Telepi környezetvédelem 2011/IV.

A környezetvédelem alapfeladata a tapasztalatok, kísérletek és tudományos eredmények alapján a várható károk, betegségek és tragédiák előregondolható megelőzése.

Az ember hétköznapi magán- és munkahelyi életével, tevékenységével szennyezi a környezetét. Ezért kell tudatosítani a társadalomban – széles körben –, hogy mindennap a végzett feladatok közben be kell tartani a rendeletek előírásait.
Csak egy egyszerű példa: Budapesten a tömegközlekedési járműmegállókban megtiltották a dohányzást, védve a várakozó utasok egészségét. Egyes városokban a tereken is, ahol sok ember tartózkodik.
E cikk írója ezt a tiltást munkahelyén írásban javasolta 1998-ban, a BKV-nál mint környezetvédelmi szakelőadó a villamos ágazatnál. Süket fülekre talált akkor.
Ökológiai lábnyomnak hívjuk a műhely és az ember tevékenységével okozott maradandó környezeti károkat, amit az utókornak hátrahagy.

Az okozott károk és a megelőző feladatok, rendeletek intézkedések szakmai csoportosítása:

– veszélyes hulladék
– háztartási hulladék
– légszennyezés
– zajszennyezés
– víz- és talajszennyezés
– elektroszmog
– fényszennyezés
– egyéb szennyezés.

Egy már meglévő műhely és személyes életkörülmények között – lakásokban is – folyamatosan vizsgálni kell a mindenkori környezetvédelmi állapotot a fenti csoportosítás szerint. Egy új berendezés változást okozhat.

A félév zárása:

Az első félévi telepszemle elvégzése, értékelése új rendeletek figyelése, önkormányzat, területileg illetékes környezetvédelmi felügyelet információs bázis.

– Veszélyes hulladék napló vezetése (heti bejegyzés), szállítások rögzítése. A veszélyeshulladék-gyűjtő állapotának ellenőrzése, előírásoknak megfelelő javítása, a műhelyedények megléte, állapota.
– Az ÁNTSZ 44/2000 (XII. 27.) EüM. Rendelet alapján az új használatba kerülő anyagok bejelentése. Bejelentőlap a rendelet végén.
– Új biztonsági adatlapok beszerzése, oktatása.
– Veszélyes anyagok és készítmények előírás szerinti raktározása.
– Kárelhárítási raktárban tárolt lapátok, fémvödrök megléte.

A műhely és a dolgozók környezettudatos viselkedése. Javaslat: alakítsuk ki környezetvédelmi tudásunkat, viselkedési szempontjainkat a település adottságainak megfelelően. Törekedjünk a hulladék keletkezésének és az energiafelhasználásának minimalizálására. Igyekezzünk kerékpárral, gyalog közlekedni, ill. tömegközlekedési eszközzel, nemcsak a munkahelyre menet-jövet, hanem a napi intézendők végzésénél is. Rövid utakra válasszuk a gyaloglást-kerékpárt autó helyett.

Használjuk a többször felhasználható csomagolásokat. Környezettudatos életünket (a műhely tevékenységén belül is) folyamatosan fejleszteni kell, figyelve az új rendeleteket (médiaforrásokat). Fontos a mindennapi önművelés!

A fentiekkel kapcsolatban szívesen adok felvilágosítást az esti órákban 1719 óra között a 06-1/9566-185-os telefonszámon.