SKF szerelési útmutató a VKM 15216 és a VKPC 85624 cikkszámú alkatrészekre

Az SKF a VKM 15216 és a VKPC 85624 cikkszámú alkatrészeket a GM XE18 XER18 motorjaihoz kínálja. 

A VKM 15216-os feszítő megfelelő rögzítése a szerelés kritikus pontja. A szerelés folyamán a dobozban található szerelési útmutató feltétel nélkül követendő!

A feszítő csavarjának (a feszítővel együtt a dobozban található) meghúzási nyomatékát szigorúan be kell tartani – amennyiben a szerelési útmutatót nem követik, a feszítő hátlemeze, a csavar, illetve a vízszivattyú sérülhet, szélsőséges esetben el is törhet.

Szerelési javaslat

1. Ellenőrizze a vízszivattyú helyes beépítési irányát: a vízszivattyú házán lévő jelölésnek a motorblokkon lévő jelöléssel kell egy vonalban lennie.


1. ábra

2. A VKM 15216 feszítő szerelésekor ellenőrizze, hogy a pozicionáló tüske kellően beakadt a motorblokkhasítékba (1. ábra).

3. Előzetes beállítás: a mutatót állítsa a feszítő hátlapjának jobb kéz felé eső széléhez.

Megjegyzés: A mutató NEM haladhat túl a feszítő hátlap jobb szélén. Rögzítse a feszítőt ebben a pozícióban és forgassa át a motort kétszer.

4. Fordítsa a beállítót az óramutató járásának megfelelően, hogy a mutató beálljon az „ÚJ” rovátkához (jelöléshez) a feszítőgörgő hátlapján (2. ábra).


2. ábra

5. Húzza meg a feszítő csavarját a megfelelő nyomatékkal (ez gyártótól függ, lásd a meghúzási nyomaték táblázatot).

6. Forgassa át a motort ismét két teljes főtengelyfordulattal.

7. Ellenőrizze a feszítőbeállítást – ha a jelölések nem állnak megfelelően, kezdje újra a beállítási folyamatot.

Megjegyzés: amennyiben a leírt feszítőgörgő-beállítást elmulasztják, akkor a feszítőgörgő sérülhet, legrosszabb esetben el is törhet. (Erről a problémáról már korábban is részletesen beszámoltunk, lásd az Autótechnika 2011/9 számának 48. oldalát.)

A vezérlés túlfeszítése esetén a vízszivattyú károsodik először, mivel az az alkatrész van a legjobban kitéve a nem megfelelő szerelésnek.

A túlfeszítés egyik jele jellegzetes hang a vízszivattyú felől. Többnyire már néhány kilométer megtétele után jelentkezik.

Egy vízszivattyú-reklamáció

A VKPC 85624 cikkszámú vízszivattyút azzal a panasszal hozták az SKF központjába, hogy a beszerelés után 11 hónappal és 33 000 km futásteljesítmény megtételét követően zajossá vált a csapágya, és a tengelye lóg. A beküldött vízszivattyút megvizsgálva a tengely lógása nem volt különösebben érzékelhető, a csapágy zaja igen. Azonban a szíjkerék bordáin az látható, hogy a vezérműszíj nem feküdt bele a fogárkokba teljesen, mivel a fogárkok és a bordák találkozásánál korróziós és szennyeződési nyomok vannak (a 3. ábrán nyíllal jelölve), ezek teljesen felfekvő bordásszíj esetén, annak mozgásából adódó koptatóhatás miatt nem tudnak kialakulni.


3. ábra


4. ábra


5. ábra

Továbbá a bordákon a szíj által hagyott nyomok a szíj egyenetlen felfekvésére is utalnak (4. és 5. ábrán nyíllal jelölve), mely a vezérlés alkatrészeinek kopottságából adódik. Mivel sem a beszerzési számlán, sem a végfelhasználó részére kiadott számlán nem szerepel sem vezérműszíj, sem feszítő- és vezetőgörgő, kijelenthető, hogy a vízszivattyúval együtt nem került sor a vezérlés egyéb alkatrészeinek cseréjére, holott az Opel gyári javítási technológiája ezt előírja. A vízszivattyú meghibásodását tehát a használt vezérlésalkatrészek cseréjének elmulasztása, vagyis a szakszerűtlen javítás okozta.

A leírtakból kifolyólag az adott műszaki reklamációt az SKF szakemberei elutasították.

Forrás: SKF