EU és ENSZ-EGB rendeletek, rendelettervezetek

Beszámoló az EU és ENSz-EGB Közúti–jármű Műszaki Koordinációs Központ által megrendezett Egyeztető Fórum az Európai Unió egyes szervezeteiben, Brüsszelben, illetőleg az ENSZ-EGB-W. 29 Világfórum keretében, Genfben az elmúlt hónapokban folytatott tevékenységről.

Bády László (TÜV-NORD-KTI) beszámolt az EU Tanács Műszaki Harmonizációs Gépjármű Munkacsoportja üléseiről:

– az általános biztonság kérdései keretében a ráfutást megelőző „önműködő” vészfékezés (AEBS) és a „sávelhagyás” vitája folyt,

– a környezetvédelem és energiatakarékosság keretében a gumiabroncs-zaj, gördülési ellenállás, nedves tapadás és a nyomáscsökkenés-, figyelés kérdései, valamint ezek hatása a CO2-kibocsátásra és az energiatakarékosságra szerepeltek a napirenden,

– a módosuló keretirányelv szerint a gépjárműirányelvek helyébe EGB-előírások kerülnek.

Ugyancsak Bády László számolt be az EU TCMV Műszaki Gépjármű Bizottság legutóbbi üléseiről:

– a gyalogosvédelem, a COC bizonyítvány (2007/46/EK irányelv, IX. melléklet), az egyedi és a többlépcsős jóváhagyás, a hibrid motorkerékpárok, az egyedi, a saját és a virtuális jóváhagyások kérdéseit vitatták.

Beszámolók ENSz-EGB ülésekről

Molnár Éva asszony az ENSz-EGB Szállítási Főosztály igazgatója az EGB költségvetés növelésének támogatását kérte, tekintettel az EGB-nek a felmelegedéscsökkentést szolgáló globális jellegű tevékenységre (világelőírások kidolgozása stb.), szorgalmazta az 1968. évi Bécsi Közlekedési Egyezmény 5. mellékletének hozzáigazítását az 1958., 1997. és 1998. évi egyezményekhez (ez utóbbiakban foglalt egyes műszaki követelmények ellentmondanak a Bécsi Egyezmény mellékletében foglaltaknak).

Az 1997. évi időszakos vizsgálati egyezményhez csatolandó, No. 2 jelű szabályzat befejezését sürgette.

Felmerült a teljes gépjárműre vonatkozó EGB jóváhagyás előírás kidolgozása, hasonlóan a már működő EU típusjóváhagyásokhoz.

28 ENSZ-EGB előírás módosítására került sor.

A WP 29. elfogadta a 9. sz. („gyalogosok biztonsága”) műszaki világelőírást (GTR).

Az ENSz-EGB-WP.29-GRSP Passzív biztonsági munkacsoportjában:

– készülnek az ajtózárak (No-1), a fejtámasz (No.7) és a gyalogosvédelem (No-9) tárgyú gépjármű műszaki világelőírások (GTR) módosításai,

– az oldalról ütközés vizsgálatához kifejlesztett World SID (Side Impact Dummy) próbabábu kiértékelése folyik,

– új gyermekvédő-előírás kidolgozása kezdődött,

– a biztonságiöv-rögzítési pontok új megjelölése szükséges,

– EGB-94. számú személykocsik frontális ütközésére vonatkozó előírás módosítása folyik,

– készül az autóbuszok homlokütközési előírása,

– EGB-100 számú elektromos járművekre vonatkozó előírás továbbfejlesztése folyik.

Pollák Iván úr (KTI) beszámolt a GRPE légszennyezési munkacsoport 57. üléséről, az egyeztetett új előírások:

– cikluson kívüli emisszió (OCE),

– nem közúti járművekre, mobil gépekre vonatkozó előírás (NRMH).

Pollák úr bemutatta az EU megbízásából a KTI által elvégzett feladat eredményét, amely az EU-ban 2007/8 években megjelent emissziós előírások követelményeinek („Euro 5, 6”) az EGB 83. sz. előírásába történő beépítésében nyilvánult meg.

Finszter Ferenc (TÜV:NORD-KTI) beszámolt a GRRF fékszakértők 65. üléséről:

– a gumiabroncs tárgyú GTR keretében regionális (R) és globális (G) jelű jóváhagyások megkülönböztetését tervezik,

– az EGB-106 mezőgazdasági gumiabroncs-előírásból kimaradnak a „Quad” abroncsok,

– készül a téli abroncs definíciója (!),

– a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) követelményeinek kidolgozása folyik,

– mechanikus kapcsoló- és vonószerkezetek (sodrony, lánc, rúd stb.) követelményein dolgoznak,

ESC (ESP – elektronikus menetstabilizáló rendszer) bevezetése szgk.-nál 2011-től, majd fokozatosan más járműveknél 2017-ig lenne kötelező (közben az Európa Parlament döntése már megszületett – a Szerk.).

– a fékbetétkopás-visszajelzés követelményeit elfogadták,

– az EGB-13H fékelőírásba kerülnének a fékasszisztens rendszer követelményei. Ezt a rendszert „VSF” rövidítéssel jelölnék és Európában az ESC–vel (ESP) együtt alkalmaznák,

– készül az EGB-90. fékborítás előírás kiegészítése a fékdobok és féktárcsák követelményeivel.

Hajdú Sándor beszámolt a GRB 49. ülésszakáról:

– folyik az adatgyűjtés az EGB-51. előírás szerinti kétféle mérési módszer eredményeinek összehasonlítására. Új határértékek még nincsenek,

– a mérési módszer finomítását az indokolta, hogy az eredeti mérési módszer szerint megengedett zajszint többszöri csökkentése ellenére nem csökkent a városi közlekedési zaj,

– a mechanikus (motor és hajtómű) zajok tokozással a gumizaj szintje alá csökkenthetők,

– az utcán közlekedő nagyothallók és vakok veszélyesnek tartják a túl csendes pl. tisztán elektromos járműveket.

Szabó Sándor (KTI) ismertette a WP.29 Világfórum 147. ülésének napirendjét:

– 42 db régebbi EGB előírás kerül módosításra. Ezek között az EGB-48. előírásba kerül a lámpák színének definíciója. Az EGB-34 tűzveszély előírás szigorodik a tartályok vonatkozásában,

– új EGB előírás nem kerül elfogadásra,

– módosul a GTR-1 ajtózár, GTR-2 motorkerékpáremisszió-mérő ciklus, GTR-4 teherkocsiemisszió-vizsgáló ciklus, GTR-7 fejtámasz és GTR-9 gyalogosbiztonság világelőírás,

– tárgyalják a GTR-nek megfelelés jelölési módját,

– az EU csatlakozása az 1997. évi Bécsi Időszakos Vizsgálati Egyezményhez vitára kerül.

Forrás: a tájékoztató fórumot a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármű Műszaki Koordinációs Központ tartotta. A jegyzőkönyv anyagából a szerkesztőség készítette a kivonatot.

Rendelet