Izzócsere – Meriva 1.6i


Vezetőoldali tompított izzó cseréje. Oldjuk a bepattanó kötést csavarhúzó, vagy a bevált módszerek segítségével, majd a relédobozt húzzuk ki felfelé a tartójából.


A fényszóróház hátsó fedelét ütközésig, balra elfordítva vegyük le!


Az izzófoglalatot az izzóval együtt hátrafelé húzzuk ki a helyéről. Az izzó visszaszerelésénél ügyeljünk arra, hogy ütközésig visszanyomtuk-e az izzót a foglalatba!


Vezetőoldali fényszóróizzó és városi fény izzójának cseréje. Ehhez a művelethez ki kell szerelnünk a relédobozt az előbb említett módon. A fényszóróház hátsó fedelét ütközésig, balra elfordítva vegyük le!


A H1-es izzót rögzítő kengyelét kibillentve és a csatlakozót lehúzva cseréljük ki a halogén izzót. A városi fény izzójának cseréjekor az izzót foglalattal együtt húzzuk ki a fényvetőházból, majd cseréljük ki azt.


A vezetőoldali irányjelzőizzó cseréje. Az előbbiekben említettekhez hasonlóan ez esetben is ki kell szerelni a relédobozt. Az izzófoglalatot ütközésig fordítsuk balra, majd az izzóval együtt fordítsuk ki a fényszóróból.


Utasoldali tompított izzó cseréje. Mindenek előtt az ablakmosó folyadék betöltő csőcsonkját kell kiszerelnünk. Az őt tartó kar bepattanó kötését oldjuk, majd a csőcsonkot húzzuk le a helyéről!


Csavarjuk ki a szívócsatorna 20-as Torx csavarját! A szívócsatornát jobbra húzzuk!


Az utasoldali irányjelzőizzó cseréje. Az őt takaró alkatrészeket, mint a tompított izzó cseréjének esetében szereljük ki! Kézzel nyúljunk be addig, míg el nem érjük az izzófoglalatot. Ha elértük, fordítsuk balra ütközésig, majd izzóval együtt fordítsuk ki a fényszóró foglalatából!


A szívócsatornát húzzuk le a levegőszűrőház csonkjáról, majd emeljük ki a helyéről. A fényszóróház fedeléhez, az izzófoglalathoz így már hozzáférünk, az izzócserét a vezetőoldalihoz hasonlóan végezzük el.

Vezetőoldali fényszóróizzó és városi fény izzójának cseréje az utasoldalon ugyanúgy történik, mint a vezetőoldalon, eltekintve természetesen a relédoboz kiszerelésétől!