Szélvédőcserével kapcsolatos tapasztalatok, elképzelések, elvárások

A francia hátterű Saint-Gobain több mint 350 éves, 75 országban van jelen, a világ 100 innovatív ipari csoportja közé tartozik. A Sekurit Service-nek, a Saint-Gobain csoport tagjának a feladata az autóüveg-piaci ellátás, a kapcsolódó ügyfélszolgáltatás és szerviztámogatás, a Sekurit Partner-hálózat gondozása. A Saint-Gobain szélvédőcsere témakörben fordult az Ipsoshoz kutatási igénnyel. Különös tekintettel az autósok körében az ADAS rendszerek ismertségére, a szélvédőcsere után a kalibrálás szükségességére irányult a kutatás.

Mivel a Saint-Gobain közvetetten, szervizpartnerein keresztül áll kapcsolatban a végfelhasználókkal, az autóüvegezés műhelyeivel, a márkaszervizekkel és az általános autójavítókkal, nincsenek első kézből származó adatai, így a felmérés célja:

 • körbejárni az autótulajdonosok irányultságát a szélvédőcsere kapcsán felmerülő minőségi és árazásbeli igényeikről,
 • általános véleményfelmérés a szélvédőcseréről, az ügyfélkiszolgálási és értékesítési tapasztalatokról,
 • feltárni a szélvédőjavítás és -csere ügyfélútját, megtudni a végfelhasználó tapasztalatait,
 • feladat volt a benyomások, tapasztalatok, érzelmi drájverek mellett a fájó pontok megtalálása is.
   

A FELMÉRÉS MÓDSZERTANÁNAK NÉHÁNY ADATA

Módszertan: online adatfelvétel CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Célcsoport: gépjármű-tulajdonosok Magyarországon, a magyar felnőtt népesség azon tagjai, akik gépjárművet birtokolnak.
Külön elemzendő alminta a szélvédőcserén vagy -javításon átesett gépjármű-tulajdonosok.
Mintanagyság: N = 1100 A területi kvóták a KSH-adatbázis szerint lettek kiszámítva: személygépkocsiszám/régió.
Kérdőív hossza: 15 perc. Adatfelvétel időpontja: 2023. 03. 14–20.

A megkérdezettek összetétele: férfi 42,7%, nő 57,3%.

Életkor szerinti megoszlásuk:

 

Lakóhely szerint községben/faluban él 22,5%, értelemszerűen a többiek városiak.

Régiók szerint a Pest megyei megkérdezettek aránya 35,6%, az ország többi régiójában egyenletes az eloszlás.

A megkérdezettek tulajdonában lévő gépjárművek száma:

 • 1 autó 76,3%,
 • 2 autó 20,4%,
 • 3 autó 3,4%.

Az autók átlagéletkora 14,1 év, megoszlása az alábbi:

 

SZÉLVÉDŐKÁROK

Tízből 6 válaszadót ért már valamilyen szélvédőkár. Közel felüknek javítani kellett a szélvédőjét, kicsit kevesebbjüknek cserélni, több mint tizedüknek pedig javítással és cserével kapcsolatban is van tapasztalata.

A megkérdezettek több mint felét, 58%- át érte már valamilyen szélvédőkár.
Bázis: 1100 (teljes minta); 642, akit már ért szélvédőkár.

Szignifikánsan több férfivel fordult elő ilyen eset, mint nővel, és gyakoribb azok esetében, akiknek több autó van a tulajdonában.

A tulajdonosok autójának szélvédője sérült:

 • javítást kellett végezni az esetek 45,3%-ában,
 • szélvédőcsere vált szükségessé az esetek 41,1%-ában és
 • mindkettő az esetek 13,6%-ában.
   

VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK ISMERETE

A megkérdezettek háromnegyede ismeri a vezetéstámogató rendszereket, közülük minden hatodik tudja, hogy a szélvédőnek kiemelkedő szerepe van a működésükben.

 • 74% ismeri a vezetéstámogató rendszereket.
 • Olvasott róla: 38,6%
 • Ismerősnek van ilyen felszereltségű autója: 13,1%
 • Vezetett már olyan autót, amiben van ADAS: 11,9%
 • Van az autójában: 10,5%
 • Még sosem hallott róla: 25,9%
 • 59% tudja, hogy a szélvédőnek kiemelkedő szerepe van a vezetőtámogató rendszerek működésében.

Bázis: 1100 (teljes minta); 815 (ismeri a vezetéstámogató rendszereket); 481 [aki tudja, hogy a szélvédőnek kiemelkedő szerepe van a vezetőtámogató rendszerek (sávtartó asszisztens, táblafelismerő rendszer) működésében].


SZÉLVÉDŐCSERE ÉS A VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

Kérdés:

 • Tudja Ön, hogy ezeket a rendszereket az autógyártók előírásai szerint szélvédőcsere után jellemzően újra kell kalibrálni (újra be kell állítani, hitelesíteni kell, hogy megfelelően működjenek)?
 • Szélvédőcsere során termékmásolatok használata esetén az Ön tudomása szerint az alábbiak közül milyen kedvezőtlen helyzetek merülhetnek fel?
 • Hallott Ön arról, hogy a szélvédőcsere után a következő hibák fordulhatnak elő?

Azok közül, akik tájékozottak a vezetéstámogató rendszerekben, közel háromnegyedük tudja, hogy szélvédőcsere után újra kell azokat kalibrálni. Az internet a legfőbb forrás, ahonnan tájékozódnak. Az összes megkérdezett egy ötöde tudja, hogy termékmásolatok esetén előfordulhat, hogy a vezetéstámogató rendszerek nem megfelelően működnek, kicsit több, mint a harmaduk hallott róla, hogy csökkent működés előfordulhat.

 • 71% tudja, hogy szélvédőcsere után újra kell kalibrálni a rendszert,
 • 41% az interneten olvasta,
 • 17% ismerősöktől hallotta,
 • 13% szerelő tájékoztatta,
 • 28% nem tudott róla,
 • 20% tudja úgy, hogy szélvédőcsere során termékmásolatok használata esetén előfordulhat a vezetőtámogató rendszerek nem megfelelő működése,
 • 35% hallott róla, hogy szélvédőcsere után előfordulhat a vezetőtámogató rendszerek csökkent működése.

Egy felmérés célja mindig az, hogy feltárjon egy állapotot, segítsen a tisztánlátásban és alapot adjon, remélhetően helyes következtetések levonására. Az Ipsos ADAS-kutatási riportja ad alapot erre.

Kedvező, hogy az autósok számára nem ismeretlenek az autó vezetés-/ vezetőtámogató asszisztensei, és az autóüveges szakma számára szinte meglepő, hogy a szélvédőcsere utáni kamerakalibrálás szükségessége is sokak számára valamennyire ismert. Ez jelenti azt is, hogy a számlán megjelenő tételt, mint ismeretlent, többen nem reklamálják, esetleg hiányát számon is kérik, mint biztonságukat szolgáló javítási tételt.

Világunkban az, hogy erről leginkább az internetről szereznek tudomást, természetes, de feltételezhető, hogy az autóüvegesek a kalibrálási művelet indokoltságának elmagyarázására sajnos nem fordítanak kellő figyelmet és időt. Pedig igazán releváns információval ők tudnak az ügyfélnek szolgálni. Azok szaktudása, akik az újrakalibráció fontosságát nem ismerik el (jó lesz az anélkül is…), megkérdőjelezhető.
A gépjármű közlekedésbiztonság-automatizációjának bővülése – az asszisztensek képességének gyarapodása – egyre bővülő és gyorsan fejlődő technika. Az egyre pontosabb környezetérzékelés alapja a „látószervek” kalibráltsága, szélvédőcsere után az újrakalibráltság.

Az évenként megrendezett közlekedésbiztonsági „Látni és látszani” akcióhónap kiszélesített keretei közé mindenképpen beletartozik a mesterséges látás témaköre is. A biztonságot növelő asszisztensek kamera és radar „látásúak”. A kamerák a szélvédő mögül tekintenek a környezetre, így ezek érdemi működése függ a szélvédőtől, annak mindenkori tisztaságától, az üveg jellemzőitől, működésének megfelelősége pedig a kalibráltságtól.

A biztonság sok apró tételből áll össze. Az ADAS-szal – vezetőtámogató asszisztens rendszerrel – felszerelt jármű szélvédőjénél, amelyik autó megkívánja, a szerviz felelősége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kamera működési feltételei tökéletesen rendben vannak-e, ami azt jelenti, hogy helyesen értelmezi-e az útról és az úton közlekedőktől érkező, általa észlelt információkat.

Ne feledjük: az emberi látás és a kameralátás rokonok, problémáik sokban közösek.

A műhelynek, hogy elvégezze a kalibrációt, szüksége van hardver és szoftver eszközökre, de ugyanilyen fontos a kiváló minőségű, tökéletes formájú szélvédő is, amely nem torzítja a látást és az információkat. A követelmények sora elején áll a szakember nevéhez méltó, folyamatosan megújítandó szaktudás és gyakorlat.