Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. december | Olvasson bele!

Telepi környezetvédelem 2009/II. - Gépjárműjavító-ipari telephelyek

Az első féléves telepszemle

A telepszemle összevont szemle kell, hogy legyen: a környezetvédelmi, munkavédelmi, tűz- és biztonságtechnikai, épületállapot, elektromos víz-, csatorna-, gázrendszer felülvizsgálatát is el kell végezni. Épületburkolatok, falazatok, nyílászárók, csatlakozók, világítás, szociális helyiségek, ügyfélváró állapotfelmérés stb.

A szemle időpontját kb. 2 héttel előbb ki kell tűzni és felkészülni a tárgyi és dokumentációs feltételek felmérésével, a BIZTONSÁGI ADATLAP-ok összekészítésével.

A kitűzött időpontban reggel a bizottságnak össze kell ülni és átnézni az előző szemle jegyzőkönyvét pontok szerint és a teljesítését ellenőrizni. Ha nem történt meg a teljesítés, az új jegyzőkönyv elejére újra fel kell venni.

Ki kell jelölni egy jegyzőkönyvvezetőt, aki a szemle során minden észrevételt, hibát felír pontos megnevezéssel és felelőssel.

– Az újonnan beszerzésre került veszélyes anyagok (készítmények) BIZTONSÁGI ADATLAP-jának megkérése a forgalmazótól.

– A veszélyes hulladék gyűjtőhely előírás szerinti állapotának ellenőrzése, szükség szerinti javítása (kerítés, felirat, lakattal záródó ajtó, eső ellen fedél, betonpadozat, kármentesítő peremmel, feliratos fémedények).

– Munkahelyi (műhelyen belüli kisebb fém gyűjtőedények) szelektív gyűjtés.

– Munkahelyen 2 fémvödör homok (10 literes) és fémlapát kármentesítés céljából.

Naplók:

– Veszélyes hulladék napló – hetente lezárni és az elszállított mennyiséget dátum szerint beírni!

hirdetés

– Kárelhárítási napló – havonta lezárni – akár van, akár nincs beírandó esemény.

– Munkavédelmi napló – BIZTONSÁGI ADATLAPOK előírásainak oktatását dokumentálni kell!

A hulladékbejelentési kötelezettséget, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények használatát szabályozó rendeletek:

– XLIII (43) 2000. évi Környezetvédelmi törvény. Tartalmazza a veszélyes és nem veszélyes hulladékok általános szabályait.

– 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. A veszélyes hulladékok átadás-átvételét szabályozza (módosította a 192/2003. (XI. 26.) Korm.rend.

– 164/2003. (X. 18.) Korm. rend. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartások, bejelentések szakmai követelményeit tartalmazza. (Tartalmazza a bejelentési formanyomtatványokat.)

– 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. A hulladékok bejelentési kötelezettség megszegéséről, a hulladékgazdálkodási bírságról rendelkezik.

– 16/2001. (VII. 18.) KöM. rend. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok jegyzéke – tartalmazza az EWC-kódszámokat.

– 44/2001. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek szabályairól.

A hulladékbejelentéshez készült „Segédlet” a bejelentéshez szükséges űrlapokkal (kitöltött mintalapokkal), a szükséges táblázatokkal hozzáférhető a cikk írójánál.

A környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban szívesen adok felvilágosítást hétköznap 12–14 óra és 18–20 óra közötti időpontban a 06-1/3566-186-os telefonszámon.


Kapcsolódó dokumentum:


65


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés