Hella Tech Volkswagen Polo - Gyártási idő: 1975

HŰTŐFOLYADÉK-VESZTESÉG

Az AGP, AGR, AHF, ALH, AQM kódú motorokkal szerelt VW Polók esetében a csatlakozó elemek nem megfelelő tűrése következtében hűtőfolyadék távozhat a hűtőfolyadékcső O-gyűrűs tömítésénél. A tömítetlenség helye a hűtőfolyadékcső és a motorblokk közötti illesztési területen van.


Reklamáció esetén a régi csövet módosított hűtőfolyadékcsőre kell cserélni ➊, amely a márkakereskedőknél beszerezhető. Az új cső behelyezése előtt az illesztő nyílást megtisztogatjuk, az O-gyűrűket pedig hűtőfolyadékkal enyhén benedvesítjük. Ezt követően a hűtőrendszert fel kell tölteni és légteleníteni, majd a tömítettség-ellenőrzést elvégezni.

Sípoló zörejek az expanziós szelep felől

A 2000/05. előtt gyártott 3. generációs Polo modelleknél bizonyos üzemállapotok esetén előfordulhat, hogy a klímaberendezésből sípoló zörejeket hallhatunk, melyeket az expanziós szelep nyomásszabályozója idézhet elő. Reklamációk esetén az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:

– Nagy- és kisnyomás értékei.

– Kilépő hőmérséklet a középső fúvókánál.

– Utastéri légfúvó. 


– Kompresszorhajtó szíj állapota/feszessége. 


– Kondenzátor és kondenzátorventilátor. 


– Pollenszűrő. 


– Hűtőközeg-mennyiség. 


Ha a fenti pontok esetében nem találunk eltéréseket, az alábbi lépéseket kell elvégezni: 


– Az expanziós szelepet és a szárítószűrőt kicseréljük. 


– A klímaberendezést megfelelően levákuumoljuk. 


– A rendszert az előírt mennyiségű hűtőközeggel újból feltöltjük. 


– Nyomás- és tömítettség-ellenőrzést végzünk.

A MOTOR TÚLMELEGSZIK

Ha az 1997. utáni 6N1 típusú Polók esetén a hűtőfolyadék túl forróvá válna, illetve túlmelegedne a motor, akkor a hiba oka nagy valószínűséggel a termosztátház fedelében lévő törött termosztátra vezető lehet. A termosztát patronja normál esetben a termosztátház fedelében lévő központosítónak támaszkodik ➋. A központosító azonban elrepedhet, melynek következtében a stift már nem kap támasztást. Ennek következtében a termosztát zárva marad, ami végül túlmelegedéshez vezethet.

Amennyiben a járművek esetében motorhőmérséklettel kapcsolatos reklamáció merül fel, úgy nemcsak a termosztátot kell kicserélni, hanem a házfedelet is meg kell vizsgálni, és, ha szükséges, azt is ki kell cserélni.

ZÖREJEK A KLÍMÁBÓL

A 2001–2002 között gyártott, klímaberendezéssel ellátott 9N típusú VW Polók esetében előfordulhat, hogy bekapcsolt klímaberendezés mellett különféle szélhez hasonló/süvítő zörejek hallhatók. Azokat egy meghibásodott expanziós szelep idézheti elő. Néhány esetben a zörejeket úgy is magyarázzák, mintha azokat a szervokormány szivattyúja okozná. Először is meg kell állapítani, hogy a zörej valóban csak bekapcsolt klímaberendezés mellett jelentkezik-e. Amennyiben ez az eset áll fenn, úgy az expanziós szelep cseréje előtt az alábbi méréseket / vizsgálatokat érdemes elvégezni:

– Nagy- és kisnyomás értékei.


– Kifúvási hőmérséklet a középső fúvókánál. 


– Utastéri szellőzőrendszer és utastéri szűrő. 


– A kompresszor hajtószíjának állapota és feszülése. 


– Hűtőfolyadék-mennyiség.

Ha a fenti pontok esetében nem találunk eltéréseket, az alábbiak szerint járhatunk el: 


– Hűtőközeg lefejtése. 


– Expanziós szelep és szárítószűrő cseréje.


– A rendszert az előírt mennyiségű hűtőközeggel és olajjal újra feltöltjük.


– Nyomás- és tömítettség-ellenőrzést végzünk. 


– Megmérjük a kilépési hőmérsékletet a középső befúvókánál. 


– Figyelünk a zörejekre. 


HŰTŐFOLYADÉK-SZIVATTYÚ ÉS VEZÉRMŰSZÍJ-PROBLÉMA


Az ATD és AXR kódú motorokkal szerelt 9N típusú Polók esetében előfordulhat, hogy a hibás hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsa ➌ miatt leugrik a vezérműszíj. A 038 121 031 G VW-alkatrészszámú hűtőfolyadék-szivattyúk hibás szíjtárcsával rendelkeznek, melynek következtében motorkárosodásokhoz vezethetnek. A megfelelő szivattyú a 038 121 031 F VW- alkatrészszámot viseli. Az alkatrészszám a szivattyú-szíjkerék homlokoldalán található ➍. Az alábbi alváz-, illetve motorszámú járművek esetében előfordulhat, hogy hibás hűtőfolyadék-szivattyú került beépítésre:Polo (9N)
Alvázszám:
WVWZZZ9NZ3Y166119 – WVWZZZ9NZ3Y172022 Motorszám: AXR114488 – AXR114496 és ATD377878 – ATD377947

Amennyiben egy 038 121 031 G alkatrészszámú hűtőfolyadék-szivattyú került beépítésre, úgy a szivattyút ki kell szerelni és 045 121 011 számú hűtőfolyadék-szivattyúra kell cserélni. Ennek során a vezérműszíjat is ki kell cserélni.

Figyelem: azokat a járműveket, melyeket már módosítottak/ellenőriztek „19D5“ bejegyzésű matricával láttak el, és a szervizfüzetbe is ezt a kódot jegyezték be.

SZORULÓ KLÍMAVEZÉRLŐ GOMBOK

A 2001-ben gyártott 9N2 típusú Polók esetén előfordulhat, hogy az AC vagy belső keringető gomb működtetés esetén időnként szorul, azáltal, hogy a gombok a takarólemezzel érintkeznek. Ellenőrizzük, hogy a belső keringető/AC gombok a takarólemez kiszerelése esetén is szorulnak-e. Amennyiben nem ez az eset áll fenn, úgy a fűtés- és frisslevegő-szabályozást, valamint a takarólemezt újból be kell szabályozni. Ha az intézkedés nem vezet eredményre, akkor a takarólemezt mechanikusan úgy kell átalakítani, hogy a gombok és a takarólemez ne érintkezhessenek egymással. A 2002. 01. gyártási év után gyártott járművekbe (9N2 Y 069800, illetve 9N2 D 053465 alvázszámtól) már gyárilag módosított takarólemezek kerültek beépítésre ➎.


EGYENETLEN MOTORJÁRÁS, MAGAS ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM

Az 1995–1999-ig gyártott, AEE és AEX kódú motorral szerelt Polóknál előfordulhatnak a fenti jelenségek, és a hibatárolót kiolvasva az 533-as kódot találjuk, ami az alapjárat-szabályozó rendszer hibás szenzorjelét jelenti. A jelenség oka a fojtószelepegységben lévő olaj-/koromlerakódás lehet.

A probléma elhárításához kövesse az alábbi lépéseket:

– Szerelje ki a fojtószelepegységet, tisztítsa meg és szerelje vissza. 


– A motort járassa az üzemi hőmérséklet eléréséig, majd végezzen fojtószelepegység alapbeállítást. 


Kövesse a járműgyártó ki- és beépítési utasításait.

AZ EPC-LÁMPA VILÁGÍT

Az 1999–2001 között gyártott, AUC kódú motorral és a Bosch Motronic befecskendező-rendszerrel szerelt 6N2 Polo modellek 16955 hibakódot adhatnak, ami a „Féklámpakapcsoló érvénytelen” tartalmat hordozza. Ez összefügghet a vezérlőegység szoftverhibájával.

Ajánlott eljárásmód:

– Az öndiagnózist elvégezni.


– A féklámpakapcsoló feszültségellátását, a kábeleket és a csatlakozásokat ellenőrizni.


Amennyiben a sikeres hibatörlés után tovább világítana az EPC hibalámpa, a következő alternatív eljárást lehet alkalmazni annak deaktiválásához:

– A gyújtást bekapcsolni.

– A féklámpa pozitív csatlakozóját egy lebiztosított segédvezetékkel a jármű akkumulátorával párhuzamosan csatlakoztatni. 


– Ezután a fékpedált, pontosan 3 másodperces szünetekkel, 10-szer lenyomni.


– A segédvezetéket eltávolítani. 


– A fékpedált 3–5 másodpercig folyamatosan lenyomni. 


– A hibakódot kiolvasni és kitörölni. 


– A gyújtást levenni és egy legalább 2 perces várakozás után újra bekapcsolni.


– Amennyiben megtették az összes lépést a jelen eljárás alapján, az EPC-lámpának már nem kellene világítania.