VCDS Ross-Tech 2. rész

 

A VCDS, azaz a VAG-COM Diagnostic System az amerikai Ross-Tech cég VW csoport modelljeit lefedő, gyártófüggetlen diagnosztikai rendszertesztere. A VCDS magyar (HGJ) és a román (ROJ) verziójának hivatalos rendszergazdája, Molnár József úr engedélyével a műszer szakmai háttérinformációiból válogatunk. Sorozatunk második részében a 3,0 l TDI CR, a G40 és G163 Hall jeladók, a 17 100 sebességváltó diagnosztizálásához kapunk értékes tudnivalókat.

 

3,0 L TDI CR

Az indítómotor vezérlése

Teljesen automatikus indítás (nyomógombos indítás): az indítómotor-vezérlést az indítási funkció kezdi el, működteti és fejezi be.

„Félautomatikus indítás” megállapított hiba esetén az indítómotor-indítást a gépkocsivezető végzi (50-es pont), a megszakítás az indítási funkción keresztül történik.

 

Az indítómotor-vezérlés feladata és értelme

Az automatikus indítási funkció (nyomógombos indítás) célja az indítási folyamat vezetői komfortérzetének fokozása és egyidejűleg a gépkocsivezető által előidézett, esetleges kezelési hibák korrigálása. Ezzel a komfortfunkcióval megvalósul az ún. komfortindítás, amelynél az 50-es pont egyszeri rövid működtetése (a vezérlő inicializálása után) létrehozza a vezérlő által ellenőrzött indítási folyamatot. Az indítómotor vezérlését tehát a funkció kezdi el, működteti és fejezi be.Ha hibát észlel a rendszer, akkor félautomatikus indítás történik. Az indítómotor csak az 50-es pont jelének érzékelése alatt működik (a gépkocsivezető amíg a gombot a 2. fokozaton nyomva tartja, ill. a kulcsot az indítás helyzetben tartja. Az indításmegszakítás úgy történik, mint a teljesen automatikus indításnál.

 

A következő részegységek vesznek részt az indítómotor-vezérlésében:

– EZS (elektronikus gyújtáskapcsoló),

– indító-nyomógomb (2 fokozatú),

– FBS (bejutási és indítási jogosultság vezérlő),

– CAN-kapu (Gateway),

– sebességváltó-vezérlő (az előválasztókar-helyzet kiértékelése),

– motorvezérlő.

Az elektronikus gyújtáskapcsolót (EZS) néhány gépjárműváltozatban kibővített funkciókkal ellátott gyújtáskapcsolóval (EZS-plusz) és indító-nyomógombegységgel helyettesítik. Ezáltal lehetséges a gépkocsi beindítása a nyomógombos kapcsolón keresztül, amikor a kulcs a gépkocsi utasterében van (kulcs nélküli működtetés). A kommunikáció a kulcs és az elektronikus gyújtáskapcsoló között vezeték nélkül történik. A gombbal történő indításnál a féket működtetni kell, annak elkerülése érdekében, hogy az utas beindítsa a gépkocsit. Ha a kulcs behelyezésre került, az indítás a kapcsolóval (2 fokozatos) nem lehetséges. Az elektronikus gyújtáskapcsolóban, a kulcshelyzettől függően kódolásra kerül egy 6 kapcsolóból álló kapcsolási mátrix. Ezáltal a kapcsoló hibás reagálásánál még lehetséges a kulcshelyzet átvitele a bejutás- és indításjogosultság-vezérlőbe.

 

Működésleírás

Az indítási funkció a motorvezérlőbe telepített. Amint a gyújtáskapcsoló 50-es pont jelet küld (az indítási kívánság a bejutás- és indításjogosultság-vezérlőtől mind analóg, mind CAN-üzenetként jut el a motorvezérlőhöz), a motorvezérlő vezérelni kezdi az 50-es vonalat:

1. indítómotor-relét (-J53-) és az 50-es pont 2. indítómotor-relét (-J695-) és ezzel az indítómotor áram alá kerül.

A relé vezérlésének előfeltételei:

– valószínűsített 50-es pont jel (CAN-jel és egyidejűleg analóg jel),

– a bejutás- és indításjogosultság-vezérlő analóg jele motorvezérlőnek,

– a bejutás- és indításjogosultság-vezérlő CAN-jele a gateway-en keresztül a motorvezérlőnek,

– valószínűsített P/N-jel (CAN-jel és egyidejűleg analóg jel) a sebességváltó-vezérlőtől,

– nincs motorfordulatszám,

– nincs indítómotor-utóüzemelés,

– nincs erőátvitel, azaz aktivált P/N-jel vagy interlock-kapcsolás jel,

– első indítási kísérlet ebben a vezérlőciklusban,

– a vezérlő-reszetjelek száma a megengedett határértéken belül van.

Az indítómotor-vezérlés akkor kerül befejezésre, ha a következő feltételek egyike teljesül:

– a motor előírt fordulatszáma teljesült (motorindítási fordulatszám),

– erőátvitel felismerve, azaz nincs sem P/N-jel, sem interlock-kapcsolás jel,

– az akkumulátor legkisebb feszültsége lefelé átlépve,

– a motor mechanikus blokkolása,

– a hibás indítások száma túllépi a küszöböt,

– a motor indítási kísérletének időtartama felfelé túllépve.

A max. vezérlési idő indítási folyamatonként 8…10 másodperc, ismételhető összesen 200 másodperc.

Hőmérséklettől függően kb. 10 – 15 kísérlet; a számláló a 15-ös pont „be” funkciónál 10 perc után visszaállításra kerül.

 

Diagnosztika

Ha a beépített diagnosztikai funkciók egyike felismer egy hibát, akkor az indítás már csak félautomatikusan lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az indításhoz a gépkocsivezetőnek működtetni kell az 50-es pontot a teljes indítómotor-vezérléshez. A gépkocsivezető reakciója felismerhető rendszerhiba esetén az 50-es pont elengedése, ami az indítás azonnali megszakítását jelenti. Ha a gépkocsivezető az 50-es pontot túl hosszan tartja nyomva, szokás szerint indításmegszakítás történik a fent felsorolt megszakítási kritériumok szerint.
Az összes hibát a műszerfalon levő EPC-lámpa jelzi.

 

A következő be- és kimeneteket ellenőrzi a fedélzeti diagnosztika a motorvezérlőben:

– a sebességváltó-vezérlő P/N jelvezetéke,

– a bejutás- és indításjogosultság-vezérlő 50-es pont jelvezetéke,

– az 50-es pont visszacsatoló jel jelvezetéke (50-es pont visszajelzés az indítómotor állapotáról az indítómotor-relének)

– az 50-es pont 1. indítómotor-relé (-J53-) vezérlése,

– az 50-es pont 2. indítómotor-relé (-J695-) vezérlése.

Továbbá rendelkezésre áll diagnosztika a mechanikus hiba felismeréséhez (indítómotor meghibásodott, ill. blokkolva van) és relédiagnosztika a „megszorult” indítómotor-relé felismeréséhez. A megszorult indítómotor-relé felismeréséhez a 50-es pont visszacsatoló jel használható (50-es pont visszajelzés az indítómotor állapotáról az indítómotor-relének). A meghatározott fordulatszámnál az indítómotor-relé kikapcsolásra kerül. Ha az 50-es pont visszacsatoló jel még megvan, akkor „beszorult” indítómotor-relével van dolgunk. Ha ez az indítómotor-relé mégis rendben lenne és az áramkört az előírásoknak megfelelően megszakítaná, azonban a másik relé lenne „beragadva”, akkor ezt nem lehetne megállapítani, mert az indítómotor-relék sorba vannak kötve. Ezért az utolsó indítási folyamattól függően mindig a másik indítómotor-relé kerül először kikapcsolásra. A kiegészítő diagnosztikai információkat a 95. és 96. mérőcsoportok tartalmazzák. Az 1- 4 mezőkben, amelyeket a VCDS-HGJ buborékban is megjelenít. Minden aktív bit a megfelelő funkció állapotát jelzi.

 

095 1. indítómotor-vezérlés

1) 50-es pont

X X X X X X X 1 aktív

2) P/N - kapcsoló

X X X X X X X 1 aktív

3) Indítómotor-relé 1

X X X X X X X 1 aktív

4) Indítómotor-relé 2

X X X X X X X 1 aktív

A mért értékek csak az indítási folyamat alatt aktívak, amennyiben a jelek rendben vannak. A VCDS felasználóknak: gyújtást bekapcsolni, 01-Motor cím alatt kiválasztani a 095 mérőcsoportot majd a gyújtáskapcsolót továbbműködtetve indítózni. Így az indítás ideje alatt a megfelelő mezőkben láthatók az aktív bitek. Ha kell logót (felvételt) is lehet készíteni.

 

096 2. indítómotor-vezérlés

1) 50-es pont

X X X X X X X 1 aktív

2) Indítómotorvezérlés-kikapcsolási feltételek

- - - - - - X 1 reléhiba

- - - - - - 1 X P/N-kapcsoló reteszelés

3) Indítómotorvezérlés-kikapcsolási feltételek

X X X X X X X 1 Motorindítási fordulatszám elérve

X X X X X X 1 X Menetsebesség-küszöbérték

X X X X X 1 X X Maximális indítási idő izzításfüggő

X X X X 1 X X X Maximális indítási idő

X X X 1 X X X X 15-ös pont

X X 1 X X X X X 15-ös pont reteszelés

X 1 X X X X X X 50-es pont és 50-es pont ismételt indítás reteszelés

1 X X X X X X X egynyomú hibafelismerés

4) Hálózati feszültség [V]

 

Hibák és a hibák következményei

1 – Rövidzárlat 50-es pont, gyújtáskapcsoló (indítási követelmény a gépjárművezető-azonosító rendszertől a gyújtáskapcsolón keresztül a motorvezérlő egységnek). Feszültségre kapcsolás.

Motorindítás a „15-ös pont be” funkcióval történik

2 – Gyújtáskapcsoló 50-es pont, rövidzárlat a test felé

Motorindítás nem lehetséges, mozgásképtelen

3 – Gyújtáskapcsoló 50-es pont, szakadás

Motorindítás nem lehetséges, mozgásképtelen

4 – P/N vagy interlock-kapcsolás, rövidzárlat az A fesz. felé

Motorindítás nem lehetséges

5 – P/N vagy interlock-kapcsolás, rövidzárlat a test felé

Motorindítás P/N vagy interlock-kapcsolás nélkül lehetséges

6 – P/N vagy interlock-kapcsolás, szakadás

Motorindítás nem lehetséges, mozgásképtelen

7 – 50-es pont visszacsatoló jel az A fesz. felé

Az indítómotor folyamatosan működik

8 – 50-es pont visszacsatoló jel, rövidzárlat a test felé

50-es pont visszacsatoló jel vezetéke, rövidzárlat aktiváláskor

9 – 50-es pont visszacsatoló jel, szakadás

Automatikus indítás nem lehetséges

10 – 50-es pont be -relé (-J53- indítómotor-relé) beszorult

Az indítómotor a diagnosztika végéig tovább működik (indítási folyamat vége)

11 – 50-es pont be -relé (-J53- indítómotor-relé) kapcsolófunkció nélkül

Motorindítás nem lehetséges, mozgásképtelen

12 – 50-es pont ki -relé (-J695- 2.indítómotor-relé) beszorult

Az indítómotor a diagnosztika végéig tovább működik

13 – 50-es pont ki -relé (-J695- 2.indítómotor-relé) kapcsolófunkció nélkül

 

G40 és a G163 Hall-jeladók

A -G40- Hall-jeladó a motorfordulatszám-jeladó jelével együtt az 1-es henger gyújtási időpontját adja. A -G163- vezérműtengelyszöghelyzet-érzékelő a vezérműtengely-állítás működésének ellenőrzésére szolgál, valamint a -G40- meghibásodása esetén redundáns jelforrásként (pótinfóként) szolgál. Ha mindkét jel kiesik, a kopogásszabályozás kikapcsolódik és az előgyújtási szög visszaállítódik, mert a hengermegfeleltetés nem lehetséges. Nincs 1-henger-felismerés. A motor a Hall-jeladó jele nélkül tovább jár, azonban nehezen indítható be. Hibafelismerés esetén a motorvezérlő minden főtengely-fordulatnál egy gyújtószikrát ad. A befecskendezés a szívószelepnél „helyettesítőértékből” valósul meg a zárt szívószelep elé. Emiatt a keverékképzést csak kismértékben befolyásolja, és nem lesz érezhető változás. A hibadiagnosztika segítségével azonnal behatárolható.
Motorindítás nem lehetséges, mozgásképtelen.