Jól látni és a kelleténél jobban nem látszani?

A közlekedőknek három célt is üdvös lenne kielégítően elérni: megvilágítani az utat maguk előtt, láthatóvá válni a többiek számára, egyszersmind a szembejövőket megkímélni az elvakítottság miatti „vakrepüléstől”. A voluntarista kísérletezgetés és az ezt követő természetes szelekció emberéletekben és roncsokban megfizetett árát kívánja elkerülni a törvényi szabályozás, ami a fenti elvárások mindhárom célját elfogadható szinten teljesítő, kompromisszumos előírást tesz kötelezővé mindenki számára.

 

Magyarországon az ENSZ EGB előírás a kötelező, amely a világítás mellett a közlekedés szinte minden elképzelhető és már-már elképzelhetetlen részletére kitér, 131 regulációban írva elő betartandó szabályok tömkelegét. Mások az elvárások azokra az alkalmazásokra, ahol a közlekedő láthatósága a fontos (stoplámpa, hátsó pozíció fény, irányjelző stb.) és mások, ahol az út megvilágítása lényeges.


Autólámpák típusai és alkalmazásaik
 

 

Cserélhető fényforrások

A követelményeket megfogalmazza a jármű (hová, milyen funkciójút és milyen színűt tehetünk), a világítórendszer (fényszóró fényforrással együtt) és a cserélhető fényforrások (autólámpák) szintjén is. Ez utóbbiakat a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerint szabályozza:

- csereszabatosság – a lámpa foglalata kizárólag a megfelelő típus működtetését teszi lehetővé

- teljesítmény – maximálva

- fényáram – a fényforrásból kijövő összes fény mennyisége

- belső geometria – a fényt kibocsátó felület elhelyezkedése, adott referenciasíkhoz és tengelyhez képest.

 


Halogénlámpák színhőmérséklete és fénysűrűsége (a nagyobb fénysűrűség jobb megvilágítást is ad)

 

A fentiek szerint az engedélyezett lámpák típusokba sorolhatók. Egy adott funkció (országúti, ill. tompított fény, index, stoplámpa) ellátására egy adott járműnél csakis azt a lámpatípust használhatjuk, amire a gyártó a rendszert tervezte.

Az összes előírás teljesülését jóváhagyó intézmények vizsgálják, ha megfelel a lámpa, engedélyezik, ezen megfelelőséget pedig a gyártó az ún. „E” jellel tünteti fel. Közúton csak ilyen lámpák használata engedélyezett!

Vannak olyan lámpák, ahol pl. a teljesítmény nagyobb a maximáltnál, jellemzően jóval több fényt adnak ki, de nem „E” jelesek, ezeket csak közutakon kívül lehet használni (ún. rali vagy nem közúti alkalmazás).

Az előírásnak megfelelő lámpákat a tűréseken belül, illetve az előírásban nem szabályozott jellemzők alapján optimalizálva az egyes típusokon belül (pl. H4) is többféle, teljesen szabályos altípus jön létre (hosszú élettartamú, nagy fénysűrűségű, kékebb stb.), amelyek élettartamban és/vagy az általuk és a fényszóró által közösen létrehozott kivetített fény minőségében különböznek.

A rendszeren belül a gépkocsi-tulajdonos szabadon dönthet, hogy melyik általa választott paramétert részesíti előnyben. Hosszabb élettartamú lámpát választ, amellyel a rendszer még mindig teljesíti az előírásokat, vagy nagyobb fénysűrűségű prémium típust, amellyel a megvilágítás sokkal jobb, esetleg magasabb színhőmérsékletű (kékebb) lámpát, ami éjszaka jobb hatásfokú lehet, különösen fáradt vagy idősebb sofőröknél. A választás annyiban korlátozott, hogy ezek közül is csak jóváhagyással rendelkező lámpát használhat.

 


Standard és prémium autólámpa kivetített fénye

 

Nem megfelelő fényforrások használata
Rossz geometria

A jelenlegi trend az, hogy az alkalmazások növekvő száma (nappali menetfény, kanyarfény stb.) és design okok miatt a reflektorok mérete csökken. Mivel az alkalmazott fényforrások mérete változatlan, a róluk alkotott képek nagyobbak, s ez a geometriai pontatlanságokra, valamint a spirál egyenestől eltérő alakjára érzékenyebb kivetített fényt okoz. Vagyis, amíg egy pontatlanabb tűrésű, görbe spirálra egy régebbi reflektor robusztusabb lehet, az új típusoknál rossz minőségű megvilágítást vagy vakítást eredményezhet.

Alacsony fényáram

Egyes termékeknél előfordul, hogy az előírt fényáram felét-harmadát sugározzák csak ki. (Nem feltétlenül csak a legolcsóbbaknál, drága kék lámpák esetében is tapasztalható ez a hiba.) Ezeknél természetesen a megvilágítás is gyászosan alacsony lesz.

A fent említett okok miatt érdemes figyelmet fordítani arra, hogy megfelelő minőségű lámpákat vásároljunk. Ne feledje, a világítás ugyanúgy a biztonságot hivatott szolgálni, mint például a megfelelő gumiabroncs!

 


Kisülő lámpa és LED-retrofit H4 lámpákra tervezett reflektorokhoz

 

Retrofitek

A kisülő lámpák fényárama többszöröse lehet ugyan a halogénlámpákénak, de mivel a fényt sugárzó „felület” (ha lehet egyáltalán erről beszélni egy villamos ív esetén) mérete, pozíciója, fénysűrűség-eloszlása alapvetően tér el attól az izzólámpáétól, amire a reflektort tervezték, a fényszóró kivetített fény eloszlása köszönő viszonyban sem lesz az elvárttal.

Jó esetben legalább a megvilágítás nagyobb lesz – bár ez sem biztos, és valószínű, hogy egy prémium halogén jobb eredményt fog adni –, ám valószínű, hogy a sötét zónában, a szemben közlekedő szemébe a megengedettnél több fény fog jutni. Miért baj ez akkor, ha mi jobban látunk?

Tételezzünk föl egy társadalmat, ahol a törvény pusztán az egyén zseniális önmegvalósításának a gátja, ami pedig az egyénnek hasznos, a saját szempontjából erkölcsös is. Még ennek a hipotetikus közösségnek a tagjai is elgondolkodhatnak azon, hogy valóban nyerő szituáció-e számukra, ha velük szemben egy általuk elvakított vezető közlekedik, tán a megengedettnél nagyobb sebességgel, horribile dictu egyenetlen, hibás úton.

LED-retrofitek esetében alapvető probléma a spirálnál jóval nagyobb sugárzó felület, ami egészen gyászos, ön- és közveszélyes megvilágításmintát ad.

Ugyanakkor az ezeknél gyakran megoldatlan hűtés következtében a LED az el nem vezetett hő miatt könnyedén a halogén izzólámpák szintjére csúszhat vissza. Vagyis: drágán kapunk egy sokkal rosszabb, de legalább ugyanolyan hamar kiégő terméket.


LED retrofit lámpa egy H4-es reflektorban, 25 m-es mérőernyőn. Mellette egy helyesen beállított normál H4-es izzóval

 

 

Nappali menetjelző fény

Számos országban, köztük Magyarországon is a járműveket nappal is láthatóvá kell tenni a világítással. A 2008/89/EC európai direktíva szerint a 2011. február 8. után típusjóváhagyott autókban már külön e célra dedikált funkció van beépítve. Az ez előtt jóváhagyottak esetében a tompított fény használata kötelező. A tompított fény eloszlását azonban az út megvilágítására optimalizálták, így a láthatóság szempontjából a fény nagy része kárba vész, a hatásfoka e tekintetben kicsi.

 


Gépjárművek nappali megvilágításának szabályozása Európában

 

Ennek kiváltására egy lehetőség az utólag felszerelt nappali menetfény modul. LED fényforrásokkal a halogénizzóhoz képest akár 95%-os energia-megtakarítást eredményezhet. Itt sem árt az óvatosság, az elérhető termékek nagy része a rajtuk található „E” jel ellenére sem felel meg a törvénynek, azért ez esetben is javasolt megbízható gyártók termékeinek vásárlása, így nem kockáztatjuk meg közúti ellenőrzéskor, hogy a büntetés mellett új műszaki vizsgára kötelezzenek minket.

Egyes nappali menetfény modulok esetében lehetőség van arra, hogy a pozíció-, illetve parkolófényt is a LED-modul szolgáltassa, kikötve a beépített fényszóró azonos funkcióit. Ilyenkor a Nemzeti Közlekedési Hatóság adhat ki típusengedélyt az így módosított járműre. Érdemes ezt közvetlenül műszaki vizsga előtt beszerezni.