Kormánykonzultáció

A FIDESZ és a KDNP frakcióvezetése részéről Rogán Antal frakcióvezető és Seszták Miklós képviselő urak 2012. október 12-én fogadták az Autós Nagykoalíció (ANK) és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) elnökeit és elnökségének tagjait.

 

A megbeszélésen részt vevők megállapították, hogy az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt a gépjármű-kereskedelem tisztítása területén. A regisztrációs adó drasztikus csökkentése, a nyílt végű pénzügyi lízingbe, illetve tartós bérletbe vett gépjárművekkel kapcsolatos díjakból az áfa céges használatarányos visszaigényelési lehetősége, a km-óra-állás központi regisztrálása és a manipulálás BTK-ba vétele, valamint a cégautóadó környezetvédelmi szempontú átalakítása mind jelentős eredménynek számítanak, amit a felek közös gondolkodás és munka után értek el.

Megállapították a résztvevők azt is, hogy további erőfeszítések szükségesek az autósszakmában a feketegazdaság visszaszorítására, ezért a megbeszélésen „A legális szféra versenyképességének helyreállítása az autókereskedelmi és szolgáltató üzletágban” témakör került napirendre az ANK és MGE által kidolgozott és a frakciókhoz eljuttatott javaslatok alapján. Az ANK és MGE elképzelései kidolgozása során messzemenőkig figyelembe vette a magyar költségvetés jelenlegi helyzetét, amikor megfogalmazta javaslatait.

A témakörök egyértelműen az autókereskedelmi és szolgáltató (karbantartó, javító) szakma tisztítását, az elburjánzott feketegazdaság visszaszorítását célozzák. A javaslatok figyelembe veszik, és fontos prioritással kezelik a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontokat, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek érdekeit.

A megbeszélésen az alábbi területek kerültek szóba:

1. A javítóágazat tisztítása érdekében a két szakmai szervezet javasolta, hogy az áfakörbe tartozó cégek céges személyautói javításának áfatartalma visszaigényelhetőségét. A költségvetés helyzetének figyelembevételével a frakciók képviselői a teljes áfa-visszaigénylését jelenleg nem, de ennek egy meghatározott (pl. 50%) része visszaigényelhetőségét támogatják. Erre van példa más EU-országokban is.

2. A személygépkocsi-import területének tisztítása érdekében a két szakmai szervezet javasolta, hogy a jogalkotó jogszabállyal biztosítsa valamennyi import személygépjármű esetében az áfa megfizettetését a regisztrációval egy időben. A frakciók képviselői a javaslattal egyetértettek, és keresik azt a megoldást, amely ezt az EU jogi környezetben lehetővé teszi.

3. A két szakmai szervezet javasolta, hogy központi állami nyilvántartásba vegyék valamennyi gépjármű történetét (kártörténet, szerviz és javítási történet) annak érdekében, hogy a használt gépjárművet vásárló állampolgárokat ne lehessen becsapni, minden vásárlás előtt pontos információjuk lehessen (a rendszerbe való bekérdezési jogosultsággal) arról, hogy mit vásárolnak meg. Mivel ebbe az adatbázisba kizárólag legális javítók tölthetnek adatot, e szféra felé áramlik majd a munka, mivel az illegális javítás itt nem fog látszani, azaz meg nem történtnek nyilvánul. A gépjármű-történeti nyilvántartás témáját a Parlament tárgysorozatba veszi, így megkezdődhet annak szakmai előkészítése, hogy 2014. január 1-jével elindulhasson a nyilvántartás.

4. A két szakmai szervezet javasolta, hogy a jogalkotó a személygépjárművek regisztrációs adójának 2012. január 1-jével hatályos csökkentését terjessze ki a motorkerékpárokra is, hogy a jelenleg meglévő aránytalanság (egyes motoros adótétele jelentősen magasabb, mint az autóké) megszűnjék. A frakciók képviselői a javaslatot támogatják.

5. A használt személygépjárművek többszöri adásvétele esetén az áfa többszörösen is megfizetésre kerülhet, ami indokolatlan. Ennek az anomáliának a megszüntetését a két szakmai szervezet javasolta, amit a frakciók képviselői támogatnak.

6. Tekintettel arra, hogy a nagyhaszonjárműveket (3,5 tonna össztömeg feletti teherautókról van szó) termelőeszköznek kellene tekinteni, a két szakmai szervezet javasolta e járművek vagyonszerzési illetékének (amely indokolatlanul terheli a járműveket megvásárló cégeket) eltörlését. Tudvalevő, hogy más termelőeszközöket ilyen illeték nem sújt. Tekintettel arra, hogy az illeték eltörlése költségvetési bevételkieséssel jár, a két szakmai szervezet javasolta, hogy ezt a témát kezelje együtt a jogalkotó a haszonjárművek részére bevezetésre kerülő úthasználat-arányos útdíjjal, azaz az ott keletkező jelentős többletbevétel terhére engedje el az illetéket. A frakciók képviselői az elképzelést megvizsgálják.

7. Amennyiben a tulajdonos azonos, a céges személyautók esetében a cégautóadó és a kW-adó összevezethető. Abban az esetben, amikor a tulajdonos pl. egy lízingcég vagy bérbeadó és a használó üzembentartó, nincs erre lehetőség. Mivel a szabályozás ebben a formában életszerűtlen (a cégautók 70%-a finanszírozott) a két szakmai szervezet javasolta a jogszabály olyan átalakítását, amely ilyen esetekben is lehetővé teszi a két adó összevezetését. A felvetést a frakciók képviselői támogatják.

8. Magyarország szinte egyedülálló abban, hogy egyes közlekedő gépjárművek (segédmotoros kerékpárok) semmiféle azonosítójellel nem rendelkeznek, így egyrészről ellenőrizhetetlen a behozatali forrás, a tulajdonos, valamint károkozás vagy bűncselekmény elkövetése esetén nyomtalanul el tudnak tűnni. A két szakmai szervezet javasolta, hogy e járműveket vagy hatósági jelzéssel, vagy legalább kötelező biztosítási plakettel el kelljen látni. E téma további tanulmányozását tartják szükségesnek a frakciók képviselői.

A megbeszélésen részt vevők közös meggyőződése, hogy a feketegazdaság elleni fellépésben a késlekedés az autókereskedelem és szolgáltatás résztvevőinek az illegális gazdaság felé mozdulását okozza, aminek éppen az ellenkezője kívánatos. Tudatában vannak annak, hogy jelentős tartalékok, így adóbevétel-tartalékok is rejlenek a feketegazdaságban, amely közpénzek behajtása valamennyi magyar állampolgár elemi érdeke. Az autósszakmában a feketegazdaság elleni sikeres fellépés jelentősen javítaná az üzleti és szolgáltatási morált, a jogbiztonságot, a környezet védelmét és a közlekedés biztonságát.

Forrás: ANK-MGE sajtóközlemény, Budapest, 2012. október 12.