Tájékoztató a vizsgálóállomások megújító auditálásának ügymenetéről

A műszaki vizsgálóállomás auditálását szabályozó, jelenleg érvényes jogi környezet alapján a megszakítás nélküli működés fenntartása érdekében az engedéllyel rendelkező vizsgálóállomásnak folytonos auditált státusszal kell rendelkeznie.  A 2021. évben egy vélelmezett státusz alapján indult el az auditálás, a korábban a közlekedési hatóság által végzett ellenőrzésre épülve. Az új rendszer bevezetésére való figyelemmel indokolt esetben az auditáló szerv többszörös hiánypótlást és hosszabb határidőket is engedélyezett. Ez azonban a megújító auditnál már nem indokolt, hiszen a vizsgálóállomások számára ismertek mind az auditálási folyamat lépései, mind az elvárások. 


Az auditálási folyamat időigénye

A folyamatos működés biztosítása szempontjából a jogszabályban előírt benyújtási határidőhöz közeli kérelembenyújtás jelentős kockázatot jelenthet. 

Az auditálás időtartamát befolyásoló tényezők:
– jogszabályváltozások, amelyek érintik a személyi, tárgyi és kialakítási feltételeket,
– hiánypótlás időigénye: az auditáló szerv által talált hiányosságok pótlása,
a) az előzetes értékelés során felszínre került, főként adminisztratív hiányok, 
b) a helyszínen fizikailag hiányzó személyi, tárgyi és kialakítási feltételek: lejárt kalibrálás.


A megújító audit kérelmének időzítéséhez az alábbiakra is érdemes ügyelni:
1. A beérkezett auditkérelem előzetes feldolgozása: 21 nap
2. A vizsgálóállomás részére hiánypótlásra (amennyiben szükséges) nyitva lévő határidő: 8 nap
3. A hiánypótlás feldolgozása: 21 nap
4. Helyszíni ellenőrzés szervezése és végrehajtása: 30 nap
5. A vizsgálóállomás részére hiánypótlásra (amennyiben szükséges) nyitva lévő határidő: 30 nap
6. Az audit eredményének megállapítása: 8 nap

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.