A 25 W-os gázkisüléses fényforrásokról

Idővel a műszaki vizsgákon megjelennek olyan személygépkocsik, melyeken a gázkisüléses fényforrású fényszórókat vizsgálva, a vizsgabiztos felfedezi az automatikus magasságállítás, és a fényszórótisztító berendezés hiányát.

Az alábbiakban a hagyományos - nem szabályozott - rugózású személygépkocsik vonatkozásában kerül ismertetésre a gázkisüléses fényforrások, illetve az e fényforrásokkal szerelt fényszórók alkalmazása.

Az ENSZ-EGB, „Egységes feltételek járművek jóváhagyására a világító és fényjelző készülékek beépítése szempontjából” című 48. számú Előírás (48.R) 6.2.6. pontja - biztosítandó a jármű előtti útfelület megfelelő megvilágítása - a tompított fényszóró beépítési magasságától függően előírja a tompított fény sötét-világos határvonalának kezdeti lefele irányuló hajlásszögét.

Követelmény, hogy az előírásban meghatározott valamennyi statikus terhelési állapotban a határvonal függőleges hajlásszöge ne haladja meg a határértékek, valamint a kezdeti beállítás vonatkozásában előírt értékeket. Amennyiben e követelmény teljesítéséhez, a fényszóróhoz szintkiegyenlítő készülékre van szükség, ez a készülék önműködő kell legyen. Megengedhető azonban a vezetőülésből kézzel működtethető beállító készülék alkalmazása, feltéve, hogy kialakítása megfelel a 48.R e tekintetben meghatározott követelményeinek.


➊                                                                                    ➋

Az 1990-es évek elején kezdődött a gázkisüléses fényforrások, és az ilyen fényforrásokkal szerelt fényszórók gyártása. A fényforrások teljesítményfelvétele 35W volt. Idővel több változata is megjelent e fényforrásoknak, melyek kategória/típus jelzései a következők: D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S. Az elterjedten alkalmazott S jelű - vetítő rendszerű (projektoros) fényszórókban alkalmazott - változatok objektív fényárama 3200 lumen (lm). A tükröző rendszerű fényszórók R jelű fényforrásainak objektív fény árama pedig 2800 lm.

A 48.R 6.2.9. pontja rendelkezik azon tompított fényszórókra vonatkozóan, melyeknek a teljes objektív fényárama meghaladja a 2000 lument. Előírja, hogy e fényszórókat fel kell szerelni az ENSZ-EGB 45. számú Előírás szerinti fényszórótisztító berendezéssel. Továbbá az ilyen fényszórókra nem vonatkozik a kézi működtetésű beállító készülékek alkalmazásának lehetősége, azaz a szintkiegyenlítés automatikus működésű kell, legyen. Mindezen követelményeknek megfelelően kerültek, kerülnek kialakításra a 2000 lm feletti objektív fényáramú tompított fényszóró berendezések.


➌                                                                                    ➍

Közel húsz év elteltével megjelent a gázkisüléses fényforrások újabb generációja. Ezek jellemzője a 25W-os teljesítményfelvétel, és a 2000 (± 300) lm objektív fényáram. Az ilyen fényforrású tompított fényszórók esetében nem kell fényszórótisztítót, valamint automatikus szintkiegyenlítőt alkalmazni. Így a fényszóró berendezések egyszerűbbek, olcsóbbak, kevesebb hibalehetőséget rejtenek, továbbá egy újabb felszereltségi szint lehetőségét kínálják. Kétségtelen, hogy e fényszórók útmegvilágítása valamivel kedvezőtlenebb, azonban így is bizonyosan jobban világítanak, mint a halogén izzós fényszórók. A 25W-os fényforrások színhőmérséklete 4500K.

A 99.R Rev. 3. alapján a jelenlegi 25W-os fényforrások kategória/típus jelzései a következők: D5S, D6S, D8S.

Elsőként a D5S jelzésű említendő, különös tekintettel arra, hogy méreteit és minden egyéb jellemzőjét tekintve a jelenlegi összes - vetítő rendszerű fényszórókban alkalmazható - 35 és 25W-os fényforrástól feltűnően eltérő kialakítású ➊. Összehasonlítva a közismert, és elterjedten alkalmazott D1S jelű 35W-os változattal, jól láthatóak az előbbiekben említett különbözőségek ➋, ➌, ➍. A vétlen, vagy a szándékos felcserélés lehetősége kizárt.


➎                                                                                                ➏

A D6S jelű ➎ méretben, alakban azonos a D2S, D4S jelű 35W-os változatokkal, mint ahogyan a D8S jelű ➏ azonos a D1S, D3S jelű 35W-os változatokkal. Azonban, hogy a vétlen, vagy a szándékos felcserélés ne fordulhasson elő, a D6S és D8S jelűeken természetesen van egy „kis” különbözőség. Ez nem más, mint a fejrész felső kőralakú peremén/gyűrűjén található, a korrekt tájolást biztosító két bemarás egymáshoz viszonyított helyzete (D6S fejtípusa: P32d-1, D8S fejtípusa: PK32d-1) mely a 35W-os változatok egyikével sem egyező.


➐                                                                                    ➑

A tárgyi 25W-os fényforrások alkalmazása viszonylag új keletű. Például a D8S jelű jóváhagyása 2012. 07. hóban történt. Emellett megemlítendő, hogy még viszonylag kevés járművön találhatjuk ezt az új megoldást. A teljesség igénye nélkül néhány ismert gyártmány/típus újabb változatai, melyek esetében alapkivitelként, vagy opcióként alkalmazzák e fényforrásokat: Citroën C4 Picasso, Opel Corsa, VW Beetle ➐.


➒                                                                                     ➓

Az ilyen fényforrású fényszóróval rendelkező személygépkocsik jellemzői a következők. A járművön nincs beépített fényszórótisztító berendezés. A járművet alulról szemlélve nem találjuk a magasság érzékelő (szintérzékelő, terhelésérzékelő) karokat, jeladókat ➑, és ezzel összefüggésben a tompított fényszóró bekapcsolásakor nem tapasztalható a vetítőegységek függőleges irányú le és felfelé történő elmozdulása. A műszerfalon pedig megtalálható a hagyományos kézi működtetésű szintkiegyenlítő berendezés vezérlője. A már említett Citroën C4 Picasso-t szemlélve, nyoma sincs a fényszórótisztító mosófúvókájának ➒, valamint a műszerfalon beépítve látható a szintkiegyenlítő berendezés vezérlője ➓. A jármű fényszóróinak jóváhagyási jelcsoportját részletezve, nem található külön utalás a 25W-os fényforrásra ⓫. Ha első beépítésű, vagy azzal megegyező, jóváhagyott fényszóróval szerelt személygépkocsi esetében felfedezhetők a fentebb leírt gyári jellemzők, akkor az említettek hiányában is megfelelő a gázkisüléses fényszóró.


A jövőben célzottan figyelve a leírt sajátosságokkal rendelkező személygépkocsikat, idővel összeáll az érintett járművek gyártmány/típus listája, mely azonban bizonyára bővülni fog. Érdeklődéssel figyelhetjük, hogy ez az alkalmazás mennyire terjed a következő években.