkezhetnek. Salétromsav ne érintkezzen, mert robbanásveszélyes karbamid-nitrát keletkezhet. A gépjárműiparban szükséges minőségű karbamid megnevezésére az Automotive Grade Urea (AGU) is szolgál.

 Adblue, SCR, kipufogógáz, kibocsátás, környezetvédelem
Az AdBlue igény az EU tagállamokban
 

 

Szabványok

Az AdBlue-ra vonatkozó legfontosabb információforrás a termék biztonsági adatalapja, melynek hazai előírásaink (91/155 EGK irányelnek és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet) megfelelően kell (kellene) készülnie. Tapasztaltuk, hogy vannak, akik „Műszaki tájékoztató lap”-ot adnak ki, szerény műszaki tartalommal.

Az AdBlue-t (felváltva a korábbi DIN 70070 and 70071-et), az ISO 22241 szabvány-sorozat előírást. A szabványsorozat tagjai:

ISO 22241- 1 (az SCR-rendszer működéséhez szükséges AdBlue adalék minőségi jellemzői),

ISO 22241- 2 (az AdBlue adalék minőségi jellemzőinek megállapításához szükséges vizsgálati módszerek),

ISO/DIS 22241- 3 (Kezelés, szállítás és tárolás),

ISO/DIS 22241- 4 (a tankolás, újratöltés eszközei, azok elemei).

 

Az AdBlue anyagösszetétele

karbamid                 m/m %                31,8 – 33,2                  ISO 22241-2 Annex C

alkalitás
NH3-ban                 m/m %                0,2 max.                        ISO 22241-2 Annex D

Biuret                      m/m %                0,3 max.                        ISO 22241-2 Annex E

Aldehid                   mg/kg                  5 max.                           ISO 22241-2 Annex F

oldhatatlan              mg/kg                  20 max.                         ISO 22241-2 Annex G

foszfát
PO4-ként                 mg/kg                  0,5 max.                        ISO 22241-2 Annex H

Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Mg, Al, Na, K                                   mg/kg    0,5 max.  ISO 22241-2 Annex I

Oldóanyag: ioncserélt víz

 

Az AdBlue fizikai tulajdonságai

Viszkozitás (25 °C hőmérsékleten)                                  kb. 1,4 mPas

Kristályosodás kezdete (ASTM D 1177)                             -11,5 °C

Hővezető képesség (25 °C-on)                                    kb. 0,57 W/mK

Fajhő (25 °C-on)                                                          kb. 3,4 kJ/kgK

Sűrűség (20 °C-on)                                               1,087 – 1,093 g /cm3

Felületi feszültség                                                       min. 65 mN/m

Molsúly                                                                        60,06 kg/kmol

Törésmutató (20 °C-on)                                           1,3814 - 1,3843

pH (10%-os vizes oldatban)                                           9,0 – 9,5

pH elérhet a tárolásnál                                                    max. 10

Forráspont                                                                        103 °C

 

 

Az AdBlue eltarthatósága

Max. állandó raktározási hőmérséklet
[°C]                                      Minimális eltarthatóság
[hónap]

hirdetés

≤ 10                                                 36

≤ 25 a)                                             18

≤ 30                                                 12

≤ 35                                                 6

> 35                                                 --

 

Minőségét, a tárolási hőmérséklettől függően (-11 és +30 ºC között) 12 – 24 hónapig megőrzi. A szállítók azonban ettől eltérő időtartamokat is megadhatnak. Általában elmondható, hogy az AdBlue 20 °C hőmérsékleten legalább 2 évig eltartható.

A kikiristályosodás elkerülésére javasolható, hogy az AdBlue ne legyen kitéve -11 °C alatti hőmérsékletnek.

Teljes kikristályosodás esetén (–11°C hőmérséklet alatt) az AdBlue térfogata kb. 7%-al megnő. A tárolóedény, ha nem rugalmas, ezért megrepedhet. Felmelegítéssel a kikristályosodott AdBlue - eredeti minősége csökkenése nélkül - felolvasztható, ill. felengedhető. Miután az összes kristály eltűnt, az AdBlue felhasználásra alkalmas. Eközben az AdBlue® hőmérséklete ne haladja meg a 30 °C-t.

 

Szállításra vonatkozó előírások

Közúti / vasúti ADR / RID besorolás: nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

Szállítása max. 30°C-on történjen.

A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani.

A szállítás módja: szigetelt tartálykocsiban vagy raklapra helyezett műanyag tartályban (fémkeretes IBC).

Az AdBlue-val szemben ellenállóképes, így a szállító, ill. tároló tartály anyaga lehet az erősen ötvözött, ausztenites nemesacél, a HDPE (nagy sűrűségű unimodális polietilén), PP (polipropilén), a titán és a viton (DuPont szintetikus gumi, fluor polimer elasztomer).

ötvözött acél, különböző műanyagok, műanyag bevonatú fémtartály.

Nem alkalmas anyag az ötvözetlen szénacél, az alumínium, a réz- és alumíniumtartalmú ötvözetek, a galvanizált acél.

A termékkel közvetlenül érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó követelményeket az AUS 32 (CEFIC – Minőségbiztosítási irányelvek) dokumentum rögzíti.

Az AdBlue nitritektől, hipokloritoktól és nitrát tartalmú sóktól térben elkülönítve szállítandó és tárolandó.

Az AdBlue ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak vagy túlzott hőmérséklet-emelkedésnek, hogy elkerülhető legyen az algaképződés.

Biztonság, elsősegélynyújtás

Az AdBlue nem veszélyes áru, nem veszélyjel köteles, nem tűzveszélyes, nem robbanásveszélyes.

Az AdBlue, valamint a termék beszáradt maradványai fiziológiailag nem okoznak veszélyt. Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt válthat ki a bőrön vagy szembe kerülve. A termék bomlásakor keletkező gázok belélegezve irritációt, marást okozhatnak a légutakban.

Belégzés: belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre.

Bőr: a bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le.

Szem: a szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig.

Lenyelés: ne hánytassuk a sérültet, itassunk szobahőmérsékletű tiszta vizet (kb. 2 dl).

 

Az AdBlue káros hatásai 

Az AdBlue korrozív ötvözetlen szénacélra, galvanizált acélra, rézre és rézötvözetekre, alumíniumra és alumínium tartalmú ötvözetekre. Az elektromos csatlakozókra, csatlakozókba ne kerüljön AdBlue! A csatlakozóba került AdBlue vezetékkorróziót okoz, sem vizes öblítéssel, sem levegővel való kifúvatással nem távolítható el maradéktalanul. A rézvezetéken a korrózió előrehaladási sebessége 60 cm óránként (VOLVO felhasználói figyelmeztetés). A csatlakozókat nylonzacskó felhelyezésével védjük.

Adblue, SCR, kipufogógáz, kibocsátás, környezetvédelem

 

 

 

Az AdBlue rendszer szénhidrogén szennyezésének káros hatásai

Az AdBlue adagolórendszerben lévő gumialkatrészek (membránok, tömítések) gázolajjal, motorbenzinnel, motorolajjal szemben nem ellenállóak. Már néhány cseppnyi gázolajszennyeződés is komoly kárt okoz! Nem megfelelő AdBlue tankolásakor, a rendszer pumpamodulját, az AdBlue-tankot és az AdBlue-csöveket ki kell cserélni !

Ha felmerül a gyanú, hogy az AdBlue tartályában gázolajjal szennyeződött célszerű indikátor tesztcsíkot használni az olaj vagy a tüzelőanyag (szénhidrogén-vegyületek) jelenlétének bizonyítására. Ha a szagpróba vagy a tesztcsík pozitív eredményt szolgáltat, akkor az AdBlue-mintát be kell vizsgáltatni. A gumialkatrészeken a gázolajszennyezés kimutatható. A vizsgálatot az ÁMEI Zrt.(2040 Budaörs, Gyár u. 2., telefon (23) 889-830 ... 837) elvégzi.  

 

Kapcsolódó videók, melyek az SCR-rendszer működését taglalják:

Az SCR-rendszer működése:

www.youtube.com/watch

Az MAN SCR-rendszere:

www.youtube.com/watch

A Cummins SCR-rendszere:

www.youtube.com/watch

A Mercedes-Benz SCR-rendszere, és a rendszer utántöltése:

www.youtube.com/watch


Kapcsolódó dokumentum:


15-17


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés