Mi is az a BSI?

Az Autótechnikában számos cikk foglalkozott különböző meghibásodásokkal, mely a Peugeot és Citroën gépjárművekben alkalmazott karos - szériaelektronika egyedi tulajdonságainak volt köszönhető. Talán nem árt a szakmával most ismerkedő tanulóknak röviden összefoglalni az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.


Minek nevezzelek?

A Peugeot és Citroen használja 2000-től a BSI rövidítést, ami „Built-in Systems Interface” megnevezést tarkarja. Azaz Beépített Rendszerek Illesztőegysége lenne a magyar megfelelője, ha egy bölcsész fordítaná. A szakmában Karosszéria Irányító Modulnak (lehetne KIM), vagy egyszerűen Vezérlőnek, a „legfőbb agynak” hívják. Más gyártóknál egyéb elnevezéseket használnak a hasonló funkciót betöltő vezérlőkre, például a Fiat BCM (Body Computer Modul), Ford GEM (General Electronic Modul) elnevezést használja.

Miért felelős a BSI?

A BSI a gépjárművekben használt elektromos egységek összehangolt működtetéséért felelős. Az általa ellátott főbb funkciók:
- Tápfeszültség ellátás és védelem a BSI-hez kapcsolódó egységek részére. Részt vesz az energiafogyasztás szabályozásában is, mivel vezérli a saját és az egyéb multiplex számítógépek csökkent fogyasztású módra kapcsolását is (Economy üzemmód, power latch funkció).
- Jeladóktól érkező információk begyűjtése
- Kapcsolat biztosítása a hagyományos vezetékes és a multiplex hálózatok között
- Kapcsolat biztosítása a különböző multiplex hálózatok között.
- Diagnosztikai funkciók biztosítása a hibakereséshez, illetve magának a BSI-nek a programja is frissíthető
A fenti felsorolás alapján jó néhány kérdés felmerülhet.

Mi az a csökkentett (Economy) üzemmód?

A BSI a saját programjának megfelelően –az energiagazdálkodás miatt- azaz akkumulátor lemerülésének elkerülésére kapcsolgathat a ,,névleges” vagy „gazdaságos” üzemmód között. Névleges üzemmódban minden elektromos funkció üzemszerűen működik. Azonban ha a generátor nem tölt (a motor áll) a nem állandó elektromos funkciók a gyújtáskulcs helyzetétől függetlenül a motor leállítást követően egy adott idő után le vannak tiltva. Economy üzemmódban csak a néhány funkció engedélyezett. Ilyen például az elakadásjelző lámpa, riasztó, központi zár, kürt, irányjelző, fénykürt működtetés. Az Economy funkció bekapcsolódása függ attól, hogy a generátor a motor leállítás előtt mennyi ideig működött. Például a 30 perces névleges időzítés meglétéért, a generátornak legalább 15 percig működnie kell!
Ide tartozik a rendszer „felélesztésének” témaköre is. Azaz a gyújtás ráadásának megtörténtének függvényében (azaz csak ajtónyitás történt, vagy a gyújtás ráadása is) a gépjármű részlegesen vagy teljesen is „felébredhet” a CAN hálózaton „végigfutó” utasítás alapján. Részleges ébresztés esetén a gyújtás ráadása nélkül csak bizonyos funkciók válnak elérhetőkké (pl: utastérvilágítás). A teljes ébresztéskor (amit BSI rendel el-a motor jár jel hatására) az összes vezérlőegység átáll ,,fő ébresztési” állapotba. Azaz a gépjármű energiagazdálkodása az Economy módból csak motorindítással ,,hozható vissza” névleges állapotba. További érdekes funkció a motorterhelés vezetőtől független növelése, a villamos terhelések növelésével (pl: szélvédő- és visszapillantó tükör fűtés bekapcsolása, motor hűtőventillátor járatása) a dízelmotorok részecskeszűrőregenerálás felgyorsítása miatt. Ezen villamos fogyasztók bekapcsolásáról a vezető nem kap információt!

Mi az a power latch funkció?

A gyújtás levétele után a vezérlőegységek kommunikációja a CAN hálózaton keresztül még minimum 30 másodpercig lehetséges, mivel ezeknek az elektronikáknak a tápellátása a BSI utasítására nem szakad meg addig, amíg a különböző az újbóli motorindításhoz szükséges saját és periféria beállítási adatokat el nem mentették.

Mi is az a multiplex hálózat?

A hagyományos elrendezéshez képest, amikor is minden egyes elektronika a számára fontos információkat (pl: járműsebesség, egyes motorüzem állapotjellemzők stb.) a hozzá tartozó, jeladók segítségével nyeri, a multiplex hálózatban úgynevezett adatbuszokon keresztül az elektronikák egymással is és az erre alkalmas szenzorokkal, beavatkozókkal kommunikálnak. A hagyományos alkalmazás eleve zsákutcának bizonyulna egy felsőosztályba tartozó gépjárműnél ahol az elektronikák száma meg haladhatja az ötvenet is!
Például a jelenlegi gépjárműveknél a járműsebesség-információ ma már jellemzően ABS rendszertől származik, ez vezetékes kapcsolaton keresztül eljut a műszerfalhoz, majd a multiplex hálózaton keresztül az erre az információra ,,kíváncsi” elektronikák (befecskendező rendszer, a sebességfüggő elektromos szervokormány, audiorendszerek) ha ,,érdekli” őket akkor felhasználják. Ezzel a vezetékek és csatlakozók száma csökkenthető, az utólagos opciók beépítése egyszerűbbé válik.

Milyen hálózatokat kezel a BSI?

Jellemzően több egymástól független hálózatcsoporttal kommunikál a BSI. Az 1. ábrán látható, hogy például három egymástól független hálózat a BSI-n keresztül tud egymással kommunikálni,azaz átjáróként szolgál számukra, mivel az egyes hálózatcsoportok más-más kommunikációt használnak. Például ma már nem ritka, hogy egy gépjárműben 3-4 egymástól eltérő adatátviteli sebességet használó CAN (Controller Area Network- Bosch fejlesztés) hálózat, illetve legalább ugyanennyi VAN (Vehicle Area Network- Peugeot, Citroen és Renault fejlesztés) hálózat található. Azaz a BSI veszi a CAN hálózaton érkező, különféle funkciókhoz szükséges információkat majd felteszi, őket a VAN hálózatra, és fordítva.

Milyen a BSI fizikai felépítése?

A vezérlőegységen az olvadó biztosítékokat és reléket tartalmazó teljesítmény panel is megtalálható. Azaz az különböző logikai és kommunikációs funkciók mellett az itt található csatlakozókon keresztül történik a villamos teljesítmény elosztás is.

Milyen a BSI diagnosztizálhatósága?

Diagnosztikai eszköz segítségével számos információ elérhető, bevihető.

Hibadetektálás

Diagnosztikai műszer segítségével a tárolt hibakódok kiolvashatók, beavatkozó tesztek (egyes beavatkozók működtetése) elvégezhetők és a BSI konfigurálási adatai kiolvashatók.

A BSI konfigurálása

Mivel a BSI számos ECU-val, szenzorral, beavatkozóval van kapcsolatban, így a vezérlőnek pontosan ismernie ezen egységek meglétét, azaz tudnia kell, hogy milyen kitől milyen információra számíthat, illetve kit utasíthat. Ezért az adott gépjármű opciói, egyedi jellemzői a BSI-ben eltárolásra kerülnek. Így egy utólagos opció beszerelését (pl: ködlámpa) meg kell tanítatni az elektronikával, azaz utólagosan át kell konfigurálni a vezérlőt, hogy az üzemszerűen működtethesse az adott opciót. Azaz az előző példánál maradva, ha nem működnek a ködlámpák, nem biztos hogy az izzók, vagy a biztosíték, illetve a kábelezés rossz. Lehet, hogy a BSI nem lett „megtanítva” ennek a működtetésére.

A BSI újraprogramozása

A vezérlő esetleges cseréje után kell elvégezni, ami magába foglalja a már említett konfigurációs beállítások bevitelét, plusz kiegészül néhány csak az adott gépjárműre érvényes adatok megadásával (pl: az alvázszám). Márkaszervizekben a BSI távfeltölthető (programfrissítés) és távkódolható.