Csere helyett javítás

Bevezetés

Bár az egyengetés lehetőségei, ill. határai már csak ritkán adnak okot nagyobb nézeteltérésekre az érintett személyek (szerviz és szakértő) között, addig a járműnél az egyengetés időszükséglete gyakran vezet heves vitákhoz. Így könnyen előfordulhat, hogy bár mindkét fél javíthatónak ítél meg egy sérült karosszériaelemet, az egyengetés németországi (általában túl-) becsült időszükségletei közötti eltérés miatt új alkatrész beszerzése tűnik a gazdaságosabb megoldásnak (órabér x javítási idő meghaladja az új alkatrész árát).
A javítók körében tapasztalható, az egyengetési idővel kapcsolatos bizonytalanság arra ösztönözte az AZT-t (Allianz Zentrum für Technik – Allianz Technikai Központ), valamint az AZT Karosszériatanácsának további tagjait, hogy egy számítási segédletet dolgozzanak ki az egyengetési munkálatokhoz. Ennek segítségével a szakértők és a szervizek egyszerű ismérvek, pl. a horpadás mérete és a kár súlyossága alapján kiszámíthassák a sérült elemek egyengetési idejét.

 

Nehézségi fokozatok

Az AZT-nek és a Karosszériatanács további tagjainak az egyengetési időt érintő vizsgálatai rámutattak arra, hogy az egyengetési időt nem csak a horpadás nagysága, ill. mélysége határozza meg. Az olyan körülmények, mint a horpadás hozzáférhetősége, a deformáció mélysége és fajtája, az anyag nyúlása, a formálhatóság, a horpadás helyzete, valamint a kárterületen található törések és ráncok szintén hatással vannak a javítási időre.

Az egyengetési idő szempontjából lényeges körülményeket három nehézségi fokozatba soroltuk, amelyek különböző szorzótényezőket határoznak meg a képletekben való használatra:

I. nehézségi fokozat
Könnyű javítás (szorzótényező: 1,0)
Ismérvek: könnyen hozzáférhető, csekély mélységű deformáció, nincsenek éles törések, nem nyúlt meg az anyag, könnyen formálható anyag, az elemek széle nem sérült.

II. nehézségi fokozat
Közepesen nehéz javítás (szorzótényező: 1,5)
Ismérvek: ide tartozhatnak mind az I., mind a III. nehézségi fokozat ismérvei.

III. nehézségi fokozat
Nehéz javítás (szorzótényező: 2)
Ismérvek: Nehezen hozzáférhető, mély deformáció, törések és ráncok, anyagnyúlás, nehezen formálható anyag, az elemek széle is megsérült.

 

Számítási képlet

A jármű első egyengetendő eleme javítási idejének meghatározására, a német javítói gyakorlat szerint (finomcsiszolással együtt), a megfelelő nehézségi szorzótényezőt is figyelembe véve, az alábbi képlet alkalmazható:

AW össz. = (felület [dm²] x nehézségi szorzótényező) + 5 AW

[1 óra = 10 AW, 1 AW = 6 perc (AW = munkaérték)]

Az Allianz Hungária Biztosítóval egyeztetve, a hazai gyakorlathoz igazított képlet:
(A módosítás oka az, hogy Magyarországon jellemzően a finomcsiszolást P80-as minőségre nem a lakatos, hanem a fényező végzi.)

AW össz. = (felület [dm²] x nehézségi szorzótényező) + 3 AW

Minden további karosszériaelemre alkalmazandó az alábbi képlet (a német javítói gyakorlat szerint, finomcsiszolással együtt):

AW össz. = (felület [dm²] x nehézségi szorzótényező) + 2 AW

Az Allianz Hungária Biztosítóval egyeztetve, a hazai gyakorlathoz igazított képlet:
(A módosítás oka az, hogy Magyarországon jellemzően, a finomcsiszolást P80-as minőségre nem a lakatos, hanem a fényező végzi.)

AW össz. = (felület [dm²] x nehézségi szorzótényező) + 1 AW

Az Audatex kalkulációs programban továbbra is megadható közvetlenül az egyengetési idő, de újabb lehetőségként alkalmazható a fent vázolt számítási módszer is.
A felület, nehézségi fok és előkészítés megadása után a program kiszámolja a javasolt egyengetési időt.

 

Gyakorlati példák

A következő képek az eredeti kár és az elvégzett javítás helyét ábrázolják, majd bemutatjuk a képlet alkalmazását.
A példákban szereplő egyengetési idő német gyakorlat szerinti tartalma:
A meghatározott munkaidő magába foglalja az összes szükséges időráfordítást a fényezhető felület előállításáig, az előkészületi és elosztási munkaszervezési idők miatti kiegészítéssel.

A lakatos által megmunkált felületek szárazak, és legalább P80-as szemcsézettel fel vannak csiszolva.

Felületmeghatározás: P80-as szemcsézettel, a sértetlen felülethez sima átmenettel felcsiszolandó felület (nem az egyengetett terület).

1. példa: VW Golf II / sérült első sárvédő

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz

A javítás folyamata:
– egyengetés hátulról,
– kiigazítás kívülről,
– csiszolás,
– durva reszelés karosszériareszelővel,
– finomcsiszolás P80 (hazai gyakorlat szerint a fényező végzi).
Számítási képlet: bal első sárvédő
Nehézségi fokozat: I.
Felület/szorzótényező: 2 dm² / 1,0
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW)
2 x 1 + 5 AW = 7 AW = 42,0 min
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW)
2 x 1 + 3 AW = 5 AW =
(hazai gyakorlat szerint) 30,0 min

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz
 

2. példa: Fiat Punto / sérült motorháztető

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz

A javítás folyamata:
– kihúzás Beulfix-szel (lap + szegecs),
– kiigazítás kalapáccsal,
– cinezés,
– csiszolás,
– durva reszelés karosszériareszelővel,
– finomcsiszolás P80 (hazai gyakorlat szerint a fényező végzi).

Számítási képlet: motorháztető
Nehézségi fokozat: II.
Felület/szorzótényező: 7 dm² / 1,5
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW) =
7 x 1,5 + 5 AW = 15,5 AW = 93,0 min
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW) =
7 x 1,5 + 3 AW = 13,5 AW =
(hazai gyakorlat szerint) 81,0 min

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz
 

3. példa: Mercedes Benz W201/sérült hátsó sárvédő

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz

A javítás folyamata:
– stekli és kalapács,
– kiigazítás kalapáccsal,
– cinezés,
– csiszolás,
– durva reszelés karosszériareszelővel,
– finomcsiszolás P80 (hazai gyakorlat szerint a fényező végzi).

Számítási képlet: bal hátsó sárvédő
Nehézségi fokozat: III.
Felület/szorzótényező: 3 dm² / 2
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW) =
3 x 2 + 5 AW = 11 AW = 66,0 min
Egyengetési idő: (felület x szorzótényező + 5 AW)
3 x 2 + 3 AW = 9 AW =
(hazai gyakorlat szerint) 54,0 min

karosszéria, javítás, idő, számítás, egyengetés, csere, allianz

Az egyengetési képlettel számított idő elegendő ahhoz, hogy egy karosszérialakatos szakszerűen, minden szükséges munkalépést elvégezve kijavítsa a sérült elemet. A meghatározott időigény tartalmazza továbbá a feladat elvállalásához, valamint a jármű mozgatásához szükséges, illetve minden felszerelési és elosztási időráfordítást. Ez az időérték nem foglalja magába az összes szükséges szerelési munkát (pl. díszlécek, irányjelzők, ajtókilincsek stb. le- és felszerelése), ezek időszükségletét a jármű gyártója által öszszeállított munkapozíció-listák alapján kell meghatározni és külön elszámolni. A javítást végző szerelő képzett karosszérialakatos legyen, és rendelkezzen elegendő tapasztalattal az egyengetés területén. A sérülésnek megfelelően maga a szakember döntse el, hogy milyen egyengetési technikát és szerszámokat alkalmaz. A számítási képletek tehát nem vonatkoznak egy adott egyengetési technikára vagy bizonyos szerszámokra.

 

Összegzés

A számítási képlet egyszerű alkalmazásával, és annak révén, hogy mindkét fél (a szervizes és a szakértő) átlátható módon és a kár jellegének megfelelően kiszámíthatja az egyengetési időket, a jövőben elkerülhető, hogy a sérült járművekkel kapcsolatban hibás becslések szülessenek – azaz megelőzhetők a viták. Az egyengetési képlet – akár – nagyvonalú alkalmazása is meggátolja majd, hogy a javítható elemeket kicseréljék a jövőben.

 

Az AZT elvárása

Az AZT meg van győződve arról, hogy a képlet következetes alkalmazása a javítási folyamat meghatározásakor mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból helyes és szükséges.

Allianz Zentrum für Technik GmbH
Gépjárműtechnika Üzletág