GVOE-közgyűlés

A Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete (GVOE) 2012. április 3-án vezetőségválasztó közgyűlést tartott Budapesten, az alábbi napirendi pontokkal:

– Az egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységről.

– Vezető tisztségviselők, intézkedéseik jóváhagyása, illetve megbízásuk meghosszabbítása / Új vezető tisztségviselők megválasztása.

– Alapszabály-módosítás a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

– Egyebek.

Az alapítás óta eltelt négy év

A Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete alapítása óta eltelt négyéves munkáját kezdetben az egyesület általános ismertté tétele mind a szakmában, mind az irányító, felügyeletet gyakorló hatóságoknál a problémák összegyűjtése, a tárgyalópartnerek megismerése jelentette. A GVOE ismert, több fórumon, intézménynél és a szakmai közvéleményben elismert egyesületté vált!

A konstruktív együttműködés szellemében közelítettünk minden problémát. Sajnos az NFM és NKH többször kihátrált kezdeményezéseink elől, politikai támogatás hiányát jelölve meg okként.

A szakmaspecifikus érdekvédelem, ezen belül – amennyire lehetőségünk volt rá – a párbeszéd eredményeként megszűntek a szakmai szélsőségek, homogén szakmai fórumok alakultak ki.

A konzultációk eredményeként számos kérdésben komoly előrelépést, eredményt, gondenyhítést sikerült elérni. Ezek közül néhányat említve

– tanúsítói rendszer megszüntetése, a tanúsítók beléptetése egyszerűsített formában vizsgabiztossá,

– „ISO kötelezettség” megszüntetése,

– jogosítványmoratórium,

– tulajdonos is lehet vizsgabiztos,

– az eljárási díjak jelentős csökkentése.

Az eredmények mellett több sikertelenségről is említést kell tenni, melyek ma már szerencsétlennek, korszerűtlennek, értelmetlen kötelmeket tartalmazó rendeleteknek, merev értelmezésüknek tudható be. A gazdasági életbe való kíméletlen beavatkozásnak, átmenet nélküli végzésnek ítéljük például a taxivizsgáztatás ügyét.

Nem sikerült a vizsgálóállomásokkal szembeni követelményrendszert elfogadtatni.

A díjrendelet módosításához részletes költségelemzést nyújtottunk be, mely mind a mai napig, az állampolgári terhek emelésétől való politikai félelem miatt, nem kerül napirendre.

Az NKH és az irányító minisztérium politikai felelős vezetőinek szemléletét nehéz – minden kormányzati törekvés ellenére is – akárcsak kissé is a vállalkozói gondok megértése, megoldása felé fordítani. Példaként említjük, hogy a hatósági szerződést szakmai egyeztetésre, társadalmi véleményezésre ki sem küldték a szerződő fél képviseletének, a GVOE-nek. Mind a mai napig erős kritikát fogalmazunk meg a szerződéssel szemben és felülvizsgálatát kérjük.

Az egyeblakos rendszer, a vizsgálóállomásokon végezhető járműokmányolás kérdésében most talán előbbre állunk, mint eddig, és a járási rendszer 2013. januári bevezetésével talán megvalósulhat.

Az elmúlt négy évben a hatósági vezetőváltások sajnos folyamatosan nehezítették és elodázták a problémamegoldást. A műszaki vizsga rendszerének racionalizálása – melyet sok beadványunkban javaslunk – nem eredményezett előrelépést, jelenleg nem is látunk rá törekvést. Ma már az érdekegyeztető tárgyalások, a hatóság kezdeményezte érdekvédelmi konzultációk ritkábbak, elmaradnak. A kormányhivatali rendszer felelőse, a KIM, ebben a kérdésben nem tárgyal. A kialakult kettős irányítási rendszerben az irányítók is részben egymásra mutogatnak, részben visszahúzódnak. A megyei közlekedési hatóságok sok tekintetben magukra maradnak. A megyei közlekedési felügyelőségek, majd a járási rendszerrel ma már nem egységes közlekedési hatóságból eredő gondok miatt a GVOE szerepe egyre fontosabb lehet!

Úgy gondoljuk, erre kapunk biztatást önöktől, hogy éppen most kell a központi érdekvédelmi szervezetet erősíteni, most, amikor számos kérdésben harmonizációs feladatokat kell megoldani, amikor technológiaváltás előtt állunk, amikor az európai járművizsgáztatási rendszert kell bevezetnünk, néhány vizsgáztatási hungarikumot kellene felülvizsgálnunk, amikor a vizsgálóállomások túlkapacitását kellene lecsökkenteni, amikor a nepperalapítású vizsgáztatóállomásokat kellene a rendszerből kiszűrni.

A GVOE vezetősége

A következő három évre az alábbi személyek kaptak vezetői megbízatást:

elnök: dr. Nagyszokolyai Iván

alelnökök: dr. Antal Zoltán, Csibi Attila, Scheiber Ernő, Tóth Tibor

felügyelőbizottság: Etsberger József, Megay Oktáv, Méhész János

A felügyelőbizottság elnökének 
Megay Oktávot választotta.

Mire lehet képes a GVOE?

Attól függ a program, hogy milyen erőt tud maga mögött az egyesület. A taglétszámban – ideális esetet véve alapul – célul tűzhető ki a vizsgálóállomás-tulajdonosok legalább 50%-ának tagsága. Az ebből eredő tagdíjbevétel (mert csak ez az egyesület bevétele, pártolótagi rendszert a GVOE nem épített ki) már lehetővé teszi az érdemi jogi, szakértői folyamatos képviseletet, a mindenkor szükséges fellépést, tagi segítséget.

A GVOE problémája is az, amivel sok más szervezet is küzd: a nem kellő támogatottság, a szűk anyagi források, erőt csak az összefogás ad. A GVOE az elmúlt négy évben jobbára társadalmi munkában dolgozott (vállaltuk!), de erőnk „rámenős" jogi képviseletre, érdemi szakértői munkára, minden kilométerkőnél való ottlétre már nem futotta. Lehetne, ha a vizsgálóállomások nagyobb számban tagságukkal támogatnák az egyesületet.

Az igaz, különösen most, amikor nincs egységes közlekedési hatóság, hogy helyi kisebb ügyeikben nem, vagy csak ritkán tudunk eljárni. Ehhez már apparátusra, megyei szervezettségre lenne szükség. Biztatunk is minden vizsgálóállomást, hogy a GVOE-n belül megyei csoportokat hozzanak létre. Sajnos még mindig nagy a tagok félelme, borzasztó múltbéli örökség ez!