Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2020. március | Olvasson bele!

Fékporemisszió

Új, WLTP alapú, a fékkopásból származó részecske-kibocsátás meghatározására szolgáló vizsgálati eljárást fejlesztenek ki a személygépjárművek számára. Cikkünk összefoglalja a fékkopásból származó vizsgálati eljárással kapcsolatos legfontosabb új kutatási eredményeket.

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában, a Gépjárművek Légszenynyezésével és Energiafelhasználásával foglalkozó munkacsoporton (UNECE – GRPE) belül működik a Részecske Mérési Program (PMP, Particulate Measurement Program) informális alcsoport. A PMP alcsoportnak ma két fő kutatási területe, iránya van, egyrészt a 23 m2 méret alatti, a motorból származó részecskék vizsgálata, másrészt a fékkopásból származó káros anyag (fékpor, fékrészecske) vizsgálatára vonatkozó egységes vizsgálati eljárás kidolgozása.

BEVEZETÉS


A témával világszinten nem kisebb cégek, intézetek foglalkoznak, mint az Európai Unió Közös Kutatási Központja (EU JRC, European Union Joint Research Center), az Európai Bizottság, a FORD, GM, Horiba, az Audi AG, AVL, Japan Automobile Standards Internationalization Center, California Air Research Board, valamint a Michigani Egyetem. A kutatás indoka nem más, mint a járművek üzemének, mindenfajta károsanyag-kibocsátásának emberre, élő környezetre gyakorolt hatása. Továbbá e hatások (kibocsátások) egységes vizsgálati keretek közé szorítása, valamilyen határértékkel történő ellátása. Ennek előzménye, hogy imissziós vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a levegőben lebegő (abszorbeált) részecskék nem kizárólag a motorban elégetett tüzelőanyagból származnak, hanem egyéb forrásokból, például a fékbetét-féktárcsa kopásból, a gumiabroncskopásból, az útfelület kopásából. A légszennyezés és ezen belül is a részecskeszennyezés meglehetősen összetett dolog, ezért azt is fontos látni, hogy részecske-kibocsátás nemcsak a közúti közlekedésből származik, hanem a közlekedés egyéb ágazataiból, továbbá az iparból, a háztartásokból is, vagyis mindenhonnan, ahol tüzelőanyag vagy egyéb anyag elégetése történik ➊, de mi most csak a közúti közlekedés egyik járműszegmensével, a személygépjárművekkel foglalkozunk.

A személygépjárművek esetében a motorból származó és a nem a motorból származó részecske darabszám-méret eloszlására végeztek már vizsgálatokat. Ennek eredményét jellegében a ➋ ábra mutatja, amelyről leegyszerűsítve azt lehet leolvasni, hogy a nem motor eredetű részecskék valamivel nagyobb méretűek és kisebb számúak. A részecske kifejezés – legyen az motorból vagy nem motorból származó részecske – egy gyűjtőfogalom. Azoknak az anyagoknak az összességét jelenti, amely a tömegmérésnél a szűrőpapíron fennakad, vagy számolásnál az alkalmazott eljárással megszámolható. Anyagféleségét, fázisát tekintve meglehetősen sokoldalú, ennek részleteit főleg a motorból származó részecskére vizsgálták részletesen.


ÚJ VIZSGÁLATI CIKLUS

Az új vizsgálati ciklust WLTP Brake Cycle-nek hívják, vagyis WLTP fék ciklusnak lehet nevezni ➌. A ciklus definiálásához a már alkalmazott WLTP (Worldwide Light Duty Test Procedure) eljárást vették alapul, amelyet a 3,5 t megengedett össztömeg alatti személygépjárművek emissziós vizsgálatára használnak a típusvizsgálatok során. Ez az eljárás jellegében jobban követi egy jármű valós üzemi sebesség-idő profilját, mint az ezt megelőző NEDC-ciklus. A ciklus járműsebességet mutat az idő függvényében. E ciklus járatásával kívánják a fékkopásból származó részecske-kibocsátást vizsgálni. A ciklus legfontosabb paraméterei a következők: 10 különböző menet ➍, amelyek egyenként kevert városi, elővárosi és autópálya-meneteket képeznek le (303 megállás, 4,5 óra, 192 km). Az átlagos sebesség 43,7 km/h és a maximális sebesség 132,5 km/h. A ciklus 6%-ában van a sebesség 110 km/h felett.A fékezéskori lassulásértékek 0,5 és 2,2 m/s2 között vannak (az átlagos 1,0 m/s²). Visszahűlési idők (bizonyos időtartamok, amelyek szükségesek, hogy a menet után a fék hőmérséklete visszahűljön 20 °C-ra) változók, és jelentősen függenek az egyes menetek tulajdonságaitól. A fékszerkezet hőmérsékletének változása függ a menetsebességtől, a visszahűlés folyamat a jármű álló állapotában a leghosszabb ➎.


A vizsgálatokhoz a fékszerkezetet ún. féktesztpadra (brake dyno) szerelik ➑. Tehát nem a gépjárműbe építetten vizsgálják a féket, hanem a fékszerkezetet a féktesztpadon úgy működtetik, mintha az autóban tesztciklusban futna. A legnagyobb nehézséget a valós üzemi viszonyok közötti külső körülményeknek laboratóriumi körülmények közötti megvalósítása jelenti. A külső körülmények alatt kutatások a fékhőmérsékletet értik. A hőmérséklet azért lényeges, mert a szerkezet hőmérsékletének függvényében változik a kibocsátott részecskeszám ➏. A fékszerkezet hőmérsékletét különböző helyeken mérik, mert az másként változik a járműciklus során az első vagy a hátsó tengelyen, a jobb vagy bal oldalon, a tárcsán vagy dobon, a fékbetéteken. A WLTP fékciklus lefutásával (görgős járművizsgáló padon vagy próbapályán) felveszik a fékszerkezet különböző elemeinek hőmérsékletét. A féktesztpadon pedig a hűtőlevegő, terhelésbeállításokat addig változtatják, amíg a hőmérsékletek az eredeti ciklusnak meg nem felelnek valamilyen határon belül ➐.

hirdetésRÉSZECSKETÖMEG ÉS RÉSZECSKESZÁM

A féktesztpadon a fékszerkezetet zárt burkolat veszi körbe. Ennek a burkolatnak egyik része az, ahol a kondicionált hűtőlevegőt bevezetik, és a másik része, ahol a fékport is magában tartalmazó áramlást a mintavételi ponthoz vezetik ➑. A kondicionált hűtőlevegő a részecskeméréshez szükséges hígító levegő is egyben. Miközben a ciklus fut a tesztpadon a mintavétel folyamatos. A ➒ ábra mutatja a teljes vizsgálati eszközrendszert. A kondicionáló berendezés a beszívott levegőt 20 °C-ra és 50% relatív páratartalomra állítja be. A kondicionált közeg egy speciális HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő után kerül a fékszerkezetet körülvevő térbe, ahol a fékkopadék, fékpor (fékrészecske) kerül a levegőbe. Ez a mintavételi alagúton jut el a mintavételi ponthoz, ahol a tömegméréshez, a megszámláláshoz mintát vesznek. A légáram nagy része, amelyet nem használnak fel mintának, szintén egy további HEPA szűrőn keresztül kerül az elvezető csőrészbe, amelynek végén egy légszállító biztosítja az egész rendszerben az áramlást.A két paraméter, vagyis a részecsketömeg (PM, Particulate Mass) és a részecskeszám (PN, Particulate Number) maradnak a vizsgálatok fókuszában, ahogy az a motorokból származó részecskemérésnél is van. A mértékegységek, amelyeket a kutatások során végzett vizsgálatoknál alkalmaznak tehát, a mg/km, amely a tömegre vonatkozik és #/km, amely a részecskedarabszámra utal (# karakter a darabszám nemzetközi jelölése). Mindkettő egységnyi megtett útra (km) vetített.

A motorból származó részecske-kibocsátáshoz képest a fékvizsgálatoknál a részecsketömeget illetően azonban van különbség. Az eddigi eredmények alapján azt lehet látni, hogy megkülönböztetik a PM10 és a PM2,5 tömegeket. Vagyis megmérik a 10 μm méret alatti részecskék tömegét (PM10 [mg/km]) és külön megmérik a 2,5 μm méret alattiak tömegét is (PM2,5 [mg/km]).

SZIMULÁCIÓ HASZNÁLATA


A szimuláció alkalmazása bármilyen valós folyamat modellezésére mindig azért történik, hogy időt és költségeket takarítsanak meg. A PMP-n belül a fék tesztpadi szimulációjával a Michigani Egyetem kutatói foglalkoztak. Számítógépes áramlási szimuláció (CFD, Computational Fluid Dynamics) segítségével tudják szimulálni és megjeleníteni a zárt térben elhelyezett fékszerkezet vizsgálatakor lejátszódó áramlási folyamatokat ➓. A virtuális vizsgálatokhoz ún. UM szuperszámítógépet használtak, amely 256 magos processzora 48 óráig dolgozik egy-egy ciklus szimulációján. A szimuláció ez esetben azért is jelent jelentős megtakarítást, mert rengeteg fékszerkezet-változatot kell vizsgálni, amely előfordul például személygépjármű esetében. Ilyen változatokat foglal össze a ⓫ ábra. Például tömör tárcsa (a), nem tömör, hűtött tárcsa (b) vagy a levegő áramlási irányához képest a féknyereg hogy helyezkedik el: előre (a) vagy utána (b) – ⓫. ábra felső sor. Meg kell különböztetni, hogy a tárcsa forgási iránya az óramutató járással megegyező (a) vagy azzal ellentétes (b), tovább a tárcsa szögsebessége kisebb (a) vagy nagyobb (b) – ⓫ ábra középső sor. A ⓫ ábra legalsó részén látható, hogy a modell felépítésekor a kerékfelfüggesztést is meg tudják különböztetni.


A program a kopást nem tudja szimulálni. Előre meghatározott paraméterekkel rendelkező részecskéket tartalmazó közeget (aeroszolt), előre meghatározott vonal mentén (pl. tárcsafék-fékbetét kimenő oldal) „beléptetik” a rendszerbe és a részecskék mozgását vizsgálják az adott fékszerkezetmodell környezetben, egészen a mintavételi pontig ⓬.


Forrás: 
https://wiki.unece.org/display/trans/PMP+50th+Session
https://wiki.unece.org/display/trans/PMP+48th+session


Kapcsolódó dokumentum:


fekporemisszio


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés