Izzócsere - BMW E46, xenon


 

A vezetőoldali távolsági fény izzójának cseréje. Fordítsa el a műanyag reteszt a két fülénél fogva ütközésig a jelölt irányba, majd az izzót foglalattal együtt húzza ki a helyéről! Az izzó típusa: 55 W, H7.


 

A vezetőoldali városi fény izzójának cseréje. A bajonettzáras rögzítést fordítsa el ütközésig a jelölt irányba, majd az izzót foglalatával együtt húzza ki a fényszóróházból! Cserélje ki az izzót! Az izzó típusa: W 5 W!


 

A vezetőoldali irányjelző izzójának cseréje. A képen látható nyíláson bedugott csavarhúzó segítségével oldjuk a rögzítő csavart! A rögzítő csavar hosszú, így hosszan kell csavaroznunk, addig, amíg teljesen ki nem tekertük a helyéről! Ügyeljünk arra, hogy a rögzítő csavar, a tartó kosarával együtt ne essen be a motortérbe!


 

A fényszóróház és az irányjelző izzó burkolata két külön elemből áll, így a csavar oldását követően előrefelé ki tudjuk húzni a helyéről!


 

A vezetőoldali tompított fény izzójának cseréje. A fényszóró hátsó burkolatát a jelölt helyen lévő műanyag retesz oldásával távolítsuk el a helyéről! Ügyeljünk arra, hogy a burkolat alsó részén két láb található, melyek a fényszóróházra rögzített fülekben ülnek! Óvatosan mozgatva tudjuk csak kiemelni, a hely szűkössége miatt!


 

Fordítsuk el a jelölt irányba a nagyfeszültségű elektromos csatlakozót 900-ban, majd húzzuk le az izzóról!


 

Az izzót rögzítő gyűrűt fordítsuk el a jelölt irányba! A rögzítő gyűrűvel együtt húzzuk ki a helyéről a xenonizzót! Visszahelyezéskor ügyeljünk arra, hogy a kis képen jelölt fülek beüljenek a megfelelő helyre! (Támpontot ad az a tény, hogy az izzó kívül futó vezetékének alul kell elhelyezkednie!) Óvatosan járjunk el, mert a csatlakozóban akár 25 000 voltos feszültség is lehet! Az izzó típusa: D2S 35 W.


 

Az utasoldali távolsági, városi fény és irányjelző izzójának cseréje. A vezetőoldalon ismertetett eljárásokat követve kell kicserélni az izzókat!
Az utasoldali tompított fény izzójának cseréje. A xenonizzó cseréjéhez ki kell csavarnunk a fényszóró- és szélvédőmosó tartályt rögzítő csavart! Felfelé emelve kihúzhatjuk a tartály alsó rögzítő nyúlványát is a helyéről! A tartályt kissé átlósan megbillentve kell kiszerelni a fedelet a helyéről! A többi lépés a vezetőoldalon ismertetett módon végezhető el!


 

A fényszóró kiszerelése. A fényszóró kiszereléséhez először az irányjelző izzó házát kell kiszerelni az ismertetett módon. Ezt követően a fényszórómosó fúvókáit tartó részegységet kell kiszerelni! Azért, hogy a fényezés ne sérüljön, műanyag kanál segítségével feszítsük ki a mosót, majd húzzuk ki ütközésig!


 

A jelölt helyen a csővezetéket fogó segítségével fogjuk meg, és a fúvókákat tartó egységet húzzuk ki a helyéről! A mosófolyadék így a szabadba távozik a tartályból. Ezt a folyadékot fogjuk fel egy edénybe! A folyadéktartály fedelét nyissuk ki, és szánkkal fújjunk bele, hogy maradéktalanul kiürüljön a rendszer!


 

A csővezetéket engedjük el! Ekkor az automatikusan alaphelyzetbe fog állni! Oldjuk a fényszórót rögzítő négy darab csavart! (A nyíllal jelölt helyeken találhatóak!)


 

Az elektromos csatlakozókat oldva, előrefele húzzuk ki a helyéről a fényszórót! Ügyeljünk arra, hogy a nyíllal jelölt helyeken a fényszóró alatti díszléc műanyag reteszekkel van rögzítve a karosszériához! A fényszóró és a színre fújt díszléc egyben fog kijönni a helyéről!


 

Visszaszereléskor először oldjuk a díszlécet a fényszóróházra rögzítő műanyag reteszeit! Húzzuk ki fogóval a csővezetéket, majd illesszük a helyére a fényszórót! Egy másik fogó segítségével illesszük a helyére a díszlécet, majd szereljük vissza a fúvókaegységet a helyére! Ügyeljünk arra, hogy a képen jelölt vezérlővájatok üljenek fel az arra kialakított sínekre!


A ködfényszóró izzójának cseréje. A fényszórót a fent ismertetett módon szereljük ki a helyéről! Csavarozzuk ki a ködfényszóróházat rögzítő három darab csavart (kettő a felső részen, egy az alsó részen található)! Fordítsuk ki a helyéről a ködfényszórót, majd az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsuk el ütközésig az izzót foglalatával együtt és cseréljük ki az izzót!


 

Az elektromos csatlakozók mindegyikét egy billenő retesz oldásával lehet lehúzni a helyéről! Praktikus tanács a feszegetés elkerülésére!

Ellenőrizzük az izzók megfelelő működését az ismert szakmai gyakorlatnak megfelelően. Soros diagnosztikai műszer segítségével a hibakód-kiolvasást, valamint az előrevilágítás-szabályozás alapbeállítását végezzük el!