Össztűz a tűzfal ellen

Az Európai Bíróság (EB) foglalkozott a járművek fedélzeti diagnosztikai rendszereihez (OBD) való részben korlátozott hozzáféréssel, és egyes autógyártók gyakorlatát jogellenesnek minősítette. Ez derül ki a Carglass sajtóközleményéből. 2022 júniusában a Belron leányvállalata keresetet nyújtott be az ATU-val a Kölni Regionális Bíróságon az OBD blokkok (Secure Gateway; SGW) ellen, a Stellantis leányvállalatával, az FCA-val szemben. Mivel a kérdés az uniós jogot érintette, a luxemburgi bírákhoz került az ügy.

„A Bíróság (nyolcadik tanács) a következőképpen határoz: A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint az ilyen járművekhez szánt egységek, amelyek módosítják a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletet, valamint hatályon kívül helyezik a 2018/858 rendelet X. mellékletével összefüggésben értelmezett 2007/46/EK irányelvet, úgy kell értelmezni, hogy az kizárja, hogy a járműgyártó az említett rendeletben meghatározottaktól eltérő feltételek mellett férhessen hozzá független gazdasági szereplőként a járműjavítási és -karbantartási információkhoz és a fedélzeti diagnosztikai információkhoz, beleértve az ezekhez az információkhoz való írási hozzáférést is.”

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.