Figyelemfelkeltő

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelete egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról (Kiemelések)

AZ EGYES SZÁLLÍTHATÓ NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS A GÁZPALACK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 35/2014. (XI. 19.) NGM RENDELET MÓDOSÍTÁSA

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása 21. § A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet [a továbbiakban: 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet] 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az irányelvnek a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 17-i (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.