Kötelező lesz a motorkerékpár-ABS

Az ABS kötelező használatával a motorokon az Európai Bizottság növelni akarja a közlekedésbiztonságot. Az előírás része a nemrég előterjesztett új motorkerékpár-keretrendeletnek, mely a 125 cm3-nél nagyobb összlöket-térfogatú motorkerékpárokra vonatkozik. A közlekedésbiztonság növelése érdekében az Európai Bizottság az ABS-t kötelezővé tenné.

Az indítvány most halad végig az EU törvényhozásán és valószínűleg még az idén el is fogadják. Az elő- írás várhatóan 2017-től lesz érvényben. 2008-ban az EU-ban 5520 motoros halt meg; a közlekedésben elhunytaknak ez a 14%-a. Németországban ugyanekkor 656-an. Összehasonlítva 1997-es adatokkal, az eredmény alig változott, miközben az életüket vesztett autóvezetők száma jelentősen csökkent. 17 európai állam adatait kiérté- kelve erre az időszakra a csökkenés 49%-os volt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (European Transport Safety Council) szerint a halálos kimenetelű motoros szerencsétlenségek veszélye Európában, az azonos megtett távolságot alapul véve, 18-szorosa az autóval történt vezetéshez képest. Az 1988-ban piacra került első motorkerékpár-ABS megjelenése óta jelenleg Európában a motorok 16%-án találunk ABS-t, azaz csak minden 6. motoron van ez a biztonsági rendszer. Ezzel szemben 2004 közepe óta a gyártók önállóan vállalták, hogy minden autóba ABS-t szerelnek Európában. Az EB számára végzett hatástanulmány szerint a rendelettervezettel a következő 10 évben a halálos motorbalesetek számát 5000-rel lehet csökkenteni. A 2009 októberében nyilvánosságra hozott svéd közlekedési hivatal (Vägverket) tanulmánya szerint a sérüléssel járó motoros balesetek 38%-át, a súlyos és halálos balesetek 48%-át el lehetne kerülni.