Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2022. június | Olvasson bele!

Új GVO-szabályozás - Az Európai Parlament indítványa

hirdetés

Az Európai Unió Bizottsága május 27-én (lapzártánk után) elfogadta az új GVO-szabályozást, amely június 1-én lépett életbe a javítóipar és szerviz területén. Az új szabályok – melyeket részletesen következő lapszámunkban közlünk – 2023-ig lesznek hatályban. Az autókereskedelem területén az 1400/2002-es szabályozás marad hatályban 2013. május 31-ig, és csak utána váltja fel az új szabályozás.

Április 28-án az Európai Parlament egy „állásfoglalásra irányuló indítványt” intézett az Európai Unió Bizottságához a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletről. Az indítványban a bizottság tevékenységét is minősítik, egyes intézkedéseket helyeselnek, másokat elutasítanak. Felhívják a figyelmet a visszás helyzetekre, hangsúlyozzák egyes aspektusok fontosságát, aggodalmukat fejezik ki bizonyos intézkedésekkel kapcsolatosan. A bizottság hivatalos válasza az indítványra lapzártánkig még nem érkezett meg. A továbbiakban az állásfoglalásra irányuló indítványból idézünk.

„Az Európai Parlament…

1. üdvözli, hogy a bizottság több nyilvános konzultációt is kezdeményezett a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (MVBER) és az általános csoportmentességi rendelet (GBER) felülvizsgálatáról; nagyra értékeli, hogy a bizottság benyújtott a Parlamentnek egy értékelő jelentést a jelenlegi MVBER alkalmazásáról;

2. arra ösztönzi a bizottságot, hogy nyitottság és az átláthatóság szellemében proaktívan működjön együtt a Parlamenttel, korai szakaszban tájékoztassa és küldje meg számára a jogalkotási, a jogalkotást előkészítő és a nem jogalkotási dokumentumokat, amint arra Almunia biztos úr biztosjelölti meghallgatása során ígéretet tett;

3. hangsúlyozza, hogy az ilyen hozzáállás lehetővé tenné, hogy a parlamenti képviselők alapos vitát folytassanak, és növelné a bizottsági döntés demokratikus legitimitását;

4. felhívja a bizottságot, hogy a végleges MVBER és GBER megalkotása átláthatóságának biztosítása érdekében egyértelműen nevezze meg, hogy az érdekelt felek mely hozzájárulásait kívánja beépíteni – ha van ilyen egyáltalán – a végleges rendeletbe;

5. hangsúlyozza, hogy általános szabályokat kell meghatározni annak érdekében, hogy az európai gépjárműipar – beleértve az autógyártókat és az alkatrészgyártókat is – fenntarthatóvá váljon, valamint hogy továbbra is gazdaságilag hatékony legyen, és a műszaki, környezetvédelmi és szociális innováció frontvonalában maradjon; hangsúlyozza, hogy a belső piacon és a harmadik országok viszonylatában is fontos a versenyjogi előírások és a szellemi tulajdonjogok közti összhang megtalálása;

6. úgy véli, hogy az új MVBER-re a gépjárműágazatra vonatkozó jogszabályok integrált megközelítésének részeként kell tekinteni;

7. hangsúlyozza a jogbiztonság fontosságát; felhívja ezért a bizottságot, hogy készítse el a gyakran feltett kérdések vagy egy tájékoztató kiadvány tervezetét, amelyben részletesen elmagyarázza a piaci szereplők számára az új jogszabályi keretet;

8. hangsúlyozza, hogy egyrészt a gyártók, másrészt a kereskedők, a szolgáltatást végzők és az autóipari kínálati lánc más szereplői közti kapcsolatot alaposan elemezni kell, tekintettel a kereskedelmi partnerek eltérő gazdasági erejére;

9. hangsúlyozza, hogy az autóipari kínálati lánc kis- és közepes méretű szereplői számára kedvező feltételeket kell biztosítani; hangsúlyozza egy szilárd szabályozási keret kialakításának jelentőségét, amely hatékonyan elejét veszi az erőfölénnyel való visszaélésnek és biztosítja, hogy nem nő a kkv-k függősége a nagy gyártóktól; emlékeztet a kkv-k jelentőségére a munkahelyteremtésben, különösen gazdasági válságok idején, valamint közeli beszerzési forrásként a lakosság igényeit még a ritkábban lakott területeken is kielégítő szerepükre;

10. nem támogatja a jelenlegi MVBER mentesítendő megállapodásokra vonatkozó egyes előírásainak törlését, nevezetesen a többmárkás értékesítésre vonatkozó szerződéses záradékra, a felmondásra, az időtartamra, a vitarendezésre, a peres eljárásokra és a hálózaton belüli üzletkötésekre vonatkozó feltételekét; emlékeztet, hogy az üzletkötések feltételeinek egyszerűsítése részét képezi a „Small Business Act” első alapelvének; felhívja a figyelmet, hogy az egymárkás értékesítés kötelezővé tétele korlátozhatja a fogyasztók választását és veszélybe sodorhatja a kereskedők gyártókkal szembeni függetlenségét; fél attól, hogy e záradékok a különböző nemzeti kötelmi jogok részévé fognak válni;

hirdetés

11. felhívja a bizottságot annak biztosítására, hogy az értékesítők, beleértve a gépjárműágazat értékesítőit is, ugyanolyan szintű szerződéses védelemben részesüljenek az egész unióban, mint amilyet jelenleg a kereskedelmi ügynökök élveznek; úgy véli, hogy ezt a 86/653/EGK irányelv módosításával lehetne elérni, részben kiterjesztve annak hatályát az értékesítési megállapodásokra is;

12. hangsúlyozza, hogy az egyének mobilitási szükségleteinek kielégítése érdekében – különösen gazdasági válságok esetén – fontos a tulajdonlás alternatíváját jelentő konkrét üzleti megoldások, például a lízing lehetővé tétele; sürgeti ezért a bizottságot, hogy az új MVBER-ben és GBER-ben határozza meg az ehhez szükséges feltételeket, például definiálja a végfelhasználó jelentését, lehetővé téve az ilyen üzleti alternatívák fejlődését és hozzájárulva egy egészségesen versengő gépjárműpiac kialakulásához;

13. nem támogatja a szerződött értékesítők és beszállítóik közötti kölcsönös kötelezettségeket meghatározó, nem kötelező jellegű magatartási kódexet, amely nem védi hatékonyan az értékesítők érdekeit a gyártókkal szemben; egy magatartási kódexnek tartalmaznia kell a megfelelő jogérvényesítési mechanizmusokat, nevezetesen a megfelelő jogorvoslati eljáráshoz való hozzáférést;

14. tart tőle, hogy e reform révén nem teljesülhet a bizottság arra vonatkozó célkitűzése, hogy továbbra is támogassa a hatékony versenyt a gépjárművek kapcsolódó piacán a fogyasztók rendelkezésére álló választék és a független piaci szereplők számára biztosított piaci hozzáférés révén; egyetért a bizottsággal abban, hogy a gépjárművek kapcsolódó piacán uralkodó versenyfeltételek közvetlen hatással vannak a közbiztonságra is;

15. felhívja a bizottságot, hogy tartsa fenn az alkatrészek vásárlására vonatkozó 30%-os kötelező küszöbértéket, hogy az engedéllyel rendelkező javítóműhelyek az alkatrészeket necsak a jármű gyártójától, hanem más forrásokból is beszerezhessék, elkerülve ezáltal a szinte kényszerjellegű beszerzésekhez való visszatérést, ami növelné az alkatrészek árát és ellehetetlenítené más alkatrész-beszállítók tevékenységét;

16. hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztók és más végfelhasználók előtt nem állhat semmiféle akadály az autók versenyképes áron történő megvásárlása terén – nagy mennyiségek esetén sem –, tekintet nélkül a beszállító által választott értékesítési rendszerre, és lehetőségük kell legyen megválasztani, hogy hol és miként kívánják a javítást és karbantartást elvégeztetni;

17. emlékeztet ezzel kapcsolatban a Parlament környezetbarátabb járművekre vonatkozó ismételt felhívásaira és a bizottság elnökének a gazdaság környezetbarátabbá tételére vonatkozó nyilatkozataira; úgy véli, hogy a többmárkás értékesítés és a javítási és karbantartási szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés segít az alacsonyabb szennyezőanyag-kibocsátású járművekre vonatkozó célkitűzés elérésében, hiszen így vásárláskor könnyebben össze lehet hasonlítani a járműveket és megfelelően lehet azokat üzemeltetni; megismétli arra vonatkozó kérését, hogy tanulmányozzák a gépjárműágazat „zöld fellendítése” érdekében nyújtott állami támogatások hatékonyságát;

18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a bizottság által a gépjárműágazat vonatkozásában javasolt iránymutatások nem kellően pontosak a független értékesítők rendelkezésére álló műszaki tájékoztatás ugyanolyan átfogó formában történő biztosítása tekintetében, mint azt 715/2007/EK és a 595/2009/EK rendelet előírja; felhívja továbbá a bizottságot, hogy a technológiai fejlődés figyelembevételével frissítse a műszaki tájékoztatás definícióját és könnyen elérhető elektronikus formában biztosítsa a folyamatos hozzáférést a naprakész szolgáltatásokhoz és az alkatrészekre vonatkozó adatokhoz;

19. felhívja a bizottságot, hogy 2010. június 1-jétől kezdődően alkalmazza a kapcsolódó piacokra vonatkozó új szabályokat, függetlenül az új járművek értékesítésére vonatkozóan elfogadandó megoldásoktól;

20. felhívja a bizottságot, hogy foglalkozzon a versenykorlátozó árukapcsolási magatartás új formáival, például egy jármű adott márkaszerviz-hálózaton belüli kizárólagos javításától vagy karbantartásától függő eladás utáni szolgáltatások valamennyi fajtájával;

21. felhívja a bizottságot, hogy rendszeresen ellenőrizze a gépjárműágazat új jogi keretének működését; sürgeti a bizottságot, hogy a meghosszabbítási időszak vége előtt alaposan tanulmányozza a gépjárművek elsődleges piacán uralkodó versenyfeltételeket, és fordítson kiemelt figyelmet egyes olyan szerződéses záradékok hatásaira, mint a többmárkás értékesítés, az alkatrészekre vonatkozó üzletkötések és küszöbök, valamint a javasolt magatartási kódex rendelkezéseire; sürgeti ezért a bizottságot, hogy hagyjon nyitva valamennyi szabályozási lehetőséget és tegye meg a szükséges lépéseket, beleértve a MVBER egy részének újabb meghosszabbítását és a GBER felülvizsgálatát is, amennyiben bebizonyosodik, hogy a versenyfeltételek jelentősen romlottak, különösen az elsődleges piacon;

22. hangsúlyozza, hogy a bizottságnak tájékoztatnia kell a Parlamentet az új jogi keret minden, piaci vizsgálatai eredményeképpen tervezett módosításáról, és az ilyen döntések meghozatala előtt időben konzultálnia kell a Parlamenttel;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tanácsnak és a bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.”


Kapcsolódó dokumentum:


54-55


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés