Köszöntjük az idén márciusban 80. évét betöltött Ilosvai Lajos és a 70-et betöltött Emőd István urakat!

Autósmérnökök generációi tanultak tőlük, hisz mindkettőjük közel ötven éve tanít a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nemcsak sokan tanultak, a mai fiatalok, az Egyetem hallgatói tanulnak is tőlük, mert oktatómunkájukat töretlen lendülettel végzik, és a tanszék kutatómunkájában is részt vesznek. Palkovics professzor, a tanszék vezetője köszöntőjének végén azt mondta: „A fiatalság a természet ajándéka, ám a kor műalkotás.”

További jó egészséget kívánunk, és kérjük, még sokáig legyenek az autósszakma segítségére!

Dr. Ilosvai Lajos,

egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora

A Harkovi Műszaki Egyetemen, majd a Gorkiji Műszaki Egyetemen 1951–56 között végezte gépészmérnöki tanulmányait. Közgazdász-mérnök oklevelet 1965-ben szerzett. A műszaki tudomány doktora 1979-ben lett.

Szakmai pályáját a Csepel Autógyárban mint önálló gyártmánytervező kezdte 1956–1961 között. Egyetemi oktató 1962-ben lett az ÉKME-n, majd az a BME-vel való egyesítés után a BME Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszékén. A tanszéket 1979–86 között vezette.

A főbb kutatási területei: gépjárművek lengéskényelmének és a kerék-talaj kapcsolatának műszeres országúti vizsgálatokkal kiegészített számítógépes szimulációs analízise, autóbuszok, tehergépkocsik, pótkocsis és nyerges járműegyüttesek stabilitása és kormányozhatósága, a gépjármű hosszdinamikája, a felfüggesztés karakterisztikáinak optimálása, a hajtómű-paraméterek optimálása, gépjárművek lengéskényelme és kerék-talaj kapcsolata.

Dr. Emőd István PhD, okleveles gépészmérnök 

Gépészmérnöki oklevelet a BME Gépészmérnöki Karán 1963-ban szerzett, műszaki doktori címet 1969-ben a BME Közlekedésmérnöki Karán kapott. 1963-ban tanársegédként kezdett oktatni a Gázgépek és Automobilok Tanszéken; 1991-től egyetemi docens, 1991–1995 között a Járműgépészeti Intézet igazgatóhelyettese, majd igazgatója; 2001–2002-ben a Gépjárművek Tanszék megbízott tanszékvezetője.

Kutatási területei: belső égésű motorok, ezen belül benzinmotorok keverékképzése, környezetszennyezése és tüzelőanyag-fogyasztása, alternatív járműhajtások és motorhajtóanyagok. Hosszabb tanulmányútjainak helyszínei: Drezdai Műszaki Egyetem Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen (Prof. Jante) és a Bécsi Műszaki Egyetem Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrzeugbau (Prof. Lenz). Számos konferencia előadója, társszerzőkkel szakkönyvek írója (Belső égésű motorok tervezése és vizsgálata, Alternatív járműhajtások).