Telepi környezetvédelem 2012/I.

A környezetvédelem mottója: a hangsúly a megelőzésen van.

Megelőzés

A környezetvédelmi szakemberek – elméleti és gyakorlati ismeretek alapján kidolgozott rendeletek, ajánlások használata a műhelygyakorlatban.

A legfontosabb az alkalmazott technológiáknál használatos veszélyes anyagok és veszélyes készítmények környezetkárosítás-mentes és egészségmegóvó tárolása, az erre a célra kialakított, zárható helyiségben – használatuk a BIZTONSÁGI ADATLAP (B.A.) szerint történik. A BIZTONSÁGI ADATLAP-ból másolat kell hogy legyen a raktárban, hogy az anyagkivételező a munkahelyére vihesse.

A veszélyes anyagok használata: a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások szerint a munka megkezdése előtt ezeket oktatni kell és az oktatást a munkavédelmi naplóba be kell jegyezni, a résztvevőkkel alá kell íratni.

A veszélyes anyaggal szennyezett anyag eltávolítása (olajos rongy, olajos homok stb.) a munkahelyi fémgyűjtő edénnyel, a megfelelően kialakított és használt veszélyeshulladék-gyűjtőbe kell kerülnie a környezet szennyezése nélkül.

Az első negyedév feladatai

A 2011. év értékelése, elemzése, hiányok pótlása. Naplók kiegészítése (veszélyeshulladék- és munkavédelmi napló).

A veszélyeshulladék-gyűjtő hely állapota a rendeletben leírtaknak meg kell hogy feleljen: kibetonozott padozat, fedél megléte, állapota, zárt kerítés, lakattal elzárható ajtó, „veszélyes hulladék” felirat, fedéllel ellátott fémedények megfelelő felirattal a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően.

Veszélyeshulladék-bejelentés az előre nyomtatott űrlapokon (kapható „A területileg illetékes környezetvédelmi felügyeletnél).

A 102/1996. (VII. 12.) sz. korm. rendelet szerint határidő: március 1.

Új beszerzésű veszélyes anyagok és veszélyes készítmények BIZTONSÁGI ADATLAP-jainak beszerzése, oktatása, dokumentálása a munkavédelmi naplóba.

Az első féléves telepszemle megszervezése, előkészítése, előszedve a tavalyi telepszemlék jegyzőkönyveit, az ott feltárt hiányokra tett intézkedések ellenőrzése. A telepszemle összevont szemle kell legyen – a telep biztonságos működését szolgálja: Környezetvédelmi, munkavédelmi, tűz- és biztonságtechnikai épületállapot, elektromos, víz-, gáz-, fűtésrendszeri felülvizsgálatot kell elvégezni és dokumentálni.

A környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban szívesen adok felvilágosítást hétköznap 12–14 óra és 18–20 óra között 
a 06-1/9566-186-os telefonon.

Markhót Péter
okleveles gépészmérnök