TPMS szenzorok illesztése Ford C-MAX gépjárműnél

A szakma számára ismert, hogy 2014. november 1-jétől minden(!), az Európai Unióban újonnan forgalomba helyezett gépjárműnek rendelkeznie kell TPMS-szel (Tire Pressure Monitoring System – gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer). A TPMS-rendszerek általános ismertetésével az Autótechnika 2014/11. számában található cikk foglalkozott. Az alábbiakban a Ford gépjárműveken alkalmazható feltanítási eljárást ismertetjük.

Kerékcsere, illetve TPMS szenzor csere esetén szükséges a TPMS szenzorok feltanítása. Azaz a kerekek gépkocsin elfoglalt helyét a jármű fedélzeti komputerében rögzíteni kell. Az alábbiakban egy C-MAX-on mutatjuk be a feltanítás lépéseit, de a többi Ford-modellnél is azonos az eljárás. Az illesztés megkezdéséhez az ECU-t tanuló üzemmódba kell helyezni, ami az alábbi műveletekkel végezhető el:
– A gépjárművet és a motort állítsuk le, húzzuk be a kéziféket. Nyomjuk be és engedjük fel a fékpedált.
– Fordítsuk el háromszor a gyújtáskulcsot OFF pozícióból II pozícióba a motor beindítása nélkül és a végén a kulcsot hagyjuk bekapcsolt helyzetben.
– (Nyomógombos gyújtáskapcsoló esetén ugyanígy háromszor adjuk rá, majd vegyük le a gyújtást úgy, hogy a végén a gyújtás maradjon bekapcsolva!)
– Nyomjuk le a fékpedált legalább 2 másodpercig, majd engedjük fel.
– Fordítsuk a gyújtáskulcsot OFF helyzetbe (a kulcsot ne vegyük ki).
– Fordítsuk el háromszor a gyújtáskulcsot OFF pozícióból II pozícióba a motor beindítása nélkül és a végén a kulcsot hagyjuk bekapcsolt helyzetben.
– Ha a fenti eljárást helyesen hajtottuk végre, akkor a kürt egyszer kb. 1 mp-ig meg fog szólalni. A műszerfali kijelzőn „Train left front tyre” (bal első kerék feltanítás) üzenet fog megjelenni.

Ezek után a megfelelő TPMS kézimű- szerrel a bal első keréktől indulva, az óramutató járásával megegyező irányban körbemenve, a kerekeken a szenzorok feléleszthetők.

Az információs kijelzőn a tanítási sorrendben a következő kerék kiírásra is kerül. Azaz „Train right front tyre” (jobb első kerék feltanítás), „Train right rear tyre” (jobb hátsó kerék feltanítás), majd a „Train left rear tyre” (bal hátsó kerék feltanítás). A feltanítási folyamat közben minden egyes sikeresen feltanított pozíciónál a kürt kb. 1 mp-ig meg fog szólalni. (Ha a kürt kétszer egymás után szólalna meg, az a feltanítás sikertelenségét jelzi, ilyenkor ismételjük meg a műveletsort!) Amikor a bal hátsó keréknél a feltaní- tási folyamattal végeztünk és ezt az ECU a kürttel visszajelezte, az információs kijelzőn a „Training complete” (Feltanítás befejeződött) üzenet fog megjelenni. A kormánykeréken lévő OK gombbal nyugtázzuk az üzenetet és vegyük le a gyújtást. Ezzel a feltanítási eljárás befejeződött. A kerékcserék, a feltanítás, illetve a guminyomások beállítása után – pl. amikor eltérő méretű és így eltérő nyomású gumiabroncsokat szerelnek fel a nyári-téli kerékcserekor – a rendszerrel még meg kell taníttatni a megváltozott guminyomásértékeket is. Zárójelben jegyzem meg, hogy elméletileg a gépjárművezetőnek is el kellene tudnia végeznie az alábbi folyamatot minden guminyomás-beállítás után! Ehhez az információs kijelzőn – a kormányon lévő vezérlőgombok segítségével – válassza ki a „Settings” (Beállítások), majd a „Driver assist” (Vezetőtámogató rendszer) menüpontot. A menüpontba belépve a „Tyre monitor” (Gumiabroncs-felügyelet) sort válassza ki. Nyomja le és tartsa lenyomva az OK gombot.

Ekkor megjelenik a „Hold OK to store tyre pressure” üzenet. Az üzenetnek megfelelően, ha lenyomva tartja kb. 5 másodpercig az OK gombot, akkor a „Tyre pressure stored” (Guminyomásérték tárolva) üzenettel nyugtázza a rendszer az aktuális guminyomásérté- kek megtanulását.

Az így tárolt nyomásértékektől való jelentősebb eltérésnél kapcsolja be a rendszer a figyelmeztető lámpát, ez az eltérés az első és a hátsó gumiabroncsoknál különböző mértékű! Hiszen a hátsó tengely terhelése lényegesen nagyobb értékek között változhat, a gépjárműterhelés függvényében. Váljék hasznára!