A csoportmentességi rendelet

Mindennek alapja az EU kereskedelemre és versenyre vonatkozó jogszabályrendszere, melynek alapelve: Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése tiltja a vállalkozások közötti olyan megállapodásokat, a vállalkozási társulások által hozott olyan határozatokat és az olyan összehangolt magatartást, amely befolyásolja az uniós országok közötti kereskedelmet, ezáltal akadályozhatja, korlátozhatja, illetve torzíthatja a versenyt.

A versenyjog az Európai Unió egyik legmarkánsabb, egyben legeredményesebb, napjainkban is dinamikusan fejlődő területe. Jelentőségét e jogterület célja adja, amely szerint törekedni kell arra, hogy az egységes belső piac kialakítása érdekében tett erőfeszítéseket se a magánszféra vállalkozásai, se maguk a tagállamok ne veszélyeztessék versenykorlátozó tevékenységükkel vagy intézkedéseikkel. Az e cél érdekében hozott versenyjogi szabályok elősegítik az Európai Unió belső piacának megfelelő működését, és egyben hatékonyan szolgálják az uniós polgárok, vállalkozások és az egész társadalom jólétének biztosítását. Az Európai Unió versenyjogi szabályai a klasszikus antitrösztjog mellett a tagállamokra vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat, és ma már találunk versenyjogi fogyasztóvédelmi szabályokat is.” – olvashatjuk a jogaszvilag.hu oldalon.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.