Értsünk szót! – 3. rész

Folytatjuk fogalomtisztázó sorozatunkat. Naponta születnek az automobil-technikában újdonságok, mindegyik bevezet valamilyen új – vagy a mi szakmánkban új – fogalmat, azonnal lesznek új rövidítések, betűszavak. A rendeletek világának útvesztője, a rendeletek és szabványok viszonya egymással, alá-, illetve fölérendeltségük mind olyan téma, melyben jól jön a tájékozottság. Az eligazodásban, fogalomtisztázásban szeretnénk továbbra is segítségükre lenni. 

 

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.