Szeptember 1-től - A magyar hatósági jelzés használata

A törvényi szabályozás mind a magyarországi üzemben tartók, mind pedig a magyarországi lakóhellyel rendelkező vezetők esetében előírja a magyar hatósági jelzés használatát. A két eset egymástól függetlenül érvényesül, tehát külföldi rendszám – a törvényben meghatározott kivételekkel – nem használható.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. szeptember 1-jétől hatályos 25/B. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár főszabályként csak magyar rendszámmal ellátott gépjárművet vezethet. Ez a szabály független attól, hogy kié a gépjármű vagy annak ki az üzembentartója. Ennek megfelelően, ha egy magyar lakóhellyel rendelkező személy szlovák vagy más külföldi rendszámú autót vezet – bérelje vagy lízingelje azt bárkitől –, csak akkor nem kell bírságra számítania, ha a törvényben meghatározott kivételek fennállását már a közúti ellenőrzés során bizonyítani tudja.

Ilyen kivétel, ha a vezető szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van, ha a járművet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarországon, vagy ha a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja. Ha ezeknek a körülményeknek a fennállását közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal a vezető nem tudja a helyszínen igazolni, akkor a bírság megfizetését nem kerülheti el.

Azt gondoljuk, hogy ahogyan a német állampolgárok német, az osztrák állampolgárok osztrák, a szlovák állampolgárok szlovák rendszámú autókkal járnak és autóikat általában német, osztrák, szlovák kereskedőknél vásárolják meg és javíttatják, így a magyar embereknek is magyar rendszámú autóval kellene közlekedniük, kivéve, ha olyan életvitelük vagy munkájuk van, ami őket egyértelműen külföldhöz köti. Ezt hivatott elérni az a jogszabály, amelyet a nemzetközi ügyvédi iroda nagy részben figyelmen kívül hagy véleménye megformálásakor, miközben ő maga is felhívja a figyelmet arra, hogy a jogszabály megkerülése kockázatos.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a külföldi rendszámok használatával kapcsolatos jogszabály jelentős, több százezer forintos büntetést alkalmaz a jogszabályt megsértőkkel szemben. Úgy gondoljuk ezért, hogy minden olyan közlemény, vélemény vagy elképzelés, ami a jogszabály megkerülésének lehetőségeivel kecsegtet, szerzője magára vállalja az erkölcsi felelősséget mindazokkal szemben, akik – megfelelő és teljes körű információ hiányában – a megfogalmazott „ötletekkel” élni próbálnak és a büntetést elszenvedni lesznek kénytelenek.

Amennyiben a közúti ellenőrzéskor a bizonyítás sikertelen, az intézkedő hatóság a vonatkozó kormányrendelet értelmében a gépjármű rendszámát a helyszínen leszereli és a gépjárművel való közlekedést megtiltja mindaddig, amíg a jogszerű használat bizonyítást nem nyer vagy a gépjármű magyar rendszámot nem kap.

Meggyőződésünk, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok betartásának nincs kockázata.