Tudja, mi mit jelent? - DTC-hibakódok magyarul, autós műszaki szótár és rövidítésgyűjtemény

Az fenntartóiparban az informatika széles körű terjedésével egyre aktuálisabb kérdés az idegennyelv-ismeret. Az autószerelő, a technikus vagy akár az alkatrészbeszerző is rá van kényszerítve arra, hogy legalább két nyelven, elsősorban angolul, a mi régiónkban pedig németül is írjon, olvasson, értsen, legyen szó szakirodalomról, szakmai dokumentációs anyagról, szerelési útmutatóról.

Angol–német–magyar autós műszaki szótár

A szakirodalom olvasásának – túl a nyelvtan elsajátításán – mindig is sarokpontja volt a szakkifejezések ismerete. Az idegen kifejezés tükörfordításban magyarul legtöbbször ugyanúgy nem mond semmit, mint az eredeti. Egy szerkezet, szerkezetcsoport, egy rendszerműködés, egy műszaki „szituáció”, legyen az javítás, hibafelvétel, technológiai stb. saját kifejezéscsoporttal bír. Így csak az tud létrehozni és helyesen használni is ilyen szakszótárt, aki ebben a szakmában dolgozik, a szükséges műszaki ismeretanyag a rendelkezésére áll.

Az autotechnika.hu oldalon azonban olyan szótárat készítettünk, amely a mindennapi munkához közvetlenül használható a szakembernek, vagy akár a szakfordítónak, minden sallang nélkül kizárólag az autóipari (gyártás és javítás egyaránt) területekre koncentrálva.

Törekvésünk az, hogy a szótárat képes szótárrá alakítsuk, hogy a szakmát most tanulók vagy kevésbé értők is használni tudják.

Autóipari rövidítésgyűjtemény

A szakszavak, szakkifejezések mellett még nagyobb fejtörést okoz minden szakirodalom-olvasónak a rövidítés, vajon mi lehet a rövidítés feloldása. Egy-egy leírásban azt sem tudjuk, hogy angol, német vagy esetleg francia kifejezés rövidítésével állunk-e szemben, és például az a betűhármas itt annak a rövidítése-e, amit mi korábbról ismerni vélünk, vagy sem. Biztosan állíthatjuk, hogy az autótechnikában az aktuálisan használt rövidítések száma sok ezer, eléri a tízezret is, és ezek között nem egy több feloldással is rendelkezik.

A rövidítésgyűjtemény a tervezett fejlesztések után lexikonos vonásokat is fog viselni, és ahol nem egyértelmű, hogy maga a fogalom mire vonatkozik, ott magyarázattal fog szolgálni. A gyűjtemény összeállításánál az igazi nehézséget nem az anyaggyűjtés és szerkesztés okozta, hanem az egyes kifejezések, megnevezések magyar megfelelőjének a megtalálása. Emiatt számos esetben a szakma nagyjaival konzultálva a „névadó-szülő” szerepét is magunkra vettük, melyet reményeink szerint a szakma továbbra is elfogad tőlünk.

OBD és EOBD hibakód-magyarázatok magyarul!

Az autószerelő idegen nyelvvel legtöbbször a diagnosztikai műszer használata közben találkozik. A hibakódok mindegyikét magyarul nehezen lehet elérni, maguk a készülékek is legtöbbször csak a kódot vagy a kóddal együtt az angol megfeleltetést adják meg.

Mindennek fényében létrehoztunk egy olyan adatbázist, amely az összes OBD és EOBD hibakódot ismeri, ráadásul az angol megfelelőjén túl megadja a pontos magyar fordítást is, így nem kell szavanként szótáraznia a javítókollégáknak! Ezzel szeretnénk egyszerűsíteni a mindennapi munkát!

Következő lépésként szeretnénk a gyártóspecifikus hibakódokat is összegyűjteni és feldolgozni.

E három gyűjteménynek az igazi értékét talán a következő mondat tükrözi a legjobban: „aki nyelvet tanul, annak pontosan értelmezett szókincset ad, aki találkozik egy idegen kifejezéssel, annak megmutatja, mire is vonatkozik, annak, aki csak egyszerűen a hibakódot szeretné megfejteni, két kattintással elintézheti szótárazgatás nélkül”.

Folyamatos munka mindennek az összeállítása, fejlesztése. Ezúton is kérünk mindenkit, akinek tudomása van ilyen (mélyen szántó) gyűjteményekről (szakszótár, gyártóspecifikus hibakód- (DTC), rövidítésgyűjtemény), vagy aki talál olyan kifejezéseket, melyek nálunk nem szerepelnek, ajánljon nekünk, így talán gyorsabban és szélesebb körben fejlődhetnek közhasznunkra ezek a gyűjtemények.