Az Euro6 tizenhat árnyalata

Az „Euro 6” előírásrendszere nem egyetlen előírást, hanem több, betűkkel jelölt (a-b-c-d), egymást felváltó előírást tartalmaz. A hazai forgalomba helyezésnél is fi gyelembe kell venni a különböző előírási szekvenciális fokozatokat. Példamutató e tekintetben is a német forgalmi engedély, illetve a KBA besorolási, azonosítási szisztémája. A címben szereplő „tizenhat árnyalat” a KBA-kódok számára utal. Jelen cikkünk táblázataival az Euro 6 sokféleségében kívánunk eligazodást, útmutatást adni.

Az Európai Unió államaiban eladott új gépjárművek károsanyag-kibocsátásának elfogadható szintjét az európai kibocsátási normák, az Euro-előírások határozzák meg. A kibocsátási normákat egy sor uniós irányelv tartalmazza, az idő előrehaladtával egyre szigorúbb határértékeket megállapítva. Napjainkban az Euro 6 fokozat vagy szint előírásai vannak érvényben. Ez azt jelenti, hogy csak az ennek eleget tevő, e szerint típusengedélyezett gépjárművek helyezhetők forgalomba.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.