Gondolkodjunk átfogóan

Ha egy probléma felmerül, mindig úgy kell, kellene kezelni, hogy annak hatását, megoldásának lehetséges módozatait széles perspektívában elemezzük, lehetőleg annak minden számításba vehető vetületét áttekintve. Globális ügyekben, problémáknál nagyon nem egyszerű, de ez nem jelenti azt, hogy ne tegyünk erőfeszítéseket a dolgok átfogó megismerésére. Közismert a hatástanulmány, annak jelentése, jelentősége. Gyakran szólnak a hírek arról, kisebb ügyekben is, hogy hiányolják a döntés-előkészítő hatástanulmányt vagy kifogásolják megalapozottságát.

Maradjunk a mi világunkban! Korunk egyik, ha nem a legfontosabb problémáját hozzuk példaként. A klímaváltozás nagy veszélye földi létünknek, egyik okozója a túlzott szén-dioxid-kibocsátás. Úgy határoztak döntéshozóink, hogy ennek visszafogására a fosszilis tüzelőanyagot felhasználó hőerőgépeinket teljes mértékben kivonják rendeleti úton a forgalomból, és a mindenáron villamosítást írják elő.

Rendben, de vajon megvizsgálták-e, hogy valóban ez az egyetlen eredményre vezető út, nem okoz-e ez kárt más területeken, nem üt-e vissza, valóban kedvező lesz-e az egyenleg? Volt-e mindenre kiterjedő hatásvizsgálat? Holisztikusan gondolkoztak-e? [A „holisztikus” kifejezés a görög „holosz” szóból ered, ami „egész” vagy „teljes” jelentést hordoz. A kifejezés filozófiai, később gyakorlati szemléleti vonatkozásban csak a 20. század elején került előtérbe.]

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.