"Láthatóság Éjszakája"

A látni és látszani elv következetes alkalmazása életeket menthet. Ennek okán szervezte meg a Hungaroringen található Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrumban, 2013. június 20-án a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Központja a „Láthatóság Éjszakája” minikonferenciát.

Azok a közúti közlekedési balesetek, amelyekben nehéz-tehergépjármű is résztvevő, sok esetben a jelentős anyagi káron túl emberéletet is követelnek. A tehergépjárműves személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekben a halálos baleseteknek több mint egyharmada éjszaka, korlátozott látási körülmények között történik. Ezért nagyon fontos szerep jut a láthatóságot javító fényjelző, fényvisszavető anyagok használatának. Ezek közé tartozik a nagyobb méretű gépkocsik felépítményén alkalmazott úgynevezett kontúrfólia.

A 2007/35/EK irányelvével összhangban a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet az újonnan forgalomba helyezett 7500 kg együttes össztömegnél nehezebb tehergépjárművek részére előírja a kontúrfólia használatát. A rendelet hatálybalépése előtt forgalomba helyezett járművekre azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik. (Vajon miért? Itt elfogadható a visszamenőleg történő alkalmazás kényszere. Erőtlen volt a jogalkotó, vagy blokkolta a társadalmi nyomás? Aki már vezetett éjjel és követett nem kontúrfóliás, valamint kontúrfóliás tehergépjárművet, pontosan tudja a dolog jelentőségét.)

A minikonferencián előadást tartott Deák János, a Közlekedéstudományi Intézet kutatója, aki azt vizsgálta, hogy miért van szükség a láthatóság javítására, és milyen műszakilag leírható jelenségek alapozzák meg ezeket a közlekedésbiztonságot javító intézkedéseket.

Ezt követte Siska Tamás közlekedéspszichológus előadása, aki a láthatóság és a vezetői magatartás kapcsolatát elemezte. Kiemelte, hogy a fényvisszaverő kontúrfóliával ellátott kamion észlelési távolsága tiszta időben, éjszaka, közvilágítás nélküli útszakaszon kb. 600 méterrel nagyobb, mint fólia nélkül. Elmondta, hogy a kontúrfólia alkalmazásának nagy előnye, hogy nemcsak az előttünk haladó jármű láthatóságát növeli meg, hanem azonnal információt kapunk arról is, hogy az előttünk haladó jármű tehergépkocsi.

Bogár László, a 3M Közlekedésbiztonsági Üzletágának felelőse előadásában bemutatta a kontúrfólia fényvisszavető képességeit, műszaki jellemzőit. Az előadásokat kültéri technikai bemutató követte, amelyen a résztvevők saját szemükkel győződhettek meg a kontúrfóliával ellátott és anélküli tehergépjárművek láthatóságának különbségéről.

A „Nehéz gépjárművek láthatóságának fokozása a 2007/35/EK irányelvvel összhangban, felzárkózási program” célja egyrészt bemutatni a jelenlegi helyzetet, demonstrálni a kontúrfólia jelentőségét, és előremutató javaslatokat tenni a jövőbeni felhasználás kiszélesítésére.

A programban a három hazai fuvarozói érdekképviselet – FUVOSZ, MKFE, NiT-Hungary –, és a Magyar Posta Logisztika bevonásával, egy meghatározott keretösszeg felhasználása mellett kontúrfóliához juttattak olyan fuvarozó vállalkozásokat, amelyek az előírások szerint nem kötelezettek ilyen eszköz használatára.