AOTV 2012 - A döntő

Az Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny 2012. évi eseményei az április 26-án megtartott döntővel zárultak le. A döntő helyszíne a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. Budapest, Fáy utcai központi telephelye, székháza és műszaki oktatóközpontja. A döntőbe került három csapat kilenc versenyzője Debrecenből, Nyíregyházáról és Szombathelyről érkezett.

Az Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny (AOTV), az Autószerelők Országos Egyesülete és az X-Meditor Kft. Autó üzletág Autótechnika szaklap által meghirdetett és szervezett szakági tanulmányi verseny, melyre az autószerelő, autóelektronikai műszerész és a vonatkozó technikusokat képző intézmények, illetve diákjaik nevezhetnek. A verseny csapatverseny, egy csapat három főből áll, a csapat összetételét az iskolák a fenti három képzés tanulóiból szabadon állíthatják össze. Mint arról már beszámoltunk, 2012-ben az AOE bázisiskolai köréből 24 képzőintézmény 47 csapata adta le a nevezést. Az internetes válogatóversenyből a március 31-i középdöntőbe 10 csapat került, innen a döntőbe három csapat jutott tovább.

A verseny hagyományainak megfelelően a szervezők a döntő helyszíneként jeles magyarországi importőrt kérnek fel. Megkeresésünkre a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. szívesen igent mondott és támogatásáról biztosította a versenyt.

A versenybizottság

A döntő versenybizottsága az AOTV alapítóinak, a középfokú és felsőfokú képzés, valamint a verseny házigazdájának képviselőiből tevődött össze, nevezetesen

dr. Nagyszokolyai Iván elnök (XM–Autó üzletág),

Spindler Tibor társelnök (AOE),

Bagi Mihály (AOE),

dr. Emőd István (BME),

Markos László (Porsche Hungária).

Az Autótechnika Országos Tanulmányi Versenyt az X-Meditor Kft. Autó üzletága és az AOE szervezték.

A döntő feladatai

A döntőben a versenyzőknek írásbeli és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. Az AOTV, mint az ismert, csapatverseny, az AOE bázisiskoláinak köréből iskolánként egy vagy két háromfős csapattal lehetett nevezni, de a döntő írásbeli, tesztfeladati részében a versenyzők egyénileg oldották meg a feladatokat. Így versenyzőnként is lehetett a teljesítményüket értékelni. A csapatversenybe természetesen a csapattagok együttes eredménye számít be.

Az írásbeli a döntő házigazdája, a Porsche Hungária által összeállított tesztfeladatokkal kezdődött. A PoHu márkáinak történetéből, egyes emblematikus típusainak jellemzőiből, az importőr tevékenységére vonatkozó ismeretekből összeállított teszt 25 kérdést tartalmazott, azzal a nehezítéssel, hogy néhol a 6–8 válasz közül egynél több is lehetett jó.


Az Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny döntő résztvevői

A második, 10 kérdéses tesztet a JAF állította össze. A JAF, a Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Testülete elsődleges céljául tűzte ki a szakmában elkövetett szerzői jogsértések visszaszorításának támogatását. Ez a törekvés az AOTV céljaival is egyezik. Elsősorban, de nem kizárólagosan a gépjármű-forgalmazási és -javítási piac területeit célozva meg. A JAF-teszt aktualitását a döntő napján az adta, hogy éppen ezen a napon, április 26-án van a szellemi tulajdon világnapja.

Az írásbeli súlyponti részét az Autótechnika-teszt képezte. A versenyzőknek a kivetített kérdések, az azokat illusztráló vagy eleve feladatként szolgáló képek alapján kellett válaszolni, azaz írásban megadni a választ a megoldólapokon. A 29 kérdéscsoport és számos alkérdés megválaszolására jó ötven perc állt rendelkezésre. A változatos kérdések között volt amelyik a VIN szám szerkezetére, tartalmára utalt, gépjárműszerkezetek azonosítása, tulajdonságaik és jellemzőik alkottak egy jelentős csoportot, de voltak a verseny fő támogatójának, az Intent Hungária Kft.-nek Autocom rendszerteszterére vonatkozó kérdések is. Továbbá a hajtószíjak és szíjszerelések, tömegkiegyenlítés és kipárolgásgátlás, váltók és műszaki vizsga, OBD és villamos számítások, hogy ezen ízelítőnek szánt felsorolással a kérdések széles körét érzékeltessük.

A gyakorlati verseny a PoHu telephelyén, az oktatási központban volt. A gyakorlati verseny két és negyed órája négy, 30 perces feladatot tartalmazott. A célszerszámmal való hengerfej/szelep szerelés, majd a hagyományos, multiméterrel, oszcilloszkóppal végezhető diagnosztika elemei egy Bosch Mono-Motronic tanpadon, harmadikként a VW-csoport gyári műszerével, a VAS rendszerteszterrel egy Golfon való hibakeresés voltak a manuális feladatok. Ezt egészítették ki a negyedik feladatban a „terítékre” hozott korszerű gépjárműszerkezetek, melyeket – túl a felismerésen – jellemzőik, működésük magyarázatával is el kellett látni. Az „állomásfőnökséget” a PoHu műszaki oktatói, Papp László műszaki oktatási csoportvezető és munkatársai, Hernádi Géza, Kassa Tibor és Kiefaber Zsolt adták.

Amíg a verseny befejeztével a vizsgabizottság elmélyülten értékelt, a versenyzők és felkészítő tanáraik a PoHu gépjárműszervizében tettek látogatást.

Köszöntők…

A döntő záróünnepsége, eredményhirdetése délután négy órakor kezdődött a Porsche Hungária dísztermében. Az elnöki asztalnál, a versenybizottság tagjain túl helyet foglalt Eppel János, a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Kőfalusi László, az NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály vezető-főtanácsosa, valamint Csütörtöki Tamás, a rendező X-Meditor Kft. Autó üzletágának vezetője. Az ünnepség moderátora, az eredmény kihirdetője dr. Nagyszokolyai Iván, a versenybizottság elnöke volt.

Az elnöki asztal felszólalói köszöntőikben a szakember-utánpótlás ma különösen kiemelt fontosságáról, nehéz helyzetéről, az utánpótlásképzésben, -nevelésben a szakmai versenyek, a megmérettetés fontos szerepéről beszéltek. Az autótechnika rohamos fejlődése jól felkészült és önmagát folyamatosan továbbképezni tudó, akaró szakembereket igényel. A tanulók szakmai tanulmányi versenye ebben az életen át való tanulásban jelenti az első, igazán komoly állomást.


A győztes csapat átveszi a rendezvény fő támogatójától, az Intent Hungária Kft.-től a díjat

Eredményhirdetés

Porsche Hungária-teszt

A legjobb megfejtést Ladik Tamás (Bánki, Nyíregyháza) érte el, akinek Eppel János, a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója gratulált és adott át számára ajándékot.

JAF-teszt

A legjobb megfejtést Nagy Gergely (Savaria, Szombathely) érte el, aki a JAF ajándékcsomagját kapta jutalmul.

Autótechnika-teszt

A teszt első három helyezettje

1. Rácz Csaba (Brassai, Debrecen), 108 pont

2. Balogh Sándor (Bánki, Nyíregyháza), 104 pont

3. Borbély Sándor (Savaria, Szombathely), 98 pont

Az első helyezett a WESZTI Kft. különdíját, egy levegősszerszámot kapott, és mindhárom helyezettnek azonosan a Maróti Könyvkereskedés Kft. ajánlott fel a Bosch „sárga” könyvekből egy kisebb sorozatot.

Egyéni abszolút verseny

Versenyzőnként összegeztük a tesztek és csapatuk eredményét, ebből alakult ki a döntő kilenc versenyzője abszolút sorrendje.

1. Borbély Sándor (Savaria, Szombathely), 290 pont,

2. Balogh Sándor (Bánki, Nyíregyháza), 286 pont,

3. Solymosi Miklós (Savaria, Szombathely), 285 pont

Egy-egy különdíjban részesült az abszolút verseny első két helyezettje, akik a Garagent AutóTeszt Hungary Kft. optikai üregvizsgálóját kapták.

Csapatverseny

A csapatverseny sorrendjét a csapattagok egyéni teszteredményének összege és a gyakorlati versenyen a csapat által szerzett pontok összege adta.

Az AOTV 2012 végeredménye…

1. helyezett csapat

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium SAVARIA Szakképző Iskolája, Szombathely

összpontszám: 534 pont

versenyzők: Borbély Sándor, Nagy Gergely, Solymosi Miklós

felkészítő tanárok: Bukovinszky Márta, 
Haklits Tamás

2. helyezett csapat

Bánki Donát Műszaki Középiskola 
és Kollégium, Nyíregyháza

összpontszám: 531 pont

versenyzők: Balogh Sándor, Kós Gábor András, Ladik Tamás

felkészítő tanár: Balázs Elek

3. helyezett csapat

Brassai Sámuel Gimnázium 
és Műszaki Szakközépiskola, Debrecen

összpontszám: 493 pont

versenyzők: Rácz Gyula, Takács László, 
Tóth Gergely

felkészítő tanár: Kovács Imre


A döntő résztvevői

… és a díjak

A csapatverseny csapatait, a csapattagokat, a felkészítő tanárokat és az alma matert is jutalmazták az AOTV támogatói és partnerei.

A csapat díjkiosztó azoknak az ajándékoknak az átadásával kezdődött, amelyeket valamennyi csapat és kísérő tanáraik is megkaptak. Spindler Tibor, az AOE elnöke adta át az Autószerelők Országos Egyesületének ajándékait, többek között egy-egy multimétert. A MOL-LUB Kenőanyag Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft., az AOE pártoló tagja „Üzemlátogatási utalvány”-t adott át, mely a cég almásfüzitői telepére hívja a döntő versenyzőit, felkészítő tanárait, hogy megtekintsék a kenőanyag- és autókemikália-gyártást, kiszerelést, raktározást és a WearCheck laboratóriumot.

Az I. helyezett csapat iskolája (Savaria, Szombathely) kapta a fődíjat egy Autocom CDP gépjármű-irányítóegység rendszertesztert a verseny fő támogatójától, a soproni székhelyű Intent Hungária Kft.-től, a műszert Pápai Károly Balázs, a cég kereskedelmi igazgatója adta át.

Továbbá az iskola kapta az ENDO 2000 Kft. Storz gyártmányú üregvizsgálóját, melyet Borbás István, a cég ügyvezetője adott át, valamint a Böllhoff Kft. HELICOIL menetjavító készletét, melyet Borbély Endre nyújtott át az iskolát képviselő Haklits Tamás felkészítő tanárnak.

Nem „hagyományos” tárgyi ajándékkal ismerte el az Autós Nagykoalíció a győztes csapat teljesítményét: felajánlásuk szerint a csapattagok egy kellemes hétvégét tölthetnek a nyár folyamán Zamárdiban, a Wellamarin hotelben. A díjat az Autós Nagykoalíció elnöke, Knezsik István adta át.

A versenyzők és felkészítő tanáruk a Porsche Hungária értékes ajándékát Eppel Jánostól, a PoHu ügyvezető igazgatójától és Markos Lászlótól, a PoHu műszaki vevőszolgálat igazgatójától kapták meg.

A HGS–LITO Kft. a győztes csapatnak a cég oktatóközpontjában tartandó, egész napos common rail tárgyú képzésre adott át meghívót.

Ajándékokat, ajándékcsomagokat kaptak a versenyzők az OMV Hungária Kft.-től, a MOL-LUB Kft.-től, az SKF-től, a Robert Bosch Kft.-től, a FerVill-től, a Kelle cégtől, az AuDaCon-tól, az IHR-től, a TurboTec-től.

A második és harmadik helyezett csapatok sem mentek el – a már eddig is említett ajándékokon túl – üres kézzel.

A Porsche Hungária külön ajándékait ismét Eppel János és Markos László adták át. Ajándékban részesültek az SKF-től, a Robert Bosch Kft.-től, a FerVill-től, az AuDaCon-tól, az IHR-től, a TurboTec cégektől.

A verseny rendezői ez úton is kifejezik köszönetüket az AOTV támogatóinak és partnereinek, akik ajándékaikkal, közreműködő segítségükkel lehetővé tették, hogy 2012-ben is megrendezésre kerülhetett a tanulmányi verseny, 2012-ben, az állami OSZTV elmaradása miatt, az egyedüli.

Köszönjük a Porsche Hungáriának mint házigazdának a szíveslátást, közreműködést és támogatást! Köszönjük dr. Vérten Sándor kommunikációs igazgató és Papp László műszaki oktatási csoportvezető segítségét, szervezőmunkáját!

Gratulálunk a versenyzőknek, a felkészítő tanároknak és iskoláiknak!

Viszontlátásra a 2013. évi Autótechnika Országos Tanulmányi Versenyen!