Nincs eredetiségvizsgálat 2010-ben a műszakin?!

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 8/2010. (II. 18.) KHEM rendelete a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról
 

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában, valamint e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.