A TAPU belvilága

A VAG csoport adagolóporlasztós TDI motorjainak fontos segédberendezése az egy egységet képező ún. kettős- vagy tandemszivattyú. A vákuumos működtetésű berendezésekhez, például a fékszervóhoz, a vákuumos membráncellákhoz kell a vákuumszivattyú. A tüzelőanyagszivattyú a tankból szívja a gázolajat és létrehozza az adagolóporlasztók működéséhez szükséges feltöltési nyomást.

Két beszállító tandemszivattyúját találjuk a közel tíz éve gyártott motorokon, az egyiket a Bosch cég, a másikat a LuK állítja elő. A két szivattyú a gázolajoldali nyomásfokozás megoldásában tér el egymástól. A hálózati elhelyezést, a feladatok teljesítését illetően természetesen a két szivattyú azonos.

A gyári javítási utasítás a „tandempumpa” megbontását nem engedélyezi. Működésellenőrzésében nyomásmérésre kell szorítkoznunk.

A szivattyúkat szétbontottuk azért, hogy megmutassuk felépítésüket, szerkezeti elemeiket. A szivattyúk szerelhetőek, és vannak szerkezeti elemei, például a tömítések, melyek cseréjére van esélyünk. Ha pótalkatrészt nem is kapunk hozzájuk, tipikusan alkalmasak a „kettőből egyet” javításra, és véleményünk szerint felújításukra egy gépműhely rá is állhat.


1. ábra

A hengerfej lendítőkerék oldali homlokfalára szerelt tandemszivattyút a hengerfejben lévő bütyköstengely közvetlenül hajtja. A szivattyú tüzelőanyagkörben elfoglalt helyét az 1. ábra mutatja. A szivattyú gázolajbemenetén a tankból szívott gázolaj lép be, másik csonkja, a tankba visszatérő ág. A hengerfejből, a PD egységektől érkező, a szivattyún keresztül visszatérő gázolaj lép itt ki. A nagynyomású tüzelőanyag a szivattyúból közvetlenül a PD egységek hengerfejben lévő tápcsatornájába kerül. A PD tápcsatornában a gázolaj nyomását nyomáshatároló szelep állítja be.

Visszacsapó, maradónyomás-határolószelep van a visszafolyóágban is: a nyomás értéke a motor leállítása után kb. 1 bar.

Nyomásellenőrzés

Az ellenőrzéséhez nyomáselvételi helyet alakítottak ki a szivattyúkon, ezt a fényképábrákon felfedezhetjük.

A mérés előkészületénél két ok miatt is legyünk óvatosak, egyrészről, mert a rendszer nyomás alatt van, másrészről mert a szivattyú és a tüzelőanyagvezetékek nagyon felforrósodhatnak!

Használjunk védőkesztyűt és védőszemüveget!

Hajtsuk ki a tandemszivattyú nyomáselvételi hely zárócsavarját. A nyomásmérő órát a tandemszivattyú mérőcsonkjához csatlakoztassuk (a szűk hely miatt ez nem könnyű szerelési művelet!).


2. ábra: a tandem tüzelőanyag-szivattyú nyomóoldali nyomása (ajánlott mérési pontok)

Csatlakoztassunk fordulatszámmérőt a motorhoz. A nyomásadatokat a 2. ábra mutatja.

Visszaszereléskor a zárócsavart – új tömítéssel - 25 Nm-rel húzzuk meg.

Mi van akkor, ha…

 

…a nyomás kisebb. Zárjuk el a tandemszivattyú visszafolyó ágát a szivattyú és a hűtő egység között, ha ekkor a nyomás eléri a névleges értéket, akkor a PD egység „O” gyűrűi eresztenek át – cseréljük azokat.

…a nyomás továbbra is kisebb, cserélni kell a tandemszivattyút. Ekkor lehet arról szó, hogy képes útmutatásunk alapján szétszereljük. Mivel ezt a gyár nem engedi meg, így természetesen szerelési értékeket, például meghúzási nyomatékokat sem ad meg.

A tandemszivattyú tömítetlenség mérés

A tandemszivattyú belső tömítetlensége esetén a gázolaj és a motorolaj összekeveredhet.


3. ábra

A szivattyúról vegyük le a szívó (előremenő) vezetéket (fehér jelölés) és a visszafolyó vezetéket (kék jelölés). A visszafolyót vakdugóval tömítsük le. Az előremenő ágra szabályozható nyomással levegővezetéket csatlakoztassunk (3. ábra). Nyomjuk meg a rendszert 1,0 bar-ral (max. 1,3 bar!), zárjuk le az előremenő ágat, és figyeljük a nyomásesést: 1 perc alatt nyomásesés nem lehet.

A tandemszivattú leürítése

A tandemszivattyú nyomó- és visszafolyóvezetékeit csatlakoztassuk le.

Előtartályos kézi vákuumszivattyút használjunk. Csatlakoztassuk a visszafolyóág szivattyúcsonkjára a vákuumszivattyú leválasztótartály előtti csövét, majd szivattyúzzuk le a gázolajat.


4. ábra

A LuK gyártmányú tüzelőanyagszivattyú belső felépítését, csatornáit a 4. ábra mutatja. Vessük össze az első ábrával és a fényképábrák részleteivel, hogy azonosítani tudjunk minden részletet. A szivattyúfedél csavarjainak biztosítása különleges: a csavarkeresztmetszet háromcsúcsú poligon geometriájú, ezt talán a csavar fényképén is kivehető. Az 1,9 literes PDTDI motor egyetlen visszahívása ezen csavarok miatt volt, mert egyszer csak, motorüzem közben elszakadtak.

A képsorozat először a LuK szivattyút mutatja be, ezt követi a Bosch gyártmány.

Reméljük, hogy a képek és képfeliratok egyértelművé teszik a szerkezetet, és útmutatást adnak azoknak, akiknek – például oktatási intézményeknek – szétszerelni támad kedvük vagy szükségük. Az Audi Hungaria Motor Kft. (igen nagy köszönet ezért e helyről is a gyárnak) igen sok PDTDI motort ajándékozott szakiskoláinknak. Mivel a motorral dokumentáció hozzájuk nem érkezett, ez a cikk is segíthet a motor és szerkezetei megismerésében.

Természetesen az igazi segítséget egy hosszabb tanfolyam adhat - ahol a tandemszivattyúkat sokkal részletesebben tárgyaljuk - melyet például Nyíregyházán tartunk 2007. február 10-én a Bánki Szakközépiskolában, majd májusban Baján.


A PD TDI motor LuK gyártmányú tandemszivatyúja


A PD TDI motor Bosch gyártmányú tandemszivattyúja