A műszakivizsga-technológia jövője, avagy kik fejlesztik a technológiát?

Amióta a közúti járműveket a közlekedésbiztonság, az előírásoknak való megfelelés és a környezetterhelés szempontjai szerint időszakonként a hatóság, illetve felhatalmazottja ellenőrzi, a vizsgálati technológia és mérőberendezései képezik annak alapját. Természetesen a vizsgálatra kötelezett gépjárműszerkezetek, illetve járműműszaki tulajdonságok az évtizedek alatt sokat változtak, ennek megfelelően változnia kellett a vizsgálati technológiának, a mérőberendezéseknek is. A gépjárműtechnika fejlődése új közlekedésbiztonsági és környezetszennyezés-mérséklő technikákat is magával hozott és hoz napjainkban, melyek új vizsgálati igényt támasztanak.

Felmerül a kérdés, hogy ki figyel a műszaki megvizsgálás technológiájának korszerűsítésére, a technikai színvonalhoz való felzárkóztatására. Nemcsak a szükséges szinten tartás a feladat, hanem a felkészülés a várható új, közlekedésbiztonságot, környezetterhelést mérséklő műszaki megoldások vizsgálatára.

A „műszaki vizsgálat” – mondja a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet – a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti vizsgálat.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szól.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.